Ви є тут

Головна

Прізвище: Пасічна

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олександрівна

 

Посада: старший викладач кафедри дизайн

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9893-8317

 

Освіта: вища

 • У 2002 році захистила диплом бакалавра з відзнакою за кваліфікацією: дизайнер з інтер’єрів в Харківській державній академії дизайну і мистецтв. У 2004 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Дизайн» та здобула кваліфікацію дизайнера з інтер’єру, викладача в ХДАДМ. У 2005 році захистила диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію дизайнера з інтер’єру, викладача, дослідника в ХДАДМ. У 2008 році закінчила аспірантуру при Харківській державній академії дизайну і мистецтв.
 

Дисципліни, