Ви є тут

Головна

Наукова школа «Електричні та електронні апарати» заснована у 2010 році. Науковий керівник проф., д-р технічних наук, заслужений винахідник України, академік Транспортної академії України Андрієнко П.Д.

Основні напрямки роботи:

- дослідження електромагнітних процесів у напівпровідникових пристроях для електроприводу та енергоємних виробництв;

- діагностика високовольтних електричних апаратів.

Над науковими проблемами працювали один доктор та п`ять кандидатів наук.

Ведеться підготовка магістрів, аспірантів, докторів наук.

За даний період захищено 3 кандидатські дисертації.

Встановлені та діють творчі зв`язки з провідними науковими установами: ТОВ «НДІ «Перетворювач», ІЕД НАНУ.

Розробки колективу у вигляді результатів досліджень використовуються у виробництві.