Ви є тут

Головна

Прізвище: Зубричев

Ім'я: Олександр

По батькові: Сергійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук

Освіта: вища

 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури (Макіївка), 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури, 2013, Архітектура, ступінь - Кандидат.

Дисертації:

 • Зубричев Олександр Сергійович. Принципи ландшафтної та архітектурно-планувальної організації рекреаційно-розважальних парків.- Дисертація канд. архіт.: 18.00.01, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка, 2013.- 250 с.

Дисципліни, які викладає:

 • Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті 
 • Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища
 • Дипломування

Проведення конференції в Zoom зі студентами:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1UJpoYcbepn0BEOO2fRzcp12ZAw-Qsyze?usp=sharing

Основні наукові роботи (публікації):

 •  Зубричев А.С. Влияние искусственных элементов на архитектурно- ландшафтное формирование рекреационно-развлекательных парков: [текст] / В.А. Николаенко, А.С. Зубричев // Научная дискуссия: инновации в современном мире: материалы XII международной заочной научно - практической конференции. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. –  С. 153 – 158.
 • Зубричев А.С. Принципы повышения аттрактивности территорий рекреационно-развлекательного предназначения: [текст] / А.С. Зубричев, В.А. Николаенко // Новые идеи нового века – 2013: материалы Тринадцатой Международной научной конференции: в 3 т. / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та. 2013. – Т. 3. –  С. 141–145.
 • Зубричев О.С. До питання вивчення рекреаційно-розважальних парків: [текст] / О.С. Зубричев // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011». – Выпуск 4. Т. 28. – Одесса: Черноморье, 2011. – С. 99–100.
 • Зубричев О.С. Особливості функціонального зонування екреаційно- розважальних територій міського середовища: [текст] / О.С. Зубричев // Містобудування  та  територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 45 (частина 1). – С. 296–301.
 • Зубричев О.С. Засоби формування архітектурно-ландшафтного рекреаційно-розважального середовища: [текст] / В.А. Ніколаєнко, О.С. Зубричев, Т.О. Муха // Науковий вісник будівництва: зб. наукових праць. – Вип. 68. – Харків, ХНУБА ХОТВ АБУ, 2012. – С. 20–25.
 • Зубричев О.С. Основні етапи виникнення і формування рекреаційно - розважальних територій міського середовища : [текст] / В.А. Ніколаєнко, Ю.С. Олійник, О.С. Зубричев //  Містобудування  та  територіальне планування: Наук.-техн. збірник –   К., КНУБА, 2012. – Вип. 44. – С. 373–380.

Патенти:

 • Пат. 77097 України МПК А63С 19/00. Система вдосконалення штучного ландшафту: [патент на корисну модель] / Зубричев О.С., Срібнюк С. М.; заявники та патентовласники: Зубричев О.С., Срібнюк С. М.– № u 2012 09331; заяв. 30.07.12; публ. 25.01.13, Бюл. №2.
 • Пат. 76635 України МПК А63С 19/00. Спосіб утворення штучного ландшафту: [патент на корисну модель] / Срібнюк С. М., Ніколаєнко В.А., Зубричев О.С.; заявники та патентовласники: Срібнюк С. М., Ніколаєнко В.А., Зубричев О. С. – № u 2012 07783; заяв. 25.06.12; публ. 10.01.13, Бюл. №1.
 • Пат. 71749  України  МПК  А47С 11/00. Садово-паркова лава: [патент на корисну модель] / Срібнюк С. М., Ніколаєнко В.А., Зубричев О.С.; заявник та патентовласник Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – № u 2012 00306; заяв. 10.01.12; публ. 25.07.12, Бюл. №14.

 

Відзнаки та нагороди:

 • ПАТЕНТ на корисну модель № 139404 "Злітно-посадкова понтонна смуга" 10.01.2020

Рік початку діяльності в університеті: 2019

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua