Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра машин і технології ливарного виробництва

 
2020 рік

2019 рік

2018 рік

2016 рік

2015 рік

 

 

 

 

Студенти кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» спеціальностей 136 «Металургія» та 131 «Прикладна механіка» отримують престижні грошові стипендії від Групи Метінвест.

Стаття в інтернет-виданні «Індустріалка»

Репортаж телеканалу ТВ5


9 квітня 2020р. відбулась зустріч декана інженерно-фізичного факультету Климова О.В, проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності Наумика В.В. та завідувача кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Іванова В.Г. зі стейкхолдером, випускником кафедри Клочихіним В.В. (АТ «Мотор-Січ»), де обговорювалися питання перегляду освітніх програм за спеціальностю 136 «Металургія».

  


11 травня 2020р. відбулась зустріч проєктної групи за освітньою програмою «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» зі стейкхолдером, випускником кафедри "Машини і технологія ливарного виробництва" начальником доменного цеху ПАТ Запорізького металургійного комбінату «Запоріжсталь» Сафоновим С.Є., під час якої обговорювалися питання вдосконалення освітніх компонентів зазначеної програми.


Асоціація Ливарників України висловлює підтримку освітній програмі ««Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» за спеціальністю 136 - «Металургія» та зацікавлене у подальшій співпраці з кафедрою «Машини і технологія ливарного виробництва» Національного університету «Запорізька політехніка».


17 червня 2020р. відбулась зустріч завідувача та викладачів кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Іванова В.Г., Пархоменко А.В., Кузовова О.Ф. зі стейкхолдерами  Долгозвяго І. В., Гладкіх А. В. (ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»), де обговорювалися питання перегляду освітніх програм за спеціальностю 136 «Металургія

  


 

Файл: 

Наукова школа: "Ливарне виробництво"

У 1947 р. на кафедрі була створена проф. Шульте Ю.А. наукова школа у галузі ливарного виробництва чорних та кольорових металів, яка плідно працює і сьогодні. Головний напрямок школи: дослідження комплексного впливу природи морфології, топографії неметалевих вкраплень та структури металевої матриці на формування фізико-механічних властивостей широкого спектру сталей та сплавів. Кращі творчі традиції цієї школи продовжують її учні, які уславлюють своїх вчителів. Її високий рівень дозволив виконати та успішно захистити в різні часи докторські дисертації Шульте Ю.А. (1954 р.), Гаревському І.О. (1973 р.), Волчку І.П. (1979 р.), Луньову В.В. (1984 р.), Цивірку Е.І. (1989 р.). З 1956 р. на кафедрі активно працює аспірантура за трьома спеціальностями: 1) «Ливарне виробництво»; 2) «Металургія чорних металів»; 3) «Матеріалознавство». Під керівництвом професорів Шульте Ю.А., Гаревських І.О., Луньова В.В., Волчка І.П., Цивірка Е.І., Сперанського Б.С. було успішно захищено більше 80 кандидатських дисертацій. Кожен рік аспірантура кафедри поповнюється 2-4 аспірантами, які заздалегідь проходять навчання в магістратурі. Щороку в аспірантурі навчається 7-10 аспірантів.

В 1966-1985 роках на кафедрі плідно працювала галузева лабораторія «Холодостійких та зносостійких сталей та сплавів» Міністерства кольорової металургії СРСР. Географія науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів була дуже широкою (від Крайньої Півночі   Норильськ до Казахстану; від далекого сходу – Магадан до Прибалтики й Заходу України). За роки свого існування лабораторія внесла значний внесок в розвиток кольорової металургії та стала базою підготовки висококваліфікованих фахівців.

Тематика НДЛ скорегована відповідно до головного наукового напрямку кафедри і представлена, в основному, фундаментальними розробками.

З 1959 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями: 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів; 05.16.04 – Ливарне виробництво. Науковими керівниками аспірантів вищеозначених спеціальностей є д-р техн. наук, професор В.В.Луньов, д-р техн. наук, професор Е.І.Цивірко, д-р техн. наук, професор В.В.Наумик, д-р техн. наук, професоор В.Г. Іванов. Під їх керівництвом аспірантами виконуються дослідження в напрямі підвищення комплексу фізико-механічних властивостей і експлуатаційного ресурсу металевих виробів із різноманітних сплавів на основі заліза і кольорових металів, розробляються теоретичні положення і технічні засоби по удосконаленню технологічних процесів металургійного і ливарного виробництва.

Кафедра «Машини та технологія ливарного виробництва» з 1976 року до теперішнього часу є організатором проведення спочатку республіканської, а потім міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» в м. Запоріжжі, ЗНТУ, в якій беруть участь представники Росії, Білорусі, Німеччини, Польші та інші.

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» (МіТЛВ) має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри. Основним науковим напрямком діяльності кафедри є вивчення природи, закономірностей механізму утворення неметалевих вкраплень, розробка теоретичних і практичних основ їх управління в сплавах із чорних та кольорових металів, отриманих як традиційними, так і спеціальними способами плавлення. Ступінь чистоти металу по неметалевим вкрапленням є визначальним фактором при  одержанні конкурентоспроможних виробів із ливарних і деформованих сплавів. Фундаментальні та прикладні дослідження з даного наукового напрямку виконуються під керівництвом д-ра техн. наук, професора,  В.В.Луньова, доктора технічних наук, професора Е.І.Цивірка.

До основних наукових досягнень кафедри слід віднести цикл робіт по підвищенню якості турбінних лопаток для авіабудування, відновлення деталей методом електрошлакової технології для транспортного машинобудування.

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри зосереджені на:

 1. Дослідженні впливу неметалевих включень на формування фізико-механічних властивостей сталей і сплавів.
 2. Розробці технології виплавки різних марок сталей і сплавів.
 3. Розробці економнолегованих сталей і сплавів з підвищеною зносостійкістю.
 4. Впливу зовнішніх факторів (модифікування, тепловідвіду тощо) на якість сталей та сплавів. Кафедра проводить і успішно виконує певний обсяг НДР за господарчими договорами, як з провідними підприємствами Запоріжжя, так і України (ВАТ «Мотор Січ», Полтавський ГЗК, ВАТ «Запоріжсталь» тощо) обсягом близько 190 тис. грн. на рік та держбюджету – з обсягом фінансування 70 тис. грн. на рік. У науково-дослідному підрозділі  кафедри в різні роки було задіяно до 26 чоловік, в тому числі 6 кандидатів технічних наук.
 • КузововА. Ф.  Технологические расчеты питания отливок: монографія / А. Ф. Кузовов, В. Г. Иванов, А. В. Малый. – Запорожье : ЗНТУ, 2017. – 76 с.  ISBN 978-617-529-159-7.
 • Богуслаев, В.А. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Лопатки компрессора и вентилятора. Часть I / В.А. Богуслаев, П.Д. Жеманюк, А.Я. Качан, А.Н. Долматов, В.Ф. Мозговой (АО “Мотор-Сич”), Э.И. Цивирко, Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – г. Запорожье: изд. АО “Мотор Сич”, 2017.  – 500 с.
 • Пархоменко, А.В. Інженерія вбудованих систем: навчальний посібник / А.В. Пархоменко, О.М. Гладкова, Я.І. Залюбовський (ПЗ), Пархоменко А.В. – Запоріжжя: Дике поле, 2017. – 220 с.
 • Пархоменко, А.В. Програмно-апаратна платформа для навчання технологіям інтернету речей: навчальний посібник / А.В. Пархоменко, О.М. Гладкова, Я.І. Залюбовський (ПЗ), А.В. Пархоменко. – Запоріжжя: Дике поле, 2017. – 220с.
 • Українсько-російсько-англійський словник науково-технічних термінів з машинобудування для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. 700 термінів / Укл.: Е.А.Бажміна, В.І.Гонтаренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 • Наумик, В.В. Получение качественных отливок из медных и никелевых сплавов в условиях управляемой кристаллизации: монография / В.В.Наумик // –Запорожье, ЗНТУ, 2014. – 246 с.
 • Пархоменко А.В. Ремонт та експлуатація обладнання ливарного виробництва[Текст]: навч. посібник / А.В.Пархоменко, В.В.Наумик, В.В.Луньов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 260с.
 • Бялік, Г.А. Теорія ливарних сплавів: навч. посібник / Г.А.Бялік, В.В.Наумик, В.В.Луньов, А.В.Пархоменко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 156с.
 • Бялік, Г.А. Практикум з теорії ливарних сплавів і теорії формування виливків: навч. посібник / Г.А.Бялік, В.В.Наумик, Е.І.Цивірко  та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 98с.
 • Пирожкова, В.П. Атлас неметаллических включений в сталях / В.П.Пирожкова, М.Ю.Яценко, В.В.Лунёв, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 282 с.
 • Пирожкова, В.П. Атлас микроструктур неметаллических включений [Текст] / В.П.Пирожкова, М.Ю.Яценко, В.В.Лунёв, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 167 с.
 • Голубцов В.А. Модифицирование стали для отливок и слитков: монография / В.А.Голубцов, В.В.Лунёв. – Челябинск. – Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 356 с.
 • Педагогічний програмний засіб з курсу «Сталеплавильне виробництво» [Електронний ресурс]: інтеракт. посібник / В. В.Луньов, В. Г. Іванов, А. В. Пархоменко, В. В. Наумик; МОН України. – ТОВ «Компанія СМІТ», 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows 98 або новішої версії; Microsoft Internet Explorer 5.01. – Загл. з етикетки диску.
 • Лунев В.В. Неметаллические включения в сталях, чугунах и ферросплавах / В.В.Лунев, В.П.Пирожкова, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Изд. “Днепровский металлург”, 2006. – 383 с.
 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин [Текст]: навчальний посібник / Є.І.Івахненко, В.В.Луньов, В.В.Наумик та інш.; МОН України. – Запоріжжя: Вид-во ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

 

2019; 2018; 2017; 2016; 2015

Список наукових публікацій кафедри за 2020 рік

Статті у зарубіжних виданнях 3
з них за авторством молодих учених -

1. Zurnadzhy, V.I. Mechanical properties of carbide-free lower bainite in complex-alloyed constructional steel: Effect of bainitizing treatment parameters [Text] / Zurnadzhy V.I., Efremenko V.G., Petryshynets I., Shimizu K., Brykov M.N., Kushchenko I.V., Kudin V.V. // Kovove Materialy. - 2020. - Vol. 58. - P. 129–140.

2. Parkhomenko, A., Volynska, A., Zalyubovskiy, Y., Parkhomenko, A., Kalinina, M. Method of monitoring of young athletes' physical state indicators based on wearable devices usage. CEUR Workshop Proceedings 2608, 2020, с. 436-449.

3. Tulenkov А.  Investigation and Development of Demonstration System for Training in the Field of Home Automation / А. Tulenkov, A. Parkhomenko, Yev. Yaremchenko, A.Sokolyanskii, Yar. Zalyubovskiy, M.Кalinina, A.Parkhomenko, A. Stepanenko, M. Andreiev // 2020 IEEE European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS), 2020, с. 1-6.

 

Статті у фахових виданнях 9
з них за авторством молодих учених -

1. Бялік, Г.А. Особливості використання високоякісної вуглецевої литої сталі в індукційних тигельних електропечах малої ємності [Текст] / Г. А. Бялік, В. І. Гонтаренко, Е. А. Бажміна // Металознавство та обробка металів. - 2020. - vol. 26 (95). - с. 76-84

2. Воденніков, С.А. Захисно-зміцнювальні покриття на арматурних сталях [Текст] / С.А. Воденніков, В.О. Скачков, О.С. Воденнікова // Матеріалознавство та обробка металів. - 2020. - №4(96). - С. 39-46

3. Скідін, І.Е. Аналіз структурно-хімічного стану формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці самопоширюваним високотемпературним синтезом [Текст] / І.Е. Скідін, Б.Ф. Бєлов, О. С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Л.Н. Саітгареєв, Д.Ю. Бабошко // Метал та лиття України. - 2020. - №4(28). - С.

4. Воденнікова, О.С. Аналіз продуктивності витяжної вентиляції в травильному відділенні [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, І.І. Вінник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - 2020. - Т31(70). - №6. - С.

5. Скідін, І.Е. Розрахунок процесу формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці при СВС-процесі / І.Е. Скідін, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Л.Н. Саітгареєв, Д.Ю. Бабошко // Металургія. - 2020. - №4. - С.

6. Тарасов, В.К. Дослідження ефективності використання бортових відсмоктувачів травильних ванн [Текст] / В.К. Тарасов, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, М.М. Макушина, Є.І. Лисенко // Металургія. - 2020. - №5. - С.

7. Шаломеєв, В.А. Heat-resistant magnesium-based alloys for aircraft casting [Text] / В.А. Шаломеєв, Е.І. Цивірко, В.В. Клочихін, Є.О. Четвертак // Metaloznavstvo ta obrobka metalìv. - 2020. - №3. - 16-24 p.

8. Кондрашова, С.Г. Вплив складу суміші, що насичує, на формування структури та властивостей дифузійного титанованого шару на сірому чавуні / С.Г. Кондрашова, Є.В. Саприкін, В.В. Наумик // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2019. – № 2. – С.24-30

9. Кондрашова, С.Г. Вплив складу насичуючої суміші на структуру та властивості дифузійного хромованого шару на сірому чавуні [Текст] / С.Г. Кондрашова, Є.В. Саприкін, В.В. Наумик // Металознавство та обробка металів. – 2020. – № 3 – С. 7 – 15.

 

2019; 2018; 2017; 2016; 2015

 

Тез доповідей конференцій, усього 15
з них за авторством молодих учених 1
з них за авторством та співавторством студентів 7
 1. Парахнєвич, Є.М. Електрошлаковий метод відновлення деталей електровозів [Текст] / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко // Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020», Запоріжжя, 8 – 10 вересня 2020 р. / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В. – 330 с.
 2. Ивахненко, Е.И. Выбор износо – жаростойких сплавов для деталей горно – обогатительного оборудования [Текст] / Е.И. Ивахненко, Е.Н. Парахневич // Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020», Запоріжжя, 8 – 10 вересня 2020 р. / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В. – 330 с.
 3. Сажнєв, В.М. Вплив вуглецю та марганцю на зносостійкість високомарганцевої сталі. [Електронний ресурс] /В.М.Сажнєв, Д.В. Чижов, // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 24-26
 4. Сажнєв, В.М. Механічні властивості високомарганцевих аустенітних сталей при низьких температурах . [Електронний ресурс] / В.М. Сажнєв, Г.В. Сніжной // Литво. Металургія. 2020. Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 8-10 вересня 2020 р./ Під заг. Ред. д.т.н. Пономаренко О. І- Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2020. - С 125-127.
 5. Гонтаренко, В. І. Управління природою включень та властивостей сталі [Текст] / В. І. Гонтаренко, В. О. Титаренко, Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 : XІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 49-50
 6. Скідін, І.Е. Структурно-хімічний стан наплавлення термітного сплаву на сталеву підкладку алюмотермічним СВС-процесом [Текст] /І.Е.Скідін, Б.Ф. Бєлов, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков // Матеріали VІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020», Херсон, 8-12 вересня 2020 р.– Херсон: ХНТУ, 2020. – Випуск 6. – С. 144-148.
 7. Терновий, Ю.Ф. Поглинання інертних газів та утворення пор в гранулах  жароміцного сплаву ЭП975МП [Текст] / Ю.Ф. Терновий, О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков // Матеріали VІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020», Херсон, 8-12 вересня 2020 р.– Херсон: ХНТУ, 2020. – Випуск 6. – С. 332-335.
 8. Кузовов, О.Ф. Вдосконалення технології живлення 2-тонного ковальского зливка / О.Ф. Кузовов О.Ф., Л.О. Крилова // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 23-24. – ISBN 978-617-529-260-0.
 9. Іванов, В.Г. Зниження пригару при виробництві чавунних виливків у вогких піщано-глиняних формах / В.Г. Іванов, В.В. Сотник // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 26-27. – ISBN 978-617-529-260-0.
 10. Сергієнко, О.С. Технологічний процес виготовлення моделей за природними об’єктами / О.С. Сергієнко, О.С. Войновська, Є.О. Травянко // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 27-29. – ISBN 978-617-529-260-0.
 11. Кудін, В.В. Модифікування алюмінієвого сплаву, отриманого переплавом брикетів з вторинної сировини / В.В. Кудін В.В., М.В. Матвейшин // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 29-31. – ISBN 978-617-529-260-0.
 12. Кудін, В.В. Комплексне модифікування сірого чавуну / В.В. Кудін, В.А. Бабайлова //Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С. 31-32. – ISBN 978-617-529-260-0.
 13. Кондрашова, С.Г. Вплив складу суміші, що насичує, на експлуатаційні властивості дифузійного металізованого шару на сірому чавуні та сталі / С.Г. Кондрашова, Є.В. Саприкін, В.В. Наумик // XII Міжнародна науково-технічна конференція Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020: матеріали науково-технічної конференції, 28-29 квітня 2020 р., м. Київ / загальна редакція Р.В. Лютий, І.М. Гурія. – Київ: НТУУ «КПІ», 2020 – C.
 14. Kondrashova, S. Development of high effective diffusion metallization method of cast iron and steal chemical equipment parts [Text] / S. Kondrashova, E.Saprykin, V. Naumyk // XV international conference «Problems of corrosion and corrosion protection of materials» (Corrosion 2020). October 15-16, 2020, Lviv, Ukraine:Book of abstract / Karpenko Physical-Mechanical Institute of NAS of Ukraine; S. Corniy, M.-O. Danyliak, Yu. Maksishko (Eds.). – Lviv, 2020. – P. 69.
 15. Івахненко, Є.І. Дослідження впливу легування на зносожаростійкі сплави для печей спікання глинозему [Текст] / Є.І. Івахненко, Т.В. Татарчук, А.С. Гунченко // Global Science And Education In The Modern Realities 2020: Conference Proceedings. - Сіетл, 26-27 серпня 2020 р. - Seattle: «ISE&E»& SWorld. - P. 34-37

