Ви є тут

Головна

Наукова школа «Механіка деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями» заснована доктором технічних наук, професором, заслуженим діячєм науки і техніки України А.Ш. Асатуряном у 1972 році. Починаючи з 2003 року її очолював професор, завідувач кафедри прикладної математики Ю.В. Мастиновський та науковий склад школи був сконцентрований на кафедрі прикладної математики. У 2022 року наукову школу було розширено та керівником школи став доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри механіки, заслужений працівник освіти України В.І. Пожуєв.

Основні напрямки наукової діяльності:

– розробка математичних моделей та методів розв'язання задач механіки деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями;

– дослідження складених конструкцій при нестаціонарних навантаженнях;

– розв'язування задач механіки полімерів і композиційних матеріалів;

– вивчення проблем механіки руйнування.

Практична реалізація здійснюється у проектуванні і розрахунках на міцність та надійність елементів споруд та конструкцій авіаційної і космічної техніки, машино, авіа- та суднобудування, гірничодобувної промисловості; будівництві інженерних споруд; діагностиці різного виду пошкоджень в оболонкових елементах конструкцій та ін.

Ведеться підготовка аспірантів, докторів наук; захищено 24 кандидатських дисертацій.

Колективом наукової школи встановлені і діють творчі зв'язки із провідними науково-дослідними, навчальними закладами та підприємствами України – Інститутом геотехнічної механіки НАН України, Інститутом технічної механіки НАН України, Запорізьким національним університетом, Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара, ПАО АвтоЗАЗ, АТ «Мотор Січ»; ДП Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченкa.

Наукові дослідження представлено в численних публікаціях у провідних вітчизняних та закордонних наукових виданнях, зокрема проіндексованих у Scopus & Wos 47, та 14 навчальних посібниках.

Керівник школи
проф. Володимир ПОЖУЄВ