Ви є тут

Головна

Прізвище: Потапенко

Ім'я: Ганна

По батькові: Михайлівна

 

Посада: старший викладач кафедри дизайн

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2326-6322

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

 

Освіта: вища

 • У 1985 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Художник-конструктор».
 

Дисципліни, які викладає:

 • Комп'ютерна графіка
 • «Комп’ютерні технології в графічному дизайні»
 • «Проєктування»

Основні наукові роботи (публікації):

 • Потапенко, Г. М., Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей в процесі навчання студентів графічного дизайну [Текст] / О.І. Демиденко, Н. М.Пантус, М.В. Потапенко, Академічні візії. 2023. Вип. 22, С. 45–53
 • Потапенко, Г., М., Використання цифрових інтерактивних технологій в освітньому середовищі спеціальності 022 дизайн. [Текст] / О.І. Демиденко, М.В. Потапенко, Український мистецтвознавчий дискурс, 2023 (3), С. 85–90
 • Потапенко, Г., М., Інтеграція stem-освіти в навчальну програму з дизайну: підвищення креативності та навичок вирішення проблем [Текст] / О.І. Демиденко, М.В. Потапенко, «Вісник науки та освіти», 2023, Вип. 9, С. 376
 • Потапенко, Г., М. Інформаційні технології у фаховій підготовці студентів спеціальності «дизайн», спеціалізації «графічний дизайн» [Текст] / О.І. Демиденко, М.В. Потапенко, «Вісник науки та освіти», 2023, Вип. № 9, С. 386
 • Потапенко, Г., М. Навчання академічному рисунку, живопису та кольорознавству як основа для розвитку творчого мислення у студентів графічного дизайну [Текст] / О.І. Демиденко, М.В. Потапенко, Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 2023. Вип. 66, С. 258
 • Потапенко, Г., М., Цифрова трансформація освітнього середовища підготовки студентів-дизайнерів [Текст] / Н. М.Пантус, М.В. Потапенко, Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2023, Вип. 3 (53) С.165-170
 • Potapenko, Anna M. Features of lettering styles in graphic design [Текст]: / Anna M., Potapenko., Mykola V., Potapenko, Nina M. Pantus / The European Journal of Arts, Premier Publishing s.r.o. Vienna. №1, 2023, - P. 27
 • Потапенко, А. Neogeometric conceptualism in the art of portrait [Текст]: А.Потапенко, М.Потапенко/ The European Journal of Arts, Premier Publishing s.r.o. Vienna. №3, 2021, - Pp. 97-101.
 • Потапенко, А. Nonphotoralistic rendering (npr) methods in graphic design [Текст]: А. Потапенко, М.Потапенко/ The European Journal of Arts, Premier Publishing s.r.o. Vienna. №4, 2021, - Pp. 148-152
 • Потапенко, Г.М «Комп’ютерні технології у фаховій підготовці студентів спеціалізації графічний дизайн» [Текст] / Г.М. Потапенко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженко: Збірник наукових праць / Гол. ред. Г.В.ЛУЦЕНКО. Глухів : «Видавництво ГНПУ», 2020. (Фахове видання) — Мова укр.
 • Потапенко А.М. Информационные технологии в профессиональной подготовке студентов специализации графический дизайн [Текст] / А.М. Потапенко, Н.В.Потапенко // Научно-практический журнал «Искусство и культура»/под ред. Котович Т.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2020. Вип. 73. С. 85—88 — Мова рос.
 • Потапенко, Г.М. Інтеграція графічного дизайну, психології та комп'ютерної графіки в сучасній дизайн-освіті [Текст] / Потапенко Г.М. // Вісник Запорізького національного університетуї: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. І. Локарєва. Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 73. С. 72—87 (Фахове видання) — Мова укр.
 • Потапенко, Г.М. Принципи гештальту в веб-дизайні [Текст] / Г.М. Потапенко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2018. (Мистецтвознавство: № 2). .№ 2. – С. 54–58.
 • Потапенко, А.М. Параметрический дизайн [Текст] / А.М. Потапенко // Научно-практический журнал «Искусство и культура» /под ред. Котович Т.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. .№ 1(25). – С. 25–29.
 • Потапенко, Г.М. «Основи педагогічного дизайну» [Текст] / А.М. Потапенко // «Вісник ХДАДІМ» №1 за 2016 рік, С. 18-21
 • Потапенко, Г.М. «Роль программы Macromedia Flash в создании презентационного ролика при проектировании объектов промышленного дизайна» [Текст] / А.М. Потапенко // «Вісник ХДАДІМ» №2 за 2013 рік, С. 44-46
 • Потапенко, Г.М. «Роль трехмерной программы компьютерного моделирования Autodesk 3ds Max в проектировании объектов промышленного дизайна» [Текст] / А.М. Потапенко // «Вісник ХДАДІМ» №1 за 2013 рік., С. 49-54

Участь у конференціях:

 • Потапенко , Г. М. Основи колірного кодування у графічному дизайні. [Електронний ресурс] / Г.М.Потапенко, М.В. Потапенко, // Materials of the ІV International research and practical internet conference (March, 29, 2023) : collection of abstracts // for the general ed. PhD Serhii Onyshchenko. – Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", p.4 2023.
 • Потапенко, Г. М. Фрактальна геометрія і новий перспективний напрямок в комп'ютерній графіці - фрактальна графіка [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. — Мова укр.
 • Потапенко, Г. М. Стилі в графічному дизайні. Нео-гео, лоу полі, фрактальна графіка. [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко, М. В. Потапенко // Materials of the ІІІ International research and practical internet conference (September, 16, 2022) : collection of abstracts // for the general ed. PhD Serhii Onyshchenko. – Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", 2022. р. 16 ТЕЗИ в чехословакию
 • Потапенко, Г. М. Стилі в графічному дизайні. Нео-гео, лоу полі, фрактальна графіка. [Електронний ресурс] /, Г. М. Потапенко , М. В. Потапенко // Materials of the ІІІ International research and practical internet conference (September, 16, 2022) : collection of abstracts // for the general ed. PhD Serhii Onyshchenko. – Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", 2022. р. 16
 • Потапенко, Г. М. Створення об'єктів цифрового мистецтва шляхом імітації різних графічних технік [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В, Потапенко // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Бердянськ, 29 жовтня 2021 р./ «Світова наука: проблеми, перспективи, інновації»: М-во освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — С. 98-100 — Мова укр.
 • Потапенко, Г.М. Фрактальна графіка – новий напрям у графічному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко, М. В. Потапенко // IV Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 березня 2021 р. / «Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2021»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.) [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2021. — С. 30-33 — Мова укр.
 • Потапенко, Г.М. Мистецтво леттерінгу у сучасному графічному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко, М. В. Потапенко // VII Международная научно-практическая конференция, 01-03 ноября 2021 р. / «SCIENCE, ACTUAL TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT»: Будапешт, Венгрия, 2021. — С. 31-32 — Мова укр.
 • Потапенко, Г. М. Концептуалізм в графічному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В, Потапенко // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Бердянськ, 2 жовтня 2020 р./ «Світова наука: проблеми, перспективи, інновації»: М-во освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — С. 98-100 — Мова укр.
 • Потапенко, Г. М. Новітні технології в професійній підготовці студентів графічного дизайну [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В, Потапенко // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Бердянськ, 12 грудня 2020 р./ «Світова наука: проблеми, перспективи, інновації»: М-во освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — С. 98-100 — Мова укр.
 • Потапенко, Г.М. Нові стилі у графічному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко, М. В. Потапенко // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Бердянськ, 2 жовтня 2020 р./ «Світова наука: проблеми, перспективи, інновації»: М-во освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — С. 38-39 — Мова укр.
 • Потапенко Г.М. Графічний дизайн. Типографіка – найсильніший чинник стилю [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. — С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 • Потапенко Г.М. Особливості стилістики сучасного плаката [Текст] / Г. М. Потапенко// Міжнародна науково-практична конференція, 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.) [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 78-80 — Мова укр.
 • Потапенко Г.М. Семіотика в дизайні плакату [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В. Потапенко // V Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 11—13 вересня 2019 р./ «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу»: М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 98-100 — Мова укр.
 • Потапенко, Г. М. Основи психології сприйняття графічної інформації [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 • Потапенко, Г.М. Семіотика в дизайні плакату [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В. Потапенко // V Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 11—13 вересня 2019 р./ «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу»: М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 98-100 — Мова укр.
