Ви є тут

Головна

Прізвище: Волинська

Ім'я: Олена

По батькові: Степанівна

 

Посада: доцент кафедри дизайну

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент кафедри дизайну

 

Освіта: вища

 • Навчалася на художньо-графічному факультеті Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 

Дисертації:

 • Навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток художньої освіти України другої половини ХІХ – початку ХХ століть».

Дисципліни, які викладає:

 • Етнодизайн,
 • Дизайн реклами,
 • Спеціальний рисунок,
 • Спеціальний живопис,
 • Методика викладання мистецьких дисциплін та ін.

Наукова діяльність:

Доцент Олена Волинська – авторка біля 80-ти одноосібних наукових, навчально-методичних праць (у тому числі 2 навчальні посібники з грифом МОН України). Учасниця понад 60-ти Міжнародних і Всеукраїнських конгресів та наукових конференцій (у тому числі 5-ти Міжнародних конгресів з етнодизайну).

Основні навчальні посібники та монографії:

 • Волинська О.С. Історія мистецтв. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. 52 с., іл.
 • Волинська О.С. Загальна історія архітектури та містобудування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. 80 с.
 • Волинська О.С. Навчальна практика. Рисунок, живопис: методичні вказівки. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. 28 с., іл.
 • Волинська О.С. Художня освіта України: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. 236 с., іл.
 • Волинська О.С. Розвиток художньої освіти в Україні: методичний посібник. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2007. 112 с.

Участь у конференціях:

