Ви є тут

Головна

Прізвище: Бобровський

Ім'я: Ігор

По батькові: Володимирович

 

Посада: Старший викладач кафедри «Дизайн»

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

Член ДЕК, ЗНТУ

 Освіта: вища

 • 1976 р. – 1980 р. Одеське Державне художнє училище

  ім. М.Б. Грекова.

  Спеціальність:     №2127 «Художнє оформлення».

  Кваліфікація:        художник – оформлювач

 • 1983 р. – 1988 р.  Московська Державна художньо-промислова академія

  ім. С.Г. Строганова.

  Спеціальність:   Інтер’єр та обладнання «Проектування інтер’єрів  виставок і реклами».

  Кваліфікація:художник декоративного мистецтва.

 • 2014 - 2015р. Запорізький класичний приватний університет

  Спеціальність:   «Програмне забезпечення систем».

  Кваліфікація:      інженер-програміст.

Дисципліни, які викладає:

 • проектування
 • пластична анатомія
 • комп'ютерна графіка
 • комп'ютерне проектування
 • рисунок
 • архітектурно-обмірна практика
 • переддипломна практика
 • дипломування «Дизайн середовища»
 • ЕК

Наукова діяльність:

 • Дистанційна онлайн участь у міжнародній науково-практичній  конференції  «НАУКА І ПРАКТИКА: АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ» 21-22 травня 2020 р., Маріямполє, Литва.
 • Дистанційна доповідь на конференції за допомогою онлайн платформи «Zoom»: ВЛИЯНИЕ «SMART - ТЕХНОЛОГИЙ» НА РАЗВИТИЕ «SMART-ГОРОДА» КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 22 травня 2020 р., Маріямполє, Литва.
 • Публікація статті у фаховому виданні у рамках міжнародної конференції: «НАУКА І ПРАКТИКА: АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ» 21-22 травня 2020 р., Маріямполє, Литва.

Участь у конференціях:

 • Бобровський, І.В. SMART-АРХІТЕКТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧНО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Електронний ресурс] / І.В. Бобровський // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 55—56. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Бобровський, І. В. SMART-технології як засіб дизайну у проектуванні предметно-просторового середовища [Електронний ресурс] / І. В. Бобровський // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 68—69. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 • Бобровський, І. В. SMART-технології у дизайні, як засіб енергоресурсозбереження [Текст] / І. В. Бобровський // Сучасні проблеми енергоресурсо-збереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. Ун-т ; редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.) [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. — Мови укр., англ., рос.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • За успіхи у навчальній, методичній, науково-дослідній і виховній роботі, активну участь у громадському житті та з нагоди 10-річчя Гуманітарного факультету.
 • 2011р. Диплом. За активну участь у складі журі VIII Міжнародного фестивалю дизайну COW/2011. м. Дніпропетровськ.
 • 05.12.2012р.Почесна грамота Спілки дизайнерів України. За багаторічну плідну та натхненну професійну діяльність в галузі дизайну та вагомий внесок в розвиток дизайну в Україні та з нагоди 25-річчя Спілки дизайнерів України нагороджено Почесною грамотою спілки дизайнерів України.
 • 2013р. Подяка. За особистий внесок і активну участь у розвитку Міжнародного Фестивалю дизайну «COW» і з нагоди 10-річчя фестивалю. м. Дніпропетровськ.
 • 2013р. Подяка. Оголошено подякуза якісну підготовку студентів до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Рік початку діяльності в університеті: 2006р.

Мови спілкування:  Українська, російська 

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua