Ви є тут

Головна

Наукова школа «Ливарне виробництво» заснована у 1946 р. проф. Ю.А. Шульте. Науковий керівник д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Луньов Валентин Васильович. Основний напрям діяльності – дослідження впливу неметалевих вкраплень на фізико-механічні властивості сталей та сплавів, зокрема:

- удосконалення технологій одержання виливків жароміцних сплавів методом спрямованої кристалізації для деталей авіаційної техніки;

- застосування рідкоземельних та лужноземельних елементів при виробництві ливарних сплавів для гірничо-металургійної та гірничодобувної промисловості та інших галузей техніки;

- удосконалення технологій виробництва чавунних виливків.

З цієї школи вийшли 7 докторів наук, більш 30 кандидатів наук.

Ведеться підготовка магістрів, аспірантів, докторів наук.

Встановлені і діють творчі зв’язки з провідними підприємствами України – ВАТ «Мотор Січ», «Дніпроспецсталь», інститут електрозварювання НАНУ, а також міжнародні зв'язки з навчальними та науково-дослідними організаціями Росії (Московський технологічний університет, Челябінський політехнічний університет та ін.), Білорусії (Білоруський політехнічний університет), Німеччини (Магдебурзький технічний університет, науково-дослідний інститут фірми «Кюнкель Вагнер»), Сербії і Чорногорії (Белградський технічний університет), Польщі (Краківська металургійна академія).

За останні роки опубліковані наступні найбільш важливі наукові роботи:

1. Лунев, В.В. Неметаллические включения в сталях, чугунах и ферросплавах [Текст]: монография / В.В.Лунев, В.П.Пирожкова, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2006. – 384 с.

2. Голубцов, В.А. Модифицирование стали для отливок и слитков [Текст]: монография / В.А.Голубцов, В.В.Лунев. – Челябинск– Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 356 с.

3. Пирожкова, В.П. Атлас неметаллических включений в сталях [Текст] / В.П.Пирожкова, М.Ю.Яценко, В.В.Лунёв, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 282 с.

4. Теорія ливарних сплавів [Текст]: навч. посібник / Г.А.Бялік, В.В.Наумик, В.В.Луньов, А.В.Пархоменко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 173 с.

5. Практикум з теорії ливарних сплавів та процесів [Текст]: навч. посібник / Г.А.Бялік, В.В.Наумик, Е.І.Цивірко та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 104 с.