Ви є тут

Головна

Науково-дослідні роботи (НДР) викладачі та співробітники кафедри виконують згідно пріоритетного напряму розвитку науки і техніки України: Нові речовини і матеріали.

НДР виконуються згідно трьох тематичних планів за державним замовленням, за госпдоговірними роботами та за кафедральною тематикою.

За останні 10 років кафедра виконала такі роботи:

2010-2012 рр.

 • теоретичні та практичні аспекти отримання високоякісних біметалевих заготовок електрошлаковим наплавленням; № 0110U001139; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);
 • використання нанотехнологій в ливарному виробництві; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);
 • розробка комплексної технології виготовлення відповідальних виливків з жароміцних нікелевих сплавів; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • експериментальні та технологічні дослідження з розробки технологічного процесу лиття турбінних лопаток для турбореактивного двоконтурного двигуна (ТРДД) у класі тяги 6500…9000 кгс; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • основні напрями підвищення фізико-механічних властивостей та експлуатаційної надійності ливарних сплавів; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);

2012-2015 рр.

 • використання гарячого ізостатичного пресування для підвищення комплексу службових характеристик та збільшення виходу придатних литих деталей авіаційних двигунів; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • застосування  гарячого ізостатичного пресування для підвищення якості литих виробів, що застосовуються в авіаційному машинобудуванні; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • вдосконалення складу сплавів чорних і кольорових металів та технологій ливарних процесів для покращення якості виливків; № 0115U002569; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);

2015-2018 рр.

 • розробка технологій виробництва із свіжих компонентів жароміцного нікелевого сплаву, легованого ренієм та рутенієм, для відповідальних виливків авіаційного машинобудування; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • рафінування електронно-променевим переплавом зворотних відходів жароміцних нікелевих сплавів для литих деталей авіаційного машинобудування, одержуваних методом високошвидкісний спрямованої кристалізації; № 0117U001818; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • дослідження та виявлення причин руйнування штоку сервомотору направляючого апарату; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • дослідження впливу складу і технологічних параметрів виробництва на якість виливків з чорних та кольорових сплавів; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.);

2018-2021 рр;

 • дослідження якості та освоєння виробництва методом гарячого ізостатичного пресування з гранульованого сплаву катодів для нанесення захисного іонно-плазмового покриття; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);
 • розробка безренієвого жароміцного нікелевого сплаву для виготовлення литих лопаток, отриманих методом високошвидкісної направленої кристалізації; (керівник – д.т.н., професор Наумик В.В.);- вплив технологічних факторів виробництва виливків з чавуну, сталі, кольорових та спеціальних сплавів на фізико-механічні властивості та показники якості; (керівник – д.т.н., професор Луньов В.В.).

Кафедра має тісні міжнародні зв'язки з навчальними, науково-дослідними та виробничими організаціями Білорусії (Білоруський політехнічний університет), Німеччини (Магдебурзький технічний університет, науково-дослідний інститут фірми «Кюнкель Вагнер»), Сербії (Белградський технічний університет), Польщі (Краківська металургійна академія), Китаю.