Ви є тут

Головна
 • Кругляк, В.І. Роль рисування за уявою при підготовці студентів з дисципліни "Рисунок"  [Текст]/ В.І.Кругляк // Тиждень науки -2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, ЗНТУ, 2016
 • Кругляк, В.І."Рисунок" в галузі дизайну як одна з основ практичної підготовки фахівців [Текст] / В.І.Кругляк // Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т.ЗНТУ,2015.-Т.З.-С.115-116
 • Кругляк, В.І.Роль начерка в підготовці студентів з дисципліни "Рисунок" [Текст] / В.І.Кругляк // Тиждень науки-2014: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня  2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014.-Т.4.-С. 95-96
 • Кругляк, В.І. Формування нових методичних основ при вивченні рисунка і академічного живопису для майбутніх фахівців в області дизайну [Текст]/В.І.Кругляк // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: IV Міжнародна науково-методична конференція, 25-26 квітня 2013 р.: збірник матеріалів, Харків: ХДАДМ, 2013. - С. 231-233
 • Кругляк, В.И. Процесс становления и развития методов обучения студентов изобразительной грамоте [Текст] / В.И. Кругляк // Тиждень науки-2013: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013.-Т.2.-С. 194-195
 •  

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках: 

 • Жовтень 2012р. - Ювілейна виставка присвячена 50-річчю Запорізької організації НСХУ, виставкова зала ЗОНСХУ, м. Запоріжжя, Україна;
 • 10.05.2012р. - Всеукраїнська виставка " Мальовнича Україна", Міністерство культури України, м. Запоріжжя, Україна;
 • 21.05. 2012р. - Мміжнародний  мистецький пленер "Хортиця крізь віки", Національна спілка художників України, м. Запоріжжя, Україна;
 • Вересень 2011р. - Виставка міжнародного пленеру "Хортиця крізь віки", Національна спілка художників України, м. Запоріжжя, Україна;
 • Травень 2010р. - Виставка міжнародного пленеру "Хортиця крізь віки", Національна спілка художників України, м. Запоріжжя, Україна;
 • Лютий 2010р. - Всеукраїнська виставка "Чарівні барви Дніпра", Національна спілка художників України, м. Запоріжжя, Україна;