 • Волинська О.С. Національний напрям художньо-проєктної освіти Галичини // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької. Чернівці: Букрек, 2023. Вип. 6 (18). С. 44–45.
 • Волинська О.С. Розвиток художньо-проєктної освіти Галичини: традиції та сучасність // Проблеми відновлення соціальної інфраструктури та просторового розвитку територій повоєнної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Дубляни-Львів, 27-28 жовтня 2022 року). Дубляни: Львівський національний університет природокористування, 2022. С. 234–240. (електронне видання).
 • Волинська О.С. Особливості дизайнерської освіти Галичини на зламі ХІХ–ХХ ст. // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької. К.: Талком, 2022. Вип. 5 (17). С. 40–43.
 • Волинська О.С. Принципи художньої освіти Галичини початку ХХ століття // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької. К.: Талком, 2021. Вип. 4 (16). С. 115–116.
 • Волинська О.С. Ідеї художньої освіти Галичини у професійній підготовці майбутніх архітекторів // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької, м. Київ, грудень 2019 р. К.: Талком, 2020. Вип. 3 (15). С. 101–104.
 • Волинська О. Актуальні проблеми художньої освіти Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 12: зб. наук. праць. Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2019. Вип. 12. С. 158–163.
 • Волинська О.С. Етнопедагогічний феномен художньої освіти Галичини // Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької, м. Київ, 6 грудня 2018 р. К.: Талком, 2019. Вип. 2 (14). С. 154–157.
 • Волинська О. Художньо-педагогічні засади заснування музеїв Галичини першої третини ХХ століття // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 1: зб. наук. праць. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. С. 155–159.
 • Волинська О.С. Традиції художньої освіти на Гуцульщині: етнопедагогічний феномен // Гуцульщина – ХХІ сторіччя: проблеми та перспективи збереження гірської природи та етнічної культури в гуцульському регіоні Українських Карпат в умовах глобалізації: матеріали науково-практичної конференції, що відбулася у рамках ХХV Міжнародного Гуцульського фестивалю (м. Яремче, 27 липня 2018 р.). Яремче, 2018. С. 28–33. (електронне видання).
 • Волинська О. Творча спадщина Романа Сельського // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 1: зб. наук. праць. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. С. 332–338.
 • Волинська О. Видатні художники-педагоги Галичини // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. К.: Фенікс, 2014. Вип. 14. С. 133–142.
 • Волинська О. Авторська мистецька школа Дениса Іванцева // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. К.: Фенікс, 2012. Вип. 12. С. 47–51.
 • Волинська О. Етномистецька освіта Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн: науково-мистецькі студії. Київ-Чернівці: Родовід, 2012. Вип. 6-7. С. 62–74.
 • Волинська О. Авторська мистецька школа Романа Сельського // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. К., 2012. Вип. 19. С.73–82.
 • Волинська О. Етнохудожня освіта Галичини // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 2: зб. наук. праць. Полтава: Полтавський літератор, 2012. С. 356–365.
 • Волинська О. Художньо-методологічні засади творчості Опанаса Заливахи // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2010. К.: Музична Україна, 2010. Вип. 3 (12-13). С. 129–137.
 • Волинська О. Родинне виховання молоді в контексті розвитку художньої освіти Галичини // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. Херсон, 2010. Вип. 1. С. 230–235.
 • Волинська О. Педагогічні засади художньої освіти Галичини початку ХХ століття // Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн: науково-мистецькі студії. Київ-Чернівці: Родовід, 2009. С. 70–75.
 • Волинська О. Авторська мистецька школа Михайла Зорія // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2009. К.: ІПСМ АМУ; КЖД Софія, 2009. Вип. 2 (11). С. 323–327.
 • Волинська О. Творча спадщина Осипа Сорохтея // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. К.: ІПСМ АМУ; КЖД Софія, 2009. Вип. 10. С. 332–338.
 • Волинська О. Художньо-освітні та методичні ідеї у творчості народного художника України Михайла Біласа // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. Вип. ХІІ–ХІІІ. С. 43–47.
 • Волинська О. Художньо-освітня спадщина Олени Кульчицької // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. К.: СПД Пугачов О.В., 2007. Вип.8. С.349–358.
 • Волинська О. Традиції художньої освіти Галичини у творчості Михайла Біласа // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць. К.: Інститут реклами, 2007. Вип.10. С. 103–108.
 • Волинська О. Авторські мистецькі школи Галичини початку ХХ століття // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. К., 2006. Вип. 6–7. С. 417–426.
 • Волинська О.С. Зміст художньої освіти Галичини на початку ХХ століття // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць № 16. Спец. випуск: мистецько-педагогічна освіта (теорія, методи, технології). Кривий Ріг: КДПУ, 2006. С. 93–105.
 • Волинська О. Історичний досвід художньої освіти Галичини: Краківська академія мистецтв // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. К.: Музична Україна, 2005. Вип. 5. С. 37–44.
 • Волинська О. Внесок у розвиток художньої освіти митців Галичини // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць № 13. Спец. випуск: мистецько-педагогічна освіта: проблеми та перспективи. Кривий Ріг: КДПУ, 2005. С. 57–66.
 • Волинська О. Теоретичні засади художньої освіти та естетичного виховання в Галичині (перша третина ХХ ст.) // Полікультуротворча діяльність: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2004. Вип. 2. С. 150–157.
 • Волинська О.С. Проблеми національної мистецької освіти в галицьких часописах. (Початок ХХ століття) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. праць. Харків: ХДАДМ, 2004. № 3. С. 17–23.
 • Волинська О.С. Народне мистецтво та художньо-промислова освіта Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть // Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції: зб. наук. праць. К.: Інститут реклами, 2004. Вип. 3. С. 74–79.
 • Волинська О. Національний аспект художньої освіти в Галичині (перша третина ХХ ст.) // Народознавчі Зошити. Львів, 2004. № 3–4 (57–58). С. 335–344.
 • Волинська О. Національний мистецький заклад Галичини: школа О. Новаківського у Львові // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2003. Вип. 179. С. 51–57.
 • Волинська О.С. Дизайн-освіта Галичини у контексті вивчення спецпредметів. (Початок ХХ століття) // Академ-дизайн: Вісник Української академії дизайну. Львів, 2003. № 1. С. 38–41.
 • Волинська О. Мистецька освіта на Гуцульщині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: Плай, 2003. Вип. 5. С. 145–155.
 • Волинська О. Мистецька освіта Галичини: відродження визначних шкіл народного мистецтва // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. 2002. Опішне: Українське народознавство, 2002. Кн. 2. С. 55–65.
 • Волинська О.С. Ткацька освіта в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2002. С.24–28.
 • Волинська О. Художньо-освітня та громадська діяльність Осипа Сорохтея // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2002. №2. С.9–20.
 • Волинська О. Школа малярства Романа Сельського // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: Плай, 2002. Вип. 4. С. 183–193.
 • Волинська О. Виховання галицької молоді засобами рисунків. (Кінець ХІХ – початок ХХ століть) // Обрії: науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ, 2001. № 2 (13). С. 45–48.
 • Волинська О. Історичний досвід Коломийської гончарної школи (1876–1914) // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. Вип. 32, Ч. 2. С. 19–23.
 • Волинська О. Громадська та художньо-просвітницька діяльність Опанаса Заливахи // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: Плай, 2001. Вип. 3. С. 111–121.
 • Волинська О.С. Дизайн-уроки галицьких художників-педагогів // Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка: зб. наук. праць. К.: ІППР, 2001. Вип. 2. С. 92–93.
 • Волинська О. Дизайн в освіті: історія та педагогічні пошуки // Вестник Херсонского государственного технического университета. Херсон, 2001. Вып.4 . С.24–28.
 • Волинська О. Художньо-освітня діяльність Дениса-Лева Іванцева // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: Плай, 2000. Вип. 2. С. 170–179.

Сфера наукових інтересів:

 • Розвиток художньо-проєктної культури України другої половини ХІХ–початку ХХ ст.;
 • Етнодизайн;
 • Методика викладання мистецьких дисциплін;
 • Розроблено навчально-методичне забезпечення викладання спецдисциплін дизайнерського спрямування.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Неодноразово нагороджена Почесними грамотами, Дипломами, Сертифікатами за науково-творчу діяльність.

Науково-педагогічний стаж: 30 років.

Мови спілкування: українська, англійська