Ви є тут

Головна

Прізвище: Захарова

Ім'я: Світлана

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук, спец.09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», «Людиновимірність дизайнерської діяльності»

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6952-2558

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 1980, «Промислове і цивільне будівництво», інженер - будівельник НР № 28251683, 10.11.2005 (копія).
 • Запорізька державна інженерна академія, 2006, «Міське будівництво та господарство», магістр з міського будівництва та господарства, магістр з міського будівництва та господарства. АР 30230042 30 06. 2006.
 • Національний університет «Запорізька політехніка», магістр архітектури та містобудування, М22№002013, 11.01.2022.
 

Дисципліни, які викладає:

 • Архітектурно-містобудівне проєктування.
 • Історія мистецтв, архітектури та містобудування.
 • Основи теорії споруд
 • Архітектурна екологія.

Член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти та першого бакалаврського рівня освіти.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Тенденції містобудівного розвитку прибережних територій великих міст // Банах В.А., Захарова С.О., Фостащенко О.М., Архіпова К.К., Фостащенко Д.О. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2022. – Вип. 80. – с. 29-38
 • Проблеми реновації парків міста Запоріжжя / Єгоров Ю.П., Захарова С.О., Фостащенко О.М., Архіпова К.К. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 78. С 200-211
 • Проблемні аспекти реновації парків міста Запоріжжя // Захарова С.О., Фостащенко О.М., Архіпова К.К., Фостащенко Д.О., Трушина В.С. II Международная научно-практическая конференция “Modern science: innovations and prospects”, 7-9 ноября 2021 года Стокгольм, Швеция. 804 с. С. 348 – 354.
 • Захарова С.О., Меркулова А.В. «Архітектурно-будівельні аспекти системи інвентаризації об'єктів нерухомості» // RS Global Sp. z O.O. Warsaw, Poland, 2019, Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference, International Trends in Science and Technology Vol.1, August 31, 2019, Warsaw, Poland. P ISBN 978-83-954081-9-9, Р 123-131.
 • Захарова С.О., Архіпова К. К. (2018) Problemy Zabrudnennia Vodnykh Resursiv. Ekolohichnyi Aspekt. World Science. 8(36), Vol.2. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30082018/6068 – конференція 31 августа 2018 г.
 • Рижова І.С., Захарова С.О. Вплив “ smart технологій ” на розвиток “smart-міста” в інформаційному суспільстві// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018. – Вип.72. - С. 81-91 (Фахове видання)
 • Рижова И.С., Захарова С.О. “Smart технологии” как фактор инновационного развития “Smart-города” (Прибалтика) // Міжнародна науково-практична конференція «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11-12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete) (Маріямполь, Литва, 11-12 травня 2018 р.). P. ISBN 978-9955-645-75-7(отримано сертифікат). Р. 163-173
 • Захарова С.О. Визначення пріоритетних напрямів розвитку дизайнерської діяльності як засобу гуманізації суспільства в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії /Збірник наукових праць.-Вип.59.- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015.- С. 223-234.
 • Захарова С.О. Механізм привласнення продукту дизайнерської діяльності як засіб подолання відчуження людини у сучасному соціумі // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії/Збірник наукових праць.-Вип.59.- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015.- С. 223-134.
 • Захарова С.О. Екологічна освіта молоді, як крок до вирішення екологічних проблем людства // Збірник наукових праць. Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» - 30–31 Січень, 2014 р. – С.22-23. Режим доступу до журналу http://conferences.neasmo.org.ua

Словники:

 • Ландшафтна архітектура: термінологічний словник / [І. С. Рижова, О.Ю. Павлюк, С.О. Захарова, О.І. Сингаївська, Ю.І. Криворучко, О.П. Зоря]; За ред. д-ра філос. наук, проф. І.С. Рижової. – Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2023. - 300 с., іл..

Практична діяльність у галузі архітектури та дизайну з 1993 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1992 р., стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти з 1995 року.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 500, 285
тел.: 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua