Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Іванов Валерій Григорович д.т.н., доцент завідувач кафедри
Наумик Валерій Владиленович д.т.н., професор професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності
Воденніков Сергій Анатолійович д.т.н.,професор професор
Івахненко Євген Іванович к.т.н., доцент доцент
Кудін Вадим Валерійович к.т.н., доцент доцент
Парахнєвич Євген Миколайович к.т.н., доцент доцент, заступник декана Інженерно-фізичного факультету
Пархоменко Андрій Валентинович к.т.н., доцент доцент, керівник навчально-методичного відділу
Сажнєв Володимир Миколайович к.т.н., доцент доцент
Петруша Юрій Петрович к.т.н., доцент доцент
Сергієнко Ольга Сергіївна к.т.н., доцент доцент
Гнатенко Михайло Олегович доктор філософії старший викладач
Матвейшин Микита Віталійович - асистент
Шустов Сергій Олексійович   завідувач навчальної лабораторії
Василевська Яна Анатоліївна   завідувач навчальної лабораторії
Сидоренко Сергій Миколайович   завідувач навчально-виробничої майстерні
Добренький Сергій Петрович   майстер виробничого навчання
Сидоренко Наталя Борисівна   старший лаборант
Романіченко Галина Володимірівна   старший лаборант