 • Потапенко, Г.М. Основні властивості професії дизайнер шрифту [Текст] / А.М. Потапенко // Дизайн сучасності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 2018 р., – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 68 с. – С. 42-47
 • Потапенко, Г.М. Основні закони психології сприйняття композиції у графічному дизайні [Електронний ресурс] / Г.М. Потапенко //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 • Потапенко, Г. М. Основні принципи візуальної ієрархії в сучасному інтерактивному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я. Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 129—131. — Мови укр., рос., англ.
 • Потапенко, Г. М. Основні аспекти мультимедійної реклами [Текст] / М. В. Потапенко, Г. М. Потапенко // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 5—9 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2018. — С. 175—178. — Мови укр.,
 • Потапенко, Г. М. Основні властивості професії дизайнер шрифту [Текст] / А.М. Потапенко // Дизайн сучасності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 2018 р., – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 68 с. – С. 42-47
 • Потапенко, Г.М. Основні закони психології сприйняття композиції у графічному дизайні [Електронний ресурс] / Г.М. Потапенко //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 • Потапенко, Г. М. Основні принципи візуальної ієрархії в сучасному інтерактивному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я. Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 129—131. — Мови укр., рос., англ.
 • Потапенко, Г. М. Основні аспекти мультимедійної реклами [Текст] / М. В. Потапенко, Г. М. Потапенко // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 5—9 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2018. — С. 175—178. — Мови укр.,
 • Потапенко, А.М. Методи та специфіка роботи дизайнера [Текст] / А.М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 29-30 березня 2017 р., – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 68 с. – С. 54-56
 • Потапенко, Г.М. Проектний образ у навчанні дизайн-проектуванню [Текст] / / Г.М. Потапенко // Дизайн-освіта в Україні: педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи: міжнарод. наук.-практична конф. в рамках ІХ Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017», 12-13 квітня 2017р., : збірник матеріалів, Харків: ХДАДМ, 2017. – С. 81-84
 • Потапенко, Г.М. Методи та специфіка роботи дизайнера [Текст] / Г.М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 29-30 березня 2017 р., – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 68 с. – С. 54-56
 • Потапенко, Г.М. Нові напрями в дизайні рекламних презентацій [Текст] / Г.М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 29-30 березня 2017 р., – Суми: СДУ, 2018. – 68 с. – С. 54-56
 • Потапенко, Г.М. Дослідження проблеми образу в дизайн-проектуванні [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2016 : щоріч. наук-практ. конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2016. – Т.3. – С. 114-115
 • Потапенко, Г.М. Обзор и анализ программных средств, предназначенных для работы со шрифтами [Текст] / А.М. Потапенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова // Збірник статей. 13 жовтня 2016 р., ХДАДМ. – Харків, 2016. – 180 с. – С. 121-122
 • Потапенко, Г.М. «Комп'ютерні технології як важлива складова у навчанні студентів-дизайнерів» [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2015 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015. – Т.3. – С. 109-110
 • Потапенко, Г.М. Удосконалення сучасних засобів об’ємного моделювання дизайн-об’єктів[Текст] / А.М. Потапенко // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.- метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.- Харків, 2015.- С.313-314.
 • Потапенко, Г.М. «Асоціативна теорія пам’яті в навчанні студентів-дизайнерів програмам комп’ютерної графіки» [Текст] / А.М. Потапенко // VII міжнародний форум «Дизайн-освіта 2013»: міжн. наук.- метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2013р.: тези доповіді укр. мовою.- Харків, 2013.- С.211-213

Підвищення кваліфікації:

 • У 2022 році з 26 січня по 26 квітня пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Результати стажування: «Удосконалення методики та практики викладання дисципліни «Проєктування» та «Комп’ютерна графіка» засобами інноваційних технологій»

Практична діяльність:

 • З 1985-2002 роки працювала дизайнером на АвтоЗАЗ потім дизайнером комп’ютерної графіки на фірмах по виготовленню візуальної реклами.

Сфера наукових інтересів: Графічний дизайн; Промисловий дизайн.

Стек технології: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Adobe XD, Figma, Camtasia Studio, After Effects, Mandelbulb 3d, Adobe Animate

Лінки на профілі у соціальних мережах:

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 500
тел.: +380(61)7698509
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua