Ви є тут

Головна

Прізвище: Дуднік

Ім'я: Майя

По батькові: Георгіївна

 

Посада: старший викладач кафедри дизайну

Освіта: вища

 • У 1998 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Дизайн». 
 

Дисципліни, які викладає:

 • Основи композиції та кольорознавства
 • Ергономіка
 • Основи проектування
 • Макетування
 • Проєктування (промислові вироби і об’єкти
 • спеціалізованого призначення)
 • Проєктування (об’єкт з адаптивними функціями)»
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломування

Основні наукові роботи (публікації):

 • Dudnik M. G. Vasina H. V. Semantic Primes in Creating Emotionally Expressive Aspect in Automatically Generated Concepts of Design Objects European Journal of Arts, 2021, №2. – С. 84– 83. DOI:https://doi.org/10.29013/EJA-21-2-66-83
 • Васіна О.В., Дуднік, М.Г. Аугментація в ергодизайні. Реалії і перспективи. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. Харків: ХДАДМ, 2018. № 5. С. 7-15
 • Васина Е.В., Дудник М.Г. Искусственный интеллект в дизайне: риски, возможности, перспективы. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, 2017. № 1. №1. С. 5-9
 • Авторське свідоцтво на комп’ютерну програму «Семантичний генератор концептів дизайн-об’єктів» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75487, (Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О. Переверзенцев, директор департаменту інтелектуальної власності В. Жалдак, дата реєстрації 21.12.2017).
 • Дудник М.Г. Ассоциативный подход к генерированию идей. Научно-практический журнал Искусство и культура. Витебск: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2016. №4(24). С. 50-54
 • Дудник М.Г., Степаненко А.А. Инструмент нелинейного дизайна объектов. Международный научный журнал Juvenis Scientia. Санкт-Петербург : ООО «Издательство «Социально-гуманитарное знание», 2016. №3. С. 32-36
 • Дудник М.Г. Инновационные игры в методах генерирования идей. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, 2015. №8. C. 71-74.
 • Дудник М.Г. Семантический подход к проектированию. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв «Регіональний дизайн і освіта» : зб. наук. пр. Черкаси: ХДАДМ, 2010. № 3. C. 52-58.

Участь у конференціях:

 • Дуднік М.Г. Візуалізація мислення в проектній діяльності. Функції дизайну в сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2020 р. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020 р. С. 43-45.
 • Дуднік М.Г., Шлянін Д.О. Екотренди в дизайні: проблеми та перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать митця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 15 листопада 2019 р. Харків: ХДАДМ, 2019 р. С. 35-36.
 • Дуднік М.Г. Візуалізація мислення у контексті проектної діяльності. Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать митця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 15 листопада 2019 р. Харків: ХДАДМ, 2019 р. С. 35-36.
 • Дудник М.Г. К вопросу об использовании искусственного интеллекта в дизайне объектов Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова, 13 жовтня 2016 р. Харків: ХДАДМ, 2016 р. С. 55-57.
 • Дуднік М.Г. Гра у просторі дизайну. Тиждень науки-2016 : Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р. Т.3. С. 104-106.
 • Дуднік М.Г. Ергодизайн сучасної навчальної аудиторії Тиждень науки-2015 : Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. Т 3. С. 104-107.
 • Дуднік М.Г. Мотивація творчості на передпроектному етапі. Тиждень науки-2014 : Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНТУ, 14-18 квітня 2014 р. Т 4 С. 84-85.
 • Дудник М.Г. Смысловая составляющая проектного образа дизайн-формы. Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-методичної конференції. Харків, 16-18 жовтня 2013 р. Харків: ХДАДМ, 2013. С. 45 – 48.
 • Дудник М.Г. Аспект восприятия формы в эргономике жилой среды Тиждень науки-2013 : Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя :ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р. С. 192-194.
 • Дудник М.Г. Некоторые аспекты перехода вербального моделирования к формальному. Тиждень науки-2012 : Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНТУ, 9-13 квітня 2012 р. Т 2. С. 260-263.
 • Дудник М.Г. Семантика в дизайн-проектировании. Дизайнерська освіта України у світовому контексті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. ХДАДМ, 12-13 квітня 2011 р. С. 60-62.
 • Дудник М.Г. Язык семантики в проектировании. Тиждень науки-2011 : Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНТУ, 15-19 квітня 2011 р. С. 118-119.
 • Дудник М.Г. Семантический подход к проектированию. Тиждень науки-2010 : Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНТУ, 15-19 квітня 2010 р. Т.2. С. 192-194.

Підвищення кваліфікації:

 • У 2022 році з 26 січня по 26 квітня пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Результати стажування: «Удосконалення методики та практики викладання дисципліни «Основи проєктування» та «Основи композиції та кольорознавства» засобами інноваційних технологій»

Сфера наукових інтересів:

 • Промисловий дизайн; Автоматизоване генерування концептуальних дизайн-рішень; Семантика в дизайні.

Практична діяльність

 • Член Національного спілки дизайнерів України з 2007р

Стек технології:

 • CorelDRAW; Adobe Photoshop; Blender.

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 498
тел.: +380(61)7698509
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua