Ви є тут

Головна

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри дизайну спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за двома спеціальностями:

1) викладання дисциплін, пов'язаних з підготовкою бакалаврів, магістрів за спеціальністю 022 «Дизайн»;

2) викладання дисциплін, пов'язаних з підготовкою бакалаврів, магістрів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»;

Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча програма, силабус, методичні вказівки та конспект лекцій, які є нормативними документами. Розробка навчально - методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання самостійних завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

2021-2022 н.р

Протокол №7 від 30.06.2022

2022-2023 н.р

Протокол №1 від 30.08.2022

Протокол №2 від 22.09.2022

Протокол №3 від 15.10.2022

Протокол №4 від 30.11.2022