Ви є тут

Головна

Прізвище: Потапенко

Ім'я:  Ганна

По батькові: Михайлівна

 

Посада:  старший викладач

Участь у роботі рад і державних структур:  Член Спілки дизайнерів України

Освіта: вища

 • У 1985 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Художник-конструктор». 
Дисципліни, які викладає:
 • Комп'ютерна графіка
 • Проектно-графічні системи та технології»
 • «Основи комп’ютерної техніки»
 • «Проектування»
 • «Комп’ютерно-графічні системи». 

Основні наукові роботи (публікації):

 • Потапенко Г.М.«Основи педагогічного дизайну»/ Г.М. Потапенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./ за ред. В.Я.Даниленка - Харків: ХДАДМ, 2016.-№6. С. 18-22.
 • Потапенко А.М." Роль трехмерной программы компьютерного моделирования Autodesk 3ds Max в проектировании объектов промышленого дизайна"/ Г.М. Потапенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./ за ред. В.Я.Даниленка - Харків: ХДАДМ, 2013.-№1. С. 15-19.
 • Потапенко А.М. «Роль программы Macromedia Flash в создании презентационного ролика при проектировании объектов промышленного дизайна» / Г.М. Потапенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./ за ред. В.Я.Даниленка - Харків: ХДАДМ, 2013.-№2. С. 44-46.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Потапенко Г.М.Удосконалення сучасних засобів об'ємного моделювання дизайн-об'єктів/ Г.М.Потапенко// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.-Харків, 2015.-С.313-314.
 • Потапенко Г.М. Удосконалення сучасних засобів об'ємного моделювання дизайн об'єктів [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2015: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т.ЗНТУ, 2015.-Т.3.-С.109-110.
 • Потапенко Г.М.Передпроектна дизайнерська діяльність [Текст] / Г.М.Потапенко//Тиждень науки-2014:щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014.-Т.4.-С.87-89.
 • Потапенко Г.М.Створення анімації у програмі MACROMEDIAFLASHMX [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2013: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013.-Т.2.-С.204-206.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2002р.

Мови спілкування: українська, російська 

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua