Ви є тут

Головна

З 2002 року було започатковано підготовку дизайнерів у Запорізькому національному технічному університеті. Кафедра «Дизайн» почала функціонувати як самостійна структурна одиниця університету 1 вересня 2007 року. Цього ж року відбувся перший випуск студентів зі спеціальності 7.020210 «Дизайн» за спеціалізацією «Промисловий дизайн».

2008 року відбувся набір студентів і на другу спеціалізацію – «Дизайн інтер’єру», а у 2015 було відкрито та здійснено перший набір на третю спеціалізацію "Графічний дизайн".

У 2019 році кафедрою було відкрито нову спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» та розроблено освітньо-професійні програми для підготовки бакалаврів і магістрів.

На даний час навчальний процес за фаховими дисциплінами спеціальностей  022 "Дизайн" та 191 "Архітектура та містобудування" здійснюють 17 викладачів кафедри, досвідчених фахівців, яким притаманний пошук нового, прогресивного та перспективного як у навчальному, так і в творчому процесі. Більшість з них є членами творчих спілок художників, архітекторів і дизайнерів України.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно розширюється та вдосконалюється, що дозволяє проводити навчальний процес на високому рівні та виконувати складні наукові та творчі завдання.

На кафедрі «Дизайн» сформувався науковий напрям досліджень взаємозв’язку дизайнерської практики та освіти, складання власних навчальних програм і методик, досліджень особливостей підготовки дизайнерів згідно з динамічним розвитком сфери дизайну, архітектури й суспільства та творчої діяльності, спрямованої на підвищення професійного рівня викладацького складу.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових форумах, всеукраїнських конференціях і виставках з впровадження наукових досліджень, демонстрації творчих досягнень, направлених на підвищення професійного рівня науково-педагогічного складу.

Підготовка спеціалістів на кафедрі здійснюється як за денною, так і за заочною формою навчання.

Глибокі знання зі спеціальності 022 «Дизайн», 191 "Архітектура та містобудування" професійні вміння і навички забезпечують випускникам кафедри високу конкурентоспроможність на ринках праці, гарантують забезпечення працевлаштування в установах будь-якої форми власності і сфери ділової, виробничої і художньо-проектної діяльності.