Ви є тут

Головна

Консультація з кваліфікаційного екзамену

Консультація з кваліфікаційного екзамену відбудеться у on-line режимі (ПЗ ZOOM):

1 червня 2020 року. Початок об 11-00.

Адреса:

https://us04web.zoom.us/j/6807171560?pwd=Ulo0WXdndFV3MjZQUU9JR2pJYXdjdz09

 

Ідентифікатор конференції: 680 717 1560

Пароль: 4mKwuJ

 

Перед входом на конференцію обов’язково вимикати звук!

 

Якщо студент не має належних технічних засобів для виконання кваліфікаційного екзамену у Системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка», то зобов’язаний завчасно повідомити про це секретаря екзаменаційної комісії та завідувача кафедри.

Також, якщо під час складання кваліфікаційного екзамену виниклі проблеми із  підключенням чи зв’язком студент зобов’язаний якнайшвидше повідомити про це секретаря екзаменаційної комісії та завідувача кафедри.


До уваги здобувачів вищої освіти 4 курсу

денного (ІФ-516, ІФ-527сп, ІФ-116, ІФ-127сп, ІФ-137сп)

та заочного відділення (ІФз-516, ІФз-517сп, ІФз-116, ІФз-117сп)

2 червня 2020 р. відбудеться атестація (кваліфікаційний екзамен) на освітній рівень бакалавр за спеціальностями 136 – «Металургія», (освітня програма «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») та 131 – «Прикладна механіка» (освітня програма «Обладнання та технології ливарного виробництва») за дистанційною формою.

Початок кваліфікаційного екзамену о 830. Тривалість – 4 години.

Студенти, допущені до проходження атестації (кваліфікаційного екзамену), під’єднуються у відповідний розділ «Системи дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» та виконують завдання.

До початку проходження атестації (кваліфікаційного екзамену) кожний студент повинен завантажити до курсу заповнену та підписану декларацію про дотримання академічної доброчесності (у сканованому вигляді або фото).

Після завершення терміну обмежувальних заходів студент подає секретарю екзаменаційної комісії декларацію про дотримання академічної доброчесності роздруковану на паперовому носії, та підписану ним.


Розклад  іспитів  та  консультацій на  екзаменаційну  сесію денного відділення 1  курсу магістратури

Іспити та консультації 1 курсу магістратури денного відділення


Розклад  іспитів  та  консультацій на  екзаменаційну  сесію денного відділення 1 та 2 курсу

Іспити та консультації 1 курсу денного відділення

Іспити та консультації 2 курсу денного відділення

 


Розклад  іспитів  та  консультацій на  екзаменаційну  сесію заочного відділення

Іспити та консультації 4 семестр 2 курсу заочне відділенння

Іспити та консультації 6 семестр 3 курсу заочне відділенння

Іспити та консультації 8 семестр 4 курсу заочне відділенння

Іспити та консультації 10 семестр 5 курсу заочне відділенння


Розклад екзаменаційної сесії весняного семестру 3 курсу денної форми навчання (час  проведення 9.00-13.00)

Дата Група Викладач Дисципліна

14.05.2020

ІФ-517,518сп

Іванов В.Г.

Основи теорії плавки та виробництва чавунних виливків

14.05.2020

ІФ-117, 118сп,128сп,138сп

Парахнєвич Є.М.

Ливарні сплави і плавка чавунів

18.05.2020

ІФ-517,518сп

Петруша Ю.П.

Печі та сушила ливарного виробництва

18.05.2020

ІФ-117, 118сп,128сп,138сп

Самойлов В.Є.

Обладнання ливарних цехів

20.05.2020

ІФ-517,518сп

Кузовов О.Ф.

Технологія ливарної форми

20.05.2020

ІФ-117, 118сп,128сп,138сп

Цивірко Е.І.

Теорія формування виливків

Розклад екзаменаційної сесії весняного семестру 4 курсу денної форми навчання (час  проведення 9.00-13.00)

Дата Група Викладач Дисципліна

12.05.2020

ІФ-516,527сп

Гонтаренко В.І.

Механізація та автоматизація ливарного виробництва

12.05.2020

ІФ-116, 127сп,137сп

Івахненко Є.І.

Контроль якості у ливарному виробництві

14.05.2020

ІФ-516,527сп

Пархоменко А.В.

Моделювання та оптимізація технічних систем

14.05.2020

ІФ-116, 127сп,137сп

Гонтаренко В.І.

Автоматизація ливарного виробництва

18.05.2020

ІФ-516,527сп

Сергієнко О.С.

Технологія спеціальних методів лиття

18.05.2020

ІФ-116, 127сп,137сп

Кудін В.В.

Обладнання спеціальних видів лиття

20.05.2020

ІФ-516,527сп

Парахнєвич Є.М.

Основи теорії плавки та виробництва кольорових виливків

20.05.2020

ІФ-116, 127сп,137сп

Іванов В.Г.

Технологія ливарного виробництва


Перелік завдань для дистанційного навчання під час карантинних заходів


Увага! У зв'язку з поточними змінами представлена інформація може оновлюватися та доповнюватися.

Кафедра машин і технолгії ливарного виробництва використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації навчального процесу під час карантину: система дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» http://moodle.zp.edu.ua та Клас у веб сервісі Google Classroom https://classroom.google.com. Посилання та коди доступу знаходяться у "Переліку завдань" з дисциплін.

Спеціальність 136 – «Металургія»

освітня програма «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

Дисципліна Група Посилання
Теорія металургійних процесів 518,519сп Перелік завдань
Основи теорії плавки та виробництва чавунних виливків 517,518сп Перелік завдань
Технологія ливарної форми 517,518сп Перелік завдань
Теплоенергетика 517,518сп Перелік завдань
Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки 517,518сп Перелік завдань
Печі та сушила ливарного виробництва 517,518сп Перелік завдань
Моделювання та оптимізація технічних систем 516,527сп Перелік завдань
Основи науково-технічних досліджень 516,527сп Перелік завдань
Основи теорії плавки та виробництва кольорових виливків 516,527сп Перелік завдань
Технологія спеціальних методів лиття 516,527сп Перелік завдань
Механізація та автоматизація ливарного виробництва 516,527сп Перелік завдань
Нові процеси у ливарному виробництві 519м Перелік завдань
САПР процесів та обладнання ливарного виробництва 519м Перелік завдань

Спеціальність 131 – «Прикладна механіка»

освітня програма «Обладнання та технології ливарного виробництва»

Дисципліна Група Посилання
Фізико-хімічні основи ливарного виробництва 118,119сп Перелік завдань
Вступ до ливарної справи  118,119сп Перелік завдань
Ливарні сплави і плавка чавунів 117,118сп,
128сп,138сп
Перелік завдань
Історія науки і техніки  117,118сп,
128сп,138сп
Перелік завдань
Проектування та виробництво паперової, дерев'яної та металевої оснастки 117,118сп,
128сп,138сп
Перелік завдань
Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки 117,118сп,
128сп,138сп
Перелік завдань
Ливарні сплави і плавка кольорових металів 116,127сп,
137сп
Перелік завдань
Автоматизація ливарного виробництва 116,127сп,    137сп Перелік завдань
Обладнання спеціальних видів лиття 116,127сп,
137сп
Перелік завдань
Технологія ливарного виробництва 116,127сп,
137сп
Перелік завдань
Контроль якості у ливарному виробництві 116,127сп,

137сп
Перелік завдань
Нові процеси у ливарному виробництві 119м Перелік завдань
Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва 119м Перелік завдань

Науково-практична конференція "Тиждень науки 2020"

 

Згідно з наказом №95 від 20.03.2020 засідання секції "Методи підвищення якості виливків, металів і сплавів" проведено на кафедрі машин і технології ливарного виробництва в заочному вигляді. З програмою конференції та доповідями учасників можно ознайомитись нижче.

Тези доповідей учасників секції "Методи підвищення якості виливків, металів і сплавів"

Програма секції "Методи підвищення якості виливків, металів і сплавів"


До уваги здобувачів вищої освіти!

