Ви є тут

Головна

Прізвище: Дуднік 

Ім'я:  Майя

По батькові: Георгіївна 

 

Посада:  старший викладач 

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України; 

Освіта: вища

  • У 1998 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Дизайн». 

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

  • Дудник, М.Г. Ассоциативный подход к генерированию идей [Текст] / М.Г. Дудник // Научно-практический журнал «Искусство и культура»/под ред. КотовичТ.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2016.
  • Дудник, М.Г. Инструмент нелинейного дизайна объектов [Текст] / М.Г. Дудник, А.А. Степаненко // Международный научный журнал JuvenisScientia. – Санкт-Петербург: ООО «Издательство «Социально-гуманитарное знание», 2016. №3. – С. 32-36
  • Дудник, М.Г. Инновационные игры в методах генерирования идей [Текст] / М.Г. Дудник // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2015. (Мистецтвознавство: №8). – C. 71-74.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

  • Дудник, М.Г. К вопросу об использовании искусственного интеллекта в дизайне объектов[Текст] / М.Г. Дудник // Міжнародну науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття»: Науково-методичний збірник . – Харків, 13 жовтня 2016 р.). – Відп. ред. Л.В. Даниленко. – Харків: вид-во ХДАДМ, 2016
  • Дуднік, М.Г. Гра у просторі дизайну [Текст] / М.Г. Дуднік // Тиждень науки-2016 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016:тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2016. – Т.3. – С. 104-106
  • Дуднік, М.Г.Ергодизайн сучасної навчальної аудиторії [Текст] / М.Г. Дуднік // Тиждень науки-2015 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015:тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2015. – Т.3. – С. 104-107

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: 

  1. Дуднік М.Г., Пасічна Т.О.  – подяка організаційного комітету 2 –го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за підготовку студентів до участі в конкурсі.2014р.

Рік початку діяльності в університеті:  2001р.

Мови спілкування: українська,російська

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua