Ви є тут

Головна

Прізвище: Кудін

Ім'я: Вадим

По батькові: Валерійович

 

Посада: доцент кафедри МіТЛВ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8553-6685

Обліковий запис науковця (Publon / Web of Science ResearcherID): AFF-9123-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 7004098920

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=KdNJ6v4AAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

Освіта: вища
 • Запорізький державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 1995 р., спеціальність за дипломом – «Машини і технологія ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.04 «Ливарне виробництво»: «Розробка і випробування технології виробництва виливок газотурбінних двигунів з жароміцних сплавів», рік захисту – 2004, Національна металургійна академія України

Наукові інтереси:

 • Жароміцні нікелеві сплави для газотурбінних двигунів;
 • Легування та модифікування високомарганцевих сталей;
 • Автоматизація та комп’ютеризація процесів ливарного виробництва;
 • Альтернативна термічна обробка комплексно-легованих сталей та чавунів;
 • Металургійні процеси при виробництві сталей, чавунів та кольорових сплавів.

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія металургійних процесів;
 • Обладнання спеціальних видів лиття;
 • Устаткування ливарного виробництва;
 • Механізація та автоматизація ливарного виробництва;
 • Обладнання спеціальних методів лиття.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Іванов В.Г., Матвейшин М.В., Каргінов В.П., Кудін В.В. Визначення вмісту піролітичного вуглецю у кам’яному вугіллі та протипригарних добавках у піщано-глинисті суміші. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2022. №2. С. 102-106.
 • Іванов В.Г., Крилова Л.О, Каргінов В.П., Кудін В.В, Матвейшин М.В., Хричіков В.Є. Використання спеціальних добавок для покращення вибивання рідкоскляних формувальних сумішей. Теорія і практика металургії. 2021. №5. С. 53-56.
 • Zurnadzhy V.I., Efremenko V.G., Petryshynets I., Shimizu K., Brykov M.N., Kushchenko I.V., Kudin V.V. Mechanical properties of carbide-free lower bainite in complex-alloyed constructional steel: Effect of bainitizing treatment parameters. Kovove Materialy. 2020. Vol. 58. January 2020. P. 129–140. DOI: 10.4149/km_2020_2_129.
 • Зурнаджи В.И., Ефременко В.Г., Гаврилова В.Г., Кусса Р.А., Ефременко А.В., Кудин В.В., Помазков М.В. Формирование гетерофазной структуры в низколегированной стали применением инновационной технологии термической обработки «Quenching and Partitioning». Металлофизика и новейшие технологии. ИМФ НАН Украины. 2018. т. 40. № 12. С. 1608–1624.
 • Efremenko V.G., Wu K.M., Chabak Yu.G., Shimizu K., Isayev O.B., Kudin V.V. Alternative Heat Treatments for Complex-Alloyed High-Cr Cast Iron Before Machining. Metallurgical and Materials Transactions A. 2018. Vol. 49. Issue 8. P. 3430–3440.
 • Кудин В.В., Самойлов В.Е., Кудин В.Т., Цивирко Э.И., Сажнев В.Н. Совершенствование технологии производства отливок из жаропрочных никелевых сплавов. Вісник двигунобудування. Запоріжжя: ЗНТУ. 2008. №1. С. 143–146.
 • Кудин В.В., Сажнев В.Н., Кудин В.Т. Влияние металлургических и технологических факторов на долговечность литых деталей из высокомарганцевой стали. Металлургическая и горнорудная промышленность. Дніпропетровськ: НМетАУ. 2007. №4. С. 35–38.
 • Спосіб отримання виливків з жароміцного сплаву на основі нікелю та спосіб їх термічної обробки: пат 31934 Україна: МКИ С22С19/03. №98116188; заявл. 24.11.98; опубл. 15.10.03, Бюл. №10.
 • Кудин В.В., Цивирко Э.И., Наумик В.В., Лысенко Н.А., Жеманюк П.Д. Влияние модификаторов на склонность жаропрочного сплава к образованию ТПУ фаз. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2003. №2. С. 20–24.
 • Лысенко Н.А., Кудин В.В., Клочихин В.Г., Цивирко Э.И. Жаропрочные никелевые сплавы, модифицированные гафнием и цирконием. Металловедение и термическая обработка металлов. 1999. №12. С. 22–27.
 • Лысенко Н.А., Кудин В.В., Клочихин В.Г., Цивирко Э.И. Структура и свойства никелевых жаропрочных сплавов с гафнием. Металловедение и термическая обработка металлов. 1999. №1. С. 29–32.
 • Лысенко Н.А., Кудин В.В., Долгов Б.В., Цивирко Э.И. Модифицирование цирконием литейных жаропрочных никелевых сплавов. Металловедение и термическая обработка металлов. 1998. №3. С. 14–17.

Всього наукових праць: більше 30 наукових праць (з них 14 у фахових виданнях, 8 у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, 2 патенти України, понад 15 разів приймав участь у міжнародних конференціях)

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Вузівська щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2023», Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 24-28 квітня 2023
 • Вузівська щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2021», Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021.
 • ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 07–08 жовтня 2021.
 • Вузівська щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2020», Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020.
 • ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 11–12 жовтня 2018.
 • ХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 6–9 жовтня 2015.
 • ХI Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторостроительной отрясли «Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии», Алушта: ОАО ”Мотор Сич”, 2007.
 • Х Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.
 • Международная научно-техническая конференция «Повышение качества и экономичности литейных процессов», Одесса: ОГПУ, 2000. IХ Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗДТУ, 2000.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя: ЗДТУ, 1998.
 • Международная научно-техническая конференция «Пути повышения качества и экологичности литейных процессов», Одесса: ОГПУ, 1998.
 • Международная научно-техническая конференция «Неметаллические включения и газы в литейных сплавах», Запорожье: ЗГТУ, 1997. Конференция, посвященная 75-летию ДГТУ «Металловедение и обработка металлов», Донецк–Киев, 1996.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота районної адміністрації, 2003 р.
 • Грамота ЗНТУ, за вагомий внесок у розвиток освіти та науки, 2010 р.
 • Почесна грамота Запорізької міської ради, 2013 р.
 • Нагрудний знак «За бездоганну працю» III ступеню, 2018 р.
 • Подяка Запорізької обласної державної адміністрації, 2020 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2022 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради професійних спілок, 2022 р.
 • Подяка Національного університету «Запорізька політехніка», 2023 р.
 • Грамота Міністерства освіти і науки України, 2023 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1995

Мови спілкування: українська, англійська та німецька – зі словником

Підвищення кваліфікації: СЕРТИФІКАТ № 549 від 23.12.2022 р. про підвищення кваліфікації на кафедрі «Механіка» за темою «Сучасні методики прикладної механіки, оцінки надійності ливарного та металургійного обладнання» в період з 10.11.2022 по 23.12.2022 р., обсягом 180 годин / 6 кредитів в Національному університеті «Запорізька політехніка» (Наказ № 618-к від 10.11.2022 р.).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 217, 214а, 138
тел.: +380(61)7698429, +380(61)7698594
e-mail:kudin@zp.edu.ua, vadim.kudin1973@gmail.com