Ви є тут

Головна

Наукова школа «Технічна кібернетика» заснована у 1998 р. професором, доктором технічних наук Потапенко Євгенієм Михайловичем, який є на цей час її науковим керівником. Напрям наукової діяльності - синтез, аналіз і розробка методів та систем автоматичного керування складними об’єктами в умовах невизначеності їх параметрів та зовнішніх впливів.

У школі захищено 4 кандидатські дисертації.

Встановлені тісні зв’язки з багатьма вузами України а також з Інститутом кібернетики НАНУ та підприємствами міста Запоріжжя КП «НПК» Искра». КБ «Прогрес», ВАТ «Мотор Січ», НПП «Преобразователь-комплекс», НПП «Хартрон-Юком».

Основні праці: Монографія «Робастные алгоритмы векторного управления асинхронным приводом» авторов Потапенко Є.М., Потапенко Є.Є., навчальні посібники на трьох мовах «Основы теории автоматического управления», «Основи теорії автоматичного керування», «Basis of automatic control theory» авторів Потапенка Є.М., Казурової А.Є.