Ви є тут

Головна

Кафедра «Дизайн» наймолодша в університеті. Вона почала свою історію як самостійна структурна одиниця університету 1 вересня 2007 року. Цього ж року відбувся перший випуск спеціалістів зі спеціальності 7.020210 «Дизайн» за спеціалізацією «Промисловий дизайн».

2008 року відбувся набір студентів і на другу спеціалізацію - «Дизайн інтер’єру»

Випускники кафедри отримують всебічну підготовку, яка поєднує професійне художнє чуття із знанням інженерно-технічних дисциплін. Протягом навчання в університеті студенти отримують знання з історії дизайну, основ методики дизайну, історії мистецтв та архітектури, основ ергономіки, формоутворення, композиції, кольорознавства, макетування, прикладної механіки, проектно-комп’ютерних технологій, скульптури, живопису, рисунка, проектування та конструювання обладнання, інтер’єрів, будинків та архітектурних конструкцій, реклами, маркетингу, патентознавства, та ін. Студенти оволодівають основними методами, професійними засобами та навичками проектно-художньої діяльності.

Спеціалісти з дизайну за спеціалізацією «Промисловий дизайн» повинні мати навички проектування промислових виробів, побутових речей, засобів транспорту, меблів, тощо.

Спеціаліст з дизайну інтер’єру готується до проектування комплексних об’єктів з предметно-просторовим і соціо-культурним оточенням з метою створення гармонійного середовища. Дизайн інтер’єру пов’язаний з проектуванням чи реконструкцією цивільних, виробничих і житлових комплексів, міського середовища, проектування інтер’єрів і обладнання.

У 2015 році було відкрито третю спеціалізацію-"Графічний дизайн". 

Сучасні освітні технології передбачають широке використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі. За програмою бакалавра вивчаються графічні комп’ютерні програми: AutoCAD, SolidWorks, Компас, PowerShape 3dsMAX, ArchiCAD, Adobe PhotoShop, Corel Draw.

Навчальний процес ведуть 12 викладачів кафедри – досвідчених фахівців, яким притаманний пошук нового, прогресивного та перспективного як у навчальному, так і в творчому процесі. В більшості вони члени творчих спілок: художників і дизайнерів України, кандидати та доктори наук.