Ви є тут

Головна

Прізвище: Піза

Ім'я: Дмитро

По батькові: Макарович

 

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, директор інституту інформатики та радіоелектроніки, член комітету «Телекомунікації» Української федерації інформатики, член спеціалізованої вченої ради Д64.052.03, член Наукової ради МОНУ.

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-9717-512X

 

Освіта: вища

Запорізький машинобудівний інститут, рік закінчення – 1969, спеціальність за дипломом – «радіотехніка»

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.12.04 «радіолокація та радіонавігація»:
  cпецтема, рік захисту – 1982, Всесоюзний науково-дослідний інститут радіотехніки.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.13.06 «інформаційні технології»:
  спецтема, рік захисту – 1997, Науково-дослідний центр Генерального штабу Збройних сил України.

Наукові інтереси:

 • завадозахищеність складних радіотехнічних систем;
 • інформаційні технології;
 • розпізнавання об'єктів.

Дисципліни, які викладає:

 • теорія та проектування радіолокаційних систем.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Бєліков С.Б., Піза Д.М., Морщавка С.Б. Технічні університети як осередки вирішення екологічних проблем сучасного суспільства, Труди міжнародної конференції «Роль університетів у Майбутньому Інформаційному Суспільстві – 2000» у рамках міжнародного конгресу технічних університетів «Конгрес-2000», Київ, НТУ «КПI», 25-29 вересня, 2000 р. на CD-ROM.
 2. Пиза Д.М. Синтез быстродействующего поляриметра на базе адаптивного фильтра // Проблемы управления и информатики. 1998, вып. 1. с. 115-119.
 3. Пиза Д.М., Звягинцев Е.А. Анализ влияния переменной базы на качество подавления помех при время-пространственной обработке сигналов «Радиоэлектроника, информатика, управление». – 2014. – №2 – С.52-56.
 4. Пиза Д.М. Метод компенсации активной составляющей комбинированной помехи в когерентно-импульсной РЛС [Текст] / Д.М. Пиза, Е.А. Звягинцев, Г.В. Мороз // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. - 2016. - №6. – С. 23-29. DOI:10.20535/S0021347016060030
 5. Пиза Д.М., Семенов Д.С., Мороз Г.В. Анализ эффективности адаптивного поляризационного фильтра в условиях одновременного воздействия активных и пассивных помех. Радиоэлектроника, информатика, управление. 2017. №3. С. 20-25.
 6. Пиза Д.М., Мороз Г.В. Методы формирования классифицированной обучающей выборки для адаптации весовых коэффициентов автокомпенса-ора помех. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2018. №1. С. 47-54.
 7. Пиза Д.М., Бугрова Т.И., Лаврентьев В.Н., Семенов Д.С. Метод формирования классифицированной обучающей выборки при пространственной обработке сигналов в условиях воздействия комбинированной помехи. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2018. №7. С. 420-428.
 8. Пиза Д.М., Романенко С.Н., Семенов Д.С. Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра. Радиоэлектроника, информатика, управление. 2018. №3. С. 34-40.
 9. Пиза Д.М., Семенов Д.С., Морщавка С.В. Оценка эффективности дискретных алгоритмов адаптации весовых коэффициентов при пространственно-временной обработке радиолокационных сигналов. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2019. №1. С. 26-32.
 10. Пиза Д.М., Романенко С.Н., Семенов Д.С. Повышение эффективности компенсации активной составляющей комбинированной помехи. Радиоэлектроника, информатика, управление. 2019. №3. С. 7-14.

Всього наукових праць: 225, з них патентів – 25, авторських свідоцтв – 30, навчальних посібників – 5, монографій – 1.

Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Пиза Д.М. Повышение эффективности радиолокационных станций отечественного производства в условиях воздействия комбинированных помех/Д.М. Пиза, В.Я. Кононович, А.А. Денека//Тезисы докладов Информационно-коммуникативного мероприятия «Перспективы научно-технологического обеспечения оборонно-промышленного комплекса Украины» на XII Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность - 2015». Киев, МВЦ, 22-23 сентября 2015г.
 2. Пиза Д.М. Поиск обучающей выборки автокомпенсатора помех с применением корреляционного анализа / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // XVIII международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-ом веке». Международная конференция «Современные проблемы радиотехники», Материалы форума 14-16 апреля 2014 г.: — Харьков, 2014. – С. 169-170.
 3. Пиза Д.М. Адаптация автокомпенсатора в условиях воздействия комбинированных помех / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // 10-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2014». Материалы конференции 12-17 мая 2014г.: – Севастополь, 2014. – С. 53.
 4. Пиза Д.М. Оценка влияния переменной базы на коэффициент подавления активной помехи при пространственно-временной обработке сигналов / Д.М. Пиза, Е.А Звягинцев // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.51-52.
 5. Пиза Д.М. Подготовка IT-специалистов – триединая задач в формате "Министерство-ВУЗ-бизнес" / Д.М. Пиза, С.Б. Беликов, В.И. Дубровин, С.Н. Сердюк, Н.А. Пиантковская // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу" (12–14 лютого 2014р., м. Рівне) – Рівне, 2014.- С.100-101.
 6. Піза Д.М. Порівняльний аналіз методів формування смуги режекції систем селекції рухомиї цілей (СРЦ) в РЛС з вобуляцією частоти повторення імпульсів / Д.М. Піза, А.С. Сиренко // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (22–24 вересня 2010р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- С.72-73.
 7. Піза Д.М. Дослідження характеристик рослин за допомогою спектрометра RED TIDE USB 650 / Д.М. Піза, Є.Л. Бєлоусов, С.В. Морщавка // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.93-94.
 8. Піза Д.М. Вплив нелінійних ефектів на ефективність роботи адаптивних просторових та поляризаційних фільтрів / Д.М. Піза, О.П. Залевський, Б.М. Бондарев // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.51 – 53.
 9. Piza D.M., Lavrentiev V.M., Semenov D.S., Bugrova T.I. Method of forming classified training sample with spatial signal processing under the impact of  combined clutter and jumming // Proceedings of the International Scientific Conference "RadioElectronics & InfoCommunications" (UkrMiCo’2016), 11-16 September 2016, Kyiv, Ukraine. – ІEEE Conference Publications (IEEE Xplore Digital Library, DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739634), 2016.
 10. Piza D.M., Morshchavka S.V., Semenov D.S Efficiency estimation of the frequency method for formation of classificational training samples set at adaptive interference compensation // The second international conference on information and telecommunication  technologies and radio electronics (UkrMico'2017), (11-15 September 2017), Odessa, Ukraine

Перелік конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Медаль за трудовую доблесть, 1982;
 • Відмінник освіти України, 2003;
 • Нагрудний знак «За наукові досягнення», 2008;
 • Грамота Кабінету Міністрів України, 2012.

Основні мови спілкування: українська, російська, німецька.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 360а;
тел.: +38(061)7644662;
e-mail: dpiza@zntu.edu.ua, institut_ir@zntu.edu.ua