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину і переведенням навчання у дистанційну форму викладачами кафедри розробляються та доповнюються електронні ресурси за дисциплінами, що викладаються, з використанням Google-сервісів, платформи Moodle та ін.

Для отримання оперативної інформації з дистанційного навчання та комунікації з викладачами, що здійснюють поточний контроль, використовуйте месенджери та електронну пошту:

Викладач

Електронна пошта

доц. Іванов Валерій Григорович

ivanov@zntu.edu.ua

проф. Луньов Валентин Васильович

kafedra_mtlv@zntu.edu.ua

проф. Наумик Валерій Владиленович

naumik@zntu.edu.ua

проф. Цивірко Едуард Іванович

kafedra_mtlv@zntu.edu.ua

проф. Гонтаренко Володимир Іванович

4723697@ukr.net

проф. Воденніков Сергій Анатолійович

kafedra_mtlv@zntu.edu.ua

доц. Івахненко Євген Іванович

ivakhnenko.ie.zp@gmail.com

доц. Кудін Вадим Валерійович

kudin@zntu.edu.ua

доц. Кузовов Олексій Федорович

kuzovov.af@gmail.com

доц. Парахнєвич Євген Миколайович

g1028913@gmail.com

доц. Пархоменко Андрій Валентинович

parhom@zntu.edu.ua

доц. Сажнєв Володимир Миколайович

sajhnev@zntu.edu.ua

доц. Самойлов Вадим Єфремович

efremowich2020@gmail.com

доц. Бялік Гаррі Абрамович

kafedra_mtlv@zntu.edu.ua

доц. Петруша Юрій Петрович

verba2204@gmail.com

доц. Сергієнко Ольга Сергіївна

olga.s.sergienko@gmail.com

ст. викл. Алексєєнко Ольга Валентиновна

alekseenkoolga981@gmail.com

 


Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» зі спеціальності 136 «Металургія»

З 04 по 06 лютого 2019 р. (згідно наказу МОН України № 56-л від 22.01.2019 р) на кафедрі «Машини та технології ливарного виробництва» проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» експертна комісія працює у складі: 

1. Лисенко Тетяна Володимирівна (д.т.н., професор), завідувач кафедри технології та управління ливарними процесами Одеського національного політехнічного університету, голова комісії

2. Хричиков Валерій Євгенович (д.т.н., професор), завідувач кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії (м.Дніпро), член комісії


Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Обладнання та технології ливарного виробництва» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»

 

З 21 по 23 січня 2019 р. (згідно наказу МОН України № 45-л від 11.01.2019 р) на кафедрі «Машини та технології ливарного виробництва» проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Обладнання та технології ливарного виробництва» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» експертна комісія працює у складі: 

1. Лобода Петро Іванович (д.т.н., професор), декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», голова комісії

2. Сігарьов Євген Миколайович (д.т.н., професор), завідувач кафедри металургії чорних металів Дніпровського державного технічного університету, член комісії


ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь в роботі ХV Міжнародної науково-технічної конференції «НЕМЕТАЛЕВІ ВКРАПЛЕННЯ І ГАЗИ У ЛИВАРНИХ СПЛАВАХ», яка відбудеться 11–12 жовтня 2018 р. в Запорізькому національному технічному університеті на базі кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва». 

Інформаційне повідомлення:PDF UKR

Програма конференції:PDF UKR

 

 


ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Национальная металлургическая академия Украины, ПО «Металлургпром», Одесский политехнический институт, Ассоциация литейщиков Украины и  Запорожская торгово-промышленная палата приглашают Вас принять участие в XII Международной научно-практической конференции «ЛИТЬЕ. Металлургия. 2016», которая состоится в рамках ХХIV Международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлургия. 2016» и XII Международной специализированной выставки «ЛИТЬЕ 2016» 24-26 мая 2016 года в новом Выставочном центре Запорожской ТПП «КозаК-Палац».

Інформаційне повідомлення: