Ви є тут

Головна

Наукова школа «Титан і цирконій: металургія та машинобудування» заснована у 2021 році. На цей час її науковим керівником є д-р техн. наук, професор, в.о. завідувача кафедрою «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкції» Нетребко Валерій Володимирович.

Основні напрямки наукової діяльності:

- технологія виробництва сферичних та несферичних порошків титанових, цирконієвих, нікелевих та інших сплавів для 3D-принтерів;

- розробка імпортозамінної технології отримання лопаток газотурбінних двигунів для безпілотних апаратів;

- отримання в умовах України авіаційних жароміцних інтерметалідних сплавів нових поколінь;

- реалізація виробництва медичних імплантатів з Ti та Zr за технологією 3D-принтінга.

Ведеться підготовка магістрів, аспірантів, докторів наук; захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

Колективом наукової школи встановлені і діють творчі зв’язки із провідними підприємствами України – АТ «Мотор Січ»; ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченкa; ДП «ДНДП Інститут титану»; ДП «УкрНДІспецсталь»; ТОВ «Авіа-Січ»; ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»; ДП «Кремнійполімер»; ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», а також з навчальними та науково-дослідними організаціями – НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; НТУ «Харківський політехнічний інститут»; НУ «Львівська політехніка»; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Національна металургійна академія України; Український державний хіміко-технологічний університет; Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України; Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України; НВЦ «Титан».

За час існування школи опубліковано:

- Порошкові титанові сплави для адитивних технологій: структура, властивості, моделювання: монографія / О.В. Овчинников, З.А. Дурягіна, Т.Є. Романова, І.А. Лемішка, А.В. Панкратов, В.В. Кулик, Ю.Ф. Басов, М.В. Хазнаферов. Київ: Наукова думка, 2021. 196 с.