 

 

Основними науково-практичними досягненнями кафедри МіТЛВ за 2006-2011 р. при значній кількості науково-дослідних робіт, що виконуються та їх різноманітної тематики є наступні розробки:

 • запропоновано теоретичне обґрунтування механізму формування зон з’єднання однорідних, близьких і різнорідних марок сталей, отриманих електрошлаковим наплавленням, що дозволить використовувати цей метод для більш широкого спектру різноманітних комбінацій металів і сплавів та відновлення деталей різного профілю;
 • досліджено вплив поверхневого модифікування на структуру і властивості виливків з нікелевих жароміцних сплавів ЖС3ЛС-ВІ та ЗМІ3У-ВІ після високотемпературної обробки (ВТОР) розплаву. Результати досліджень будуть використані при удосконаленні технологічних процесів лиття за витоплюваними моделями відповідальних деталей авіаційних двигунів на ВАТ «Мотор Січ»;
 • виконано аналіз експлуатації в умовах підвищених температур і абразивно-корозійної руйнації литих деталей з високолегованих аустенітних і аустенітно-феритних сталей, що дозволило розробити перспективний зносостійкий, жаростійкий, корозійностійкий сплав 100Х27Н3С2Л;
 • досліджено вплив режимів термічної обробки на властивості економно легованої сталі 35Х06СЛ. Розроблений оптимальний варіант термічної обробки приводить до підвищення таких показників, як міцність, пластичність, зносостійкість даної марки сталі і тому заміна середнє- і високолегованих сталей для виготовлення литих деталей металургійного обладнання сталлю 35Х06СЛ забезпечить значний економічний ефект;
 • розроблено спосіб фізичного моделювання процесів кристалізації виливків, який дозволяє моделювати будь-які види кристалізації і значно скоротити час і вартість відпрацювання ливарних процесів.

За останні 10 років кафедра виконала такі роботи:

Ці розробки впроваджені на підприємствах чорної і кольорової металургії і загального спеціального машинобудування України, що дозволило підвищити зносостійкість виробів у 1,5-2,5 рази, скоротити брак відливок (автори: доц. А.А.Шерстюк, Б.Ф.Туманський, В.Т.Кудін, ст.н.с. В.І.Шеремет).

Кафедра активно включилася в реалізацію Програми з пріоритету науково-технічного розвитку в таких базових галузях промисловості:

