Ви є тут

Головна

Прізвище: Сажнєв

Ім'я: Володимир

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри МТЛВ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2095-4958

Обліковий запис науковця (Publon / Web of Science ResearcherID): 2485767

Обліковий запис науковця (Scopus): 6508012329

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=KdNJ6v4AAAAJ&hl=uk&oi=sra

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, рік закінчення – 1975, спеціальність за дипломом – «Машини і технологія ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Розробка і впровадження зносостійких аустенітних сталей для деталей гірничо-збагачувального обладнання», рік захисту – 1985, Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря

 

Наукові інтереси:

 • Формування мартенситних фаз при пластичному деформуванні в аустенітних марганцевих та нікелевих сталях

Дисципліни, які викладає:

 • Організація технологічних процесів в ливарному виробництві
 • Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств
 • Конструювання і виготовлення оснастки спеціальних видів лиття
 • Основи проєктування цехів
 • Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки
 • Нове ливарне обладнання

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузовов, О.Ф. Нова технологія живлення ковальських зливків / О.Ф. Кузовов, В.М. Сажнєв, О.В.Малий // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2023. - № 2. - С.46-50.
 • Снежной Г.В. О возможности образования промежуточного Е-мартенсита в марганцовистых и хромоникелевых сталях, подвергнутых одноосному сжатию / Снежной Г.В., Ольшанецкий В.Е., Сажнев В.Н. // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: тезисы докладов. Х международная научно-техническая конференция. – АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2013. – 187 с.
 • Ольшанецкий В.Е. О закономерностях формирования мартенситных фаз в марганцовистом аустените при деформации сжатием / В.Е. Ольшанецкий, Г.В. Снежной, В.Н. Сажнев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – №2. – С. 8–14
 • Кудин В.В., Сажнев В.Н., Кудин В.Т. Влияние металлургических и технологических факторов на долговечность литых деталей из высокомарганцевой стали // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – 2007. – №4. – С. 35–38.
 •  

Участь у конференціях:

 • Сажнєв, В.М. Вплив температури випробувань на ударну в’язкість високомарганцевих сталей [Електронний ресурс] / В.М. Сажнєв, Л.П. Нечибой // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – C. 254-257.
 • Сажнєв, В.М. Вплив вуглецю та марганцю на зносостійкість високомарганцевої сталі / В.М. Сажнєв, Д.В. Чижов // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.– С. 24-26.
 • Сажнєв В.М. Механічні властивості високомарганцевих аустенітних  сталей при низьких температурах. В.М. Сажнев , Г.В. Сніжной Литво. Металургія. 2020. Матеріали  XVI Міжнародної науково-практичної конференції ( 8-10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) / Під заг. Ред. д.т.н. Пономаренко О. І- Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. С 125-127.
 • Сніжной, Г.В. Кореляційний зв'язок між механічними властивостями при низьких температурах високомарганцевих аустенітних сталей і магнітним станом аустеніту до випробувань [Текст] / Г.В. Сніжной, В.М. Сажнєв // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – С. 161-163
 • Сажнєв В.М. Модифікування  високомарганцевих  сталей / В.М.Сажнєв, А.В.Назаров // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. тез XV міжнарод. наук.-техн. конф., 11-12 жовтня 2018 р. / відпов. редактор В.В. Луньов. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.35-36

Відзнаки та нагороди:

 1. Почесна грамота МОНУ ( наказ МОНУ №485-К від 31.05.2006р.)
 2. Нагрудний знак «Відмінник освіти» ( наказ МОНУ № 228-К від 18.05.11р.)
 3. Нагрудний знак ЗНТУ « За бездоганну працю» ІІІ ступеню ( рішення Вченої ради ЗНТУ від 30.10.2006 р., протокол №2).
 4. Почесна грамота Запорізької обласної федерації роботодавців (18.07.2021р.)
 5. Грамота Запорізької обласної ради (Розпорядження голови обласної ради від 21.06.2023р № 68-н).

Рік початку діяльності в університеті: 1981.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 138
тел.: +380(61)769594
e-mail: sajhnev@zр.edu.ua