Ви є тут

Головна

Наукова школа заснована на початку 2023 року доктором технічних наук, професором кафедри «Технологія авіаційних двигунів», лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим діячем науки і техніки України Качаном Олексієм Яковичем.

Керівник наукової школи – послідовник професора Качана О.Я. – доктор технічних наук, професор, лауреат Премії Верховної Ради України та премії Національної академії наук України імені М.К. Янгеля, професор кафедри «Технологія авіаційних двигунів» Павленко Дмитро Вікторович.

На час заснування наукова школа об'єднує 2 докторів та 8 кандидатів технічних наук, наукових співробітників, аспірантів, докторантів та здобувачів вищої освіти, зокрема:

 • доктори наук: Качан О.Я., Павленко Д.В.;
 • кандидати наук, доктори філософії: Сахнюк Н.В., Гончар Н.В., Бабенко О.М., Степанов Д.М.; Тришин П.В., Двірник Я.В., Торба Ю.І., Уланов С.О.;
 • наукові співробітники: Щетініна М.О., Лазарєва О.А., Кривих Ю.І., Вишнепольський Є.В., Тумарченко Л.О.;
 • докторанти: Данько К.А.

Основні напрями діяльності:

 • дослідження та розробка енергоефективних технологій виготовлення деталей ГТД з титанових сплавів;
 • дослідження методів інтенсивної пластичної деформації титанових, магнієвих та алюмінієвих сплавів, а також властивостей отриманих таким чином заготовок;
 • дослідження та розробка технологій електроерозійної обробки деталей ГТД;
 • розробка оздоблювально-зміцнювальних технологій обробки деталей ГТД;
 • розробка технологій високошвидкісного фрезерування аеродинамічних поверхонь лопаток компресора та моноколіс;
 • дослідження методів підвищення несучої здатності деталей, отриманих адитивними методами;
 • дослідження якості поверхневого шару деталей ГТД.

Колективом наукової школи встановлені і діють творчі зв'язки із провідними підприємствами авіаційної галузі України, університетами та інститутами академії наук України – АТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ДП «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя), Донбаська державна машинобудівна академія МОН України (м. Краматорськ), Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса), Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України (м. Київ), Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (м. Київ), ДП «Український інститут по проектуванню металургійних заводів» (м. Дніпро), ТОВ «ОМД-інжиніринг» (м. Дніпро) та інші.