 1. Розроблені теоретичні і практичні основи глибокої десульфурації сталі з метою отримання чистої сталі з фізико-механічними якостями, які не були досягнуті раніше у відомих технологічних процесах. (Автори: проф. Ю.А. Шульте, В.В. Луньов, Е.І. Цивірко, Б.С. Сперанський, к. т. н. Г.А. Бялік, С.І. Адамчук та ін.).
 2. Розроблені нові технології виробництва економнолегованих сталей з використанням лігатур РЗМ і ЩЗМ. Вони призначені для підвищення комплексу фізико-механічних і експлуатаційних якостей деталей гірничодобувної техніки і транспорту. Розроблені економнолеговані сталі замість високомарганцевої для деталей гірничо-металургійного обладнання (футеровки, броні тощо).
  Результати цих розробок впроваджені на підприємствах України та інших країн СНД. Ці розробки внесені в Держстандарт на холодостійкі сталі, колісні центри тощо (автори: проф. В.В. Луньов, доц. А.О. Шаломєєв, к.т.н. М.С. Шрамко, ст. н. с. Г.А. Блинов).
 3. Розроблені також нові склади сталей і видані рекомендації з підвищення довговічності неіржавіючих, жароміцних зносокорозійностійких при високих температурах сталей для енергомашинобудування, термічного та агломераційного обладнання.
  Ця новинка впроваджена на Павлодарському алюмінієвому заводі, Ачинському глиноземному комбінаті, Вільногорському ГЗК, «Південгідромаші» (м. Бердянськ) та ін. (автори: проф. В.В. Луньов, доц. В.О. Федьков, В.В. Даниловський, Є.І. Івахненко).
 4. Запропоновані нові методи контролю якості особливо чистих по неметалевих включеннях конструкційних сталей (автори: к. т. н. Г.А. Бялік, В.П. Пирожкова, Л.К. Чеботарь, ст.н.с. Н.М. Бурова).
 5. Вченими кафедри розроблені методи управління якістю високомарганцевої аустенітної сталі шляхом вдосконалення її виплавки, модифікування, оптимізації складових і нових методів термічної обробки.
 • підвищення експлуатаційної надійності та довговічності деталей гірничо-металургійного комплексу;
 • транспортного та енергетичного обладнання;
 • розробка раціональних методів плавки, кінцевого розкислення, модифікування сплавів та удосконалення термічної обробки.
 • Кафедра має тісні міжнародні зв'язки з навчальними та науково-дослідними організаціями Росії (Московський технологічний університет, Челябінський політехнічний університет та ін.), Білорусії (Білоруський політехнічний університет), Німеччини (Магдебурзький технічний університет, науково-дослідний інститут фірми «Кюнкель Вагнер»), Сербії і Чорногорії (Белградський технічний університет), Польщі (Краківська металургійна академія).

 

2019; 2018; 2017

 

 1. Бялік, Г. А. Вплив неметалевих вкраплень на руйнацію литої сталі [Текст] / Г. А. Бялік, В. І. Гонтаренко, Я. А. Василевська, І. В. Гавриленко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : XІV Міжнародна науково-технічна конференція, 08-10 жовтня 2019 р. – Запоріжжя : НУ«ЗП», 2019. – С. 133-134.
 2. Гавриленко И. В. Качественный анализ неметаллических включений с помощью трансмиссионного спектрального микроскопа [Текст] / И. В. Гавриленко, В. И. Гонтаренко, Г. А. Бялик // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : XІV Міжнародна науково-технічна конференція, 08-10 жовтня 2019 р. – Запоріжжя : НУ«ЗП», 2019. – С. 131-132.
 3. Педаш, О.О. Вплив температури заливання сплавом жсзлс-ві керамічних форм на структуру та властивості виливків [Текст] / О.О. Педаш, О.П. Абраменко, Е.І. Цивірко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – С.17-18
 4. Педаш, О.О. Вплив модифікування жароміцних сплавів на структуру та властивості виливків відповідального призначення [Текст] / О.О. Педаш, П.О. Диннік, Е.І. Цивірко// Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – С. 18-19
 5. Білоножко, К.І. Вплив легування цирконієм жароміцного сплаву Х20Н80 на структуру та властивості виливків [Текст] / К.І. Білоножко, Е.І. Цивірко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – С. 16-17
 6. Івахненко, Є.І. Аналіз впливу легування та вібрації на структуру сплавів [Текст] / Є.І. Івахненко, М.М. Рябчук // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – С. 91-92
 7. Осташенко, А.Ю. Вплив титану на властивості ливарних сталей [Електронний ресурс] / А.Ю. Осташенко, О.В. Алексєєнко // Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 21-22
 8. Чижов, Д.В. Вплив початкових шихтових матеріалів на властивості чавуну [Електронний ресурс] / Д.В. Чижов, О.В. Алексєєнко // Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 22-24
 9. Сокрута Я.О. Вплив модифыкування РЗМ на властивосты сталы при нормальних та низьких температурах [Електронний ресурс] / Я.О. Сокрута, Є.В. Петров, Г.А. Бялік // Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 24-26
 10. Войновська О.С. Аналіз технологічних особливостей виготовленн художній виробів з природним дизайном [Електронний ресурс] / О.С.Войновьска, О.С. Сергієнко // Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 26-28
 11. Шарієва, А.В. Використаня новітніх методів металографічних досліджень та нанотехнологій металургії в криміналістиці [Електронний ресурс] / А.В. Шарієва, О.В. Алексєєнко // Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 28-30
 12. Сотник, В.В. Вплив модифікування РЗМ на властивості сталі при нормальних та низьких температурах [Електронний ресурс] / В.В. Сотник, О.В. Алексєєнко // Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 30-32

