Ви є тут

Головна

Прізвище: Воденніков

Ім'я: Сергій

По батькові: Анатолійович

 

Посада: професор кафедри машин і технології ливарного виробництва

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5563-5244

Обліковий запис науковця (Scopus): 57254639800

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=N3UBzjMAAAAJ&hl=uk

 

Освіта: вища

 • Запорізький індустріальний інститут, 1988 р., спеціальність за дипломом –  «Металургія кольорових металів», кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.03 «Металургія кольорових та рідкісних металів»:
  «Дослідження процесів сплавоутворення при виділенні металів на сталевому катоді електролізом іонних розплавів», рік захисту – 1994.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Науково-технологічні основи формування композиційних покриттів із іонних розплавів для прогнозованого забезпечення функціональних властивостей пористих матеріалів», рік захисту – 2010.

Наукові інтереси:

 • Зміцнюючі технології ливарного оснащення
 • Зміцнення пористих матеріалів для підвищення експлуатаційних характеристик

Дисципліни, які викладає:

 • Фізична хімія
 • Технологія виготовлення і нанесення захисно-декоративних покрить
 • Металургія ливарних сплавів та технологія
 • Теоретичні основи проектування оснастки 

Основні наукові роботи (публікації):

 • Воденнікова, О.С. Заходи з модернізації спікального відділення агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Я.В. Бондаренко // Метал та лиття України. – 2023. – Том 31. –№1 (332)’. – С.8-18.
 • Воденнікова, О.С. Аналіз заходів з модернізації спікального відділення агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Я.В. Бондаренко// Вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць. – 2022. – № 55. –  C. 49–58.
 • Воденнікова, О.С. Вирощування авіаційної деталі «Завихрувач» з жароміцного сплаву Inconel 718 за технологією селективного лазерного спікання [Текст]  / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, М.О. Коваль М.О. // «Матеріалознавство та обробка металів». – 2022. – № 2(102). – С. 12-21.
 • Vodennikova, O. S. Investigation of Mechanical Properties and Structure of Inconel 718 Alloy Obtained by Selective Laser Sintering from Powder Produced by ‘LPW’ [Текст] / O. S. Vodennikova, M. O. Koval, S. A.Vodennikov  // Металофизіка та новітні технології. — 2021. — Т 43. — Вип. 7. — C. 925–937.
 • Тарасов, В. К. Удосконалення методів підготовки виливниць до розливки сталі [Текст] / В. К. Тарасов, О. С. Воденнікова, С. А. Воденніков, Є. А. Манідіна  // Метал та лиття України. - 2021. – Т. 29. – № 3. – C. 28-35.
 • С.А. Воденніков С.А., В.О.Скачков,  ВоденніковаО.С. Захисно-зміцнювальні покриття на арматурних сталях // Металознавство та обробка металів. - 2020. № 4(96). С.39-46.
 • Воденніков, С.А. Управління ризиками для збереження людей / С.А.Воденніков, В.К.Тарасов, В.Р.Румянцев, Т.В.Шкляр // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. д.філософ.н. В.Г. Воронкова. Випуск 67. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. –  С.267-275.
 • Воденников, С.А. Влияние методов волочения на функциональные характеристики алюминиевых трубок прецизионной точности / С.А.Воденников, В.А.Скачков,  В.И.Иванов,  Воденникова О.С. // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков: ЧП “Технологический Центр”, 2014. – №3/2(17). – С. 4-7.
 • Воденніков, С.А. Про моделювання газофазного ущільненя вуглець-вуглецевих композитів / С.А.Воденніков, В.О.Скачков, В.І.Іванов, Ю.В.Мосейко  // Восточно-Европейский журнал передових технологий //Харьков, 2/5 (62) 2013. -  С.16-19.
 • Воденников, С.А. Влияние методов волочения на функциональные характеристики алюминиевых трубок прецизионной точности / С.А.Воденников, В.А.Скачков, В.И.Иванов,  О.С.Воденникова // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков: ЧП “Технологический Центр”, 2014. – №3/2(17). – С. 4-7.

 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Воденнікова, О.С. Модернізація агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»: технологічні, екологічні й економічні аспекти [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков // Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна науково-технічна конференція (Кривий Ріг, 23-25 травня 2023р.). – 2023. – С. 8.
 • Воденнікова, О.С. Дослідження механічних властивостей сплаву Inconel 718, отриманого методом селективного лазерного спікання з порошку компанії LPW Technology [Текст] / О.С. Воденнікова, М.О. Коваль, С.А. Воденніков / Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна науково-технічна конференція (Кривий Ріг, 23-25 травня 2023р.). – 2023. – С. 28.
 • Воденнікова, О. С. Заходи для енергозбереження при виплавці сталі в електропечах [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, І.Е. Скідін // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХV міжнародної науково-технічної конференції (Запоріжжя, 08–09 листопада 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка. —2022. — С. 22–23.
 • Воденнікова, О.С. Аналіз заходів з модернізації спікального відділення агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Я.В. Бондаренко// Вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць. – 2022. – № 55. –  C. 49–58.
 • Воденніков, С.А. Енерго- та ресурсозбереження в металургійній галузі: основні принцити, тенденції та інновації [Електронний ресурс] / С.А. Воденніков, О.С. Воденнікова, М.С. Курінний, С.М. Калашник // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – C. 257-260.
 • Воденнікова, О. С. Можливості технології кріогенного бластінгу як сучасного методу очищення від забруднень виливниць для розливки сталі [Текст] / О. С. Воденнікова, С. А. Воденніков, Є. А. Манідіна  // Сучасні технології промислового комплексу – 2021: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 1–10 вересня 2021р.). Херсон: ХНТУ, 2021. — C. 62–67.
 • Воденніков С.А. Якість освіти як умова підготовки компетентних та професіональних фахівців для інформаційного суспільства- Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «Суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня  2018 року.  –Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – С. 18-21.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2019.

Мови спілкування: українська, російська

Підвищення кваліфікації (стажування): Криворізький національний університет, кафедра металургії чорних металів та ливарного виробництва (з 01.04.2022 р. по 01.07.2022 р., обсягом 180 годин / 6 кредитів), тема стажування «Розглянути актуальні питання сучасних методів навчання та інноваційних технологій у вищій освіті в галузі механічної інженерії, зокрема у металургії та матеріалознавстві», свідоцтво № 495-2022 від 01.07.2022 р.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 225
тел.: +380(61)7698594
e-mail: s_vodennikov@i.ua