Ви є тут

Головна

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

В кінці ХХ століття в світі відбувається стрімкий розвиток обчислювальної техніки. Інформаційні технології все ширше впроваджуються в усі галузі народного господарства. Зростаючий попит та дефіцит на фахівців з обчислювальної техніки спонукав до появи на радіоприладобудівному факультеті нових спеціальностей:

у 1991 році - «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,

у 1992 році - «Комп'ютерні системи та мережі»,

у 2000 році - «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Кількість студентів нових комп'ютерних спеціальностей стрімко досягла половини зального контингенту радіоприладобудівного факультету, тому ці спеціальності були відокремлені в 2002 році в новостворений факультет інформатики та обчислювальної техніки.

До складу факультету увійшли три новоутворені кафедри: комп'ютерних систем і мереж (зав. каф. канд. техн. наук, доцент Кудерметов Р.К.), програмних засобів (зав. каф. канд. техн. наук, доцент Притула А.В.) та обчислювальної математики (зав. каф. д-р. фіз.-мат. наук, професор Корніч Г.В.).

У 2004 році на кафедрі обчислювальної математики було відкрито нову спеціальність «Системний аналіз і управління», а кафедру було перейменовано на кафедру системного аналізу та обчислювальної математики.

Декан факультету з 2002 року – к.т.н., доцент Касьян Микола Миколайович.

Заступники декана – старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Рибін Вадим Олегович та старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Щербак Наталя Володимиріна

Наказом №187 від 17.04.13 року факультет перейменовано у факультет комп'ютерних наук і технологій.

Факультет комп'ютерних наук і технологій

Сьогодні факультет має у своєму складі три профілюючі кафедри:

Програмних засобів – зав. каф. д.т.н., професор Субботін С.О.

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерних систем та мереж – зав. каф. к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

123 Комп'ютерна інженерія

Системного аналізу та обчислювальної математики – зав. каф. д.ф.-м.н., професор Корніч Г.В.

124 Системний аналіз

Факультет комп’ютерних наук та технологій стрімко розвивається та є одним з найбільших та найбільш затребуваних в університеті.