 

Науково-дослідна робота зі здобувачами вищої освіти активно проводиться на кафедрі машин і технології ливарного виробництва з метою забезпечення високої якості підготовки, а також формування у них інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти в позанавчальний час є продовженням науко-дослідної роботи та є водночас ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Участь у виставках є засобом демонстрації досягнень здобувачів вищої освіти і викладачів та залучення нових навчальних установ до співпраці, кафедра активно співпрацює з підприємствами м. Запоріжжя, такими як АТ «Мотор Січ», ДСКБ «Прогрес», ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод» та ін., де здобувачі вищої освіти проходять виробничу та переддипломну практику у ливарних цехах.

Курсові, дипломні і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від здобувачів вищої освіти уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати й провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. На кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями сучасної науки, де вони впроваджуються.

Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання. Наприклад, встановлено такі форми заохочення студентів спеціальності, які займаються науково-дослідною роботою:

  - отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються в оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки;

  - рекомендації до вступу в магістратуру;

  - нагорода дипломами університету;

  - подяка із занесенням в індивідуальний план студента.

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти приймають участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2020/2021 навчального року зі спеціальності 136 «Металургія»:

1. Бурдельна Світлана Олександрівна, ІФ-514м

Чушкіна Юлія Олегівна,  ІФ-510м

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кузовов Олексій Федорович

Тема наукової роботи: «Дослідження «U-схеми» живлення і розробка нової технології отримання масивного кокільного виливка  «Бронь конуса»

Актуальність роботи: отримання виливка «Бронь конуса» з максимально щільною структурою в умовах дрібносерійного виробництва лиття у кокіль з використанням маловідомої схеми живлення з подаванням рідкого металу знизу із надливу уверх у стінку виливка.

Завдання наукової роботи: дослідити маловідому схему живлення виливка, що названа нами як «U-схема», що працює як манометрична трубка. Для даної конструкції виливка ця схема являється найбільш сприятливою.

2. Крилова Людмила Олександрівна, ІФ-519м

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кузовов Олексій Федорович

Тема наукової роботи: «Вдосконалення технології живлення 2-тонного ковальського зливка».

Актуальність роботи: зниження витрат рідкого металу на надливи у сучасних технологіях металургійних зливків за рахунок утеплюючих елементів – ізотермічних ригелів – та утеплюючих плит для круглих і прямокутних зливків. Застосування цих елементів корінним чином змінює в кращий бік характер і санітарно-гігієнічні умови праці на дільницях підготовки виливниць.

Завдання наукової роботи: розробити нову конструкцію надливкої надставки під використання сучасних утеплюючих елементів – ригелів.

3. Травянко Катерина Олегівна, ІФ-519м

Науковий керівник: к.т.н., доцент Сергієнко Ольга Сергіївна

Тема наукової роботи: «Порівняльний аналіз систем комп'ютерного моделювання усадкових процесів при литті за витоплюваними моделями виливків зі сплаву 14Х17Н2».

Метою роботи є практичний порівняльний аналіз можливостей прогнозування усадкових дефектів у виливках, виготовлених литтям за витоплюваними моделями, а також вибір раціональних методів усунення усадкових дефектів шляхом аналізу результатів моделювання.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено практичний порівняльний аналіз адекватності моделювання усадкових раковин та пористості у виливках, виготовлених литтям за витоплюваними моделями програмними комплексами ProCast та LWMFlow.

Активну участь приймають здобувачі вищої освіти у щорічній науково-практичній конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки»:

Збірка «Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет»

Збірка «Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет»

Збірка «Тиждень науки-2018»

Збірка «Тиждень науки-2015»

Також, здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях:

Залучення здобувачів вищої освіти до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті

Сторінки