Ви є тут

Головна

Керівник – засновник Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи: докторів наук – 4: Ткаченко А.М., Левченко Н.М., Пожуєва Т.О., Кійко С.Г.; кандидатів наук, докторів філософії – 9: Круглікова В.В., Плинокос Д.Д., Лоза С.П., Лівошко Т.В., Севастьянов Р.В., Ханенко А.В., Крайнік О.М., Бугрім О.Ю., Силенко С.А.; аспірантів – 5: Григор'єва О.В., Левченко С.А., Донець В.І., Зикін О.В., Межерицький Д.А.; здобувачів вищої освіти – 2: Поляшова О.О., Дацько Н.М.

Наукові досягнення школи

Представники наукової школи – члени спеціалізованих вчених рад:

Ткаченко А.М. член спеціалізованої вченої ради: Д 09.052.01 УДВНЗ «Криворізький національний університет» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами діяльності).

Левченко Н.М. член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» (2016-2019).

Плинокос Д.Д. член спеціалізованої вченої ради Д 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (2017-2020).

Захищені дисертації:
докторів – 2: Коваленко О.В., Іванова М.І.;
кандидатів наук (докторів філософії) – 25 (наук. кер., д.е.н., проф. Ткаченко А.М. – 24; наук. кер., к.е.н., доцент Плинокос Д.Д. – 1).

Практичне використання отриманих наукових результатів

Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України впроваджено теоретико-прикладні рекомендації щодо формування управлінських рішень з питань економічної захищеності при підготовці парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».

Департаментом управління державною власністю та розвитку промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України враховано розроблені рекомендації щодо забезпечення захищеності, які дозволяють промисловим підприємствам своєчасно діагностувати її стан, провести вибір методів її оцінювання, підвищити ефективність управління ними в цілому.

Запорізькою обласною державною адміністрацією підтверджено використання промисловими підприємствами Запорізького регіону положень щодо формування економічної захищеності промислових підприємств.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»; ПАТ «Запорізький завод феросплавів»; ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»; ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»; АТ «Мотор Січ»; ПАТ «Запоріжкран»; ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ»; ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів»; ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро).

Проекти наукових робіт, науково-технічних розробок, що фінансуються з державного бюджету та інших джерел

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.

Проект «Підприємницький університет» за організації Міністерства освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів, Стартап-інкубатором YEP в партнерстві з Університетом Тарту, Garage48, Cisco, OKKO, Genesis за підтримки Генерального консульства України в Сан-Франциско та Міністерства закордонних справ Естонії. На кафедрі з 2020 р. реалізується проєкт “Підприємницький університет”, у межах якого для здобувачів вищої освіти викладають курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами”. Проєкт Erasmus+ «Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи у 21 столітті» (WORK4CE) (2020-2023 рр.) 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP “Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century” [WORK4CE]. В проєкті приймають участь університети України, Азербайджану, Німеччини, Бельгії, Іспанії.

Програмам міжнародного обміну сприяють укладені двосторонні угоди більш ніж з 60 університетами світу. Зокрема в 2021 р. було укладено договори з: Краківським економічним університетом (Республіка Польща), Гданською політехнікою (Республіка Польща), Технічним університетом Варна (Болгарія).