Ви є тут

Головна

Наукова школа «Радіотехніка та інформаційні технології» заснована у 1998 р. професором, доктором технічних наук Пізою Дмитром Макаровичем, який є на цей час її науковим керівником. Основними напрямами наукової діяльності є розробка і створення:

- завадостійких радіотехнічних систем;

- пристроїв розпізнавання рослинних об'єктів;

- автоматизованих систем управління.

З цієї школи вийшли 1 доктор технічних наук та 8 кандидатів технічних наук.

Наукова школа має зв'язки з Військовою академією Варшави (Польща), Каїрським інститутом електроніки (Арабська республіка Єгипет (спільний науково-технічний проект, 2007-2009 рр.)), Католицьким університетом (Бельгія), Воронежським державним університетом (Росія), VU University Amsterdam (Голландія), НТУУ "КПІ", НАУ, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Севастопольським національним технічним університетом, Донецьким національним технічним університетом, Львівською політехнікою та ін.

Основні праці наукової школи:

1. Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв'язку: навч. посіб. / О.В. Щекотихін, Д.М. Піза, Т.І. Бугрова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 312 с.

2. Основи теорії передачі інформації: навч. посіб. / Б.М. Бондарев, Д.М. Піза – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 126 с.

3. Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. ЧІІ. Активні компоненти ВОЛЗ: навч. посіб. / О.В. Щекотихін, Д.М. Піза, Р.Ю. Корольков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 159 с.

4. Моделювання радіоелектронних пристроїв: навч. посіб. / Д.М. Піза, А.К. Тімовський, А.І. Лугін – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 230 с.

5. Оценка эффективности пространственно-временной и время-пространственной фильтрации сигналов в когерентно-импульсных РЛС / А.П. Залевский, Д.М. Пиза, И.С. Пресняк, А.С. Сиренко / Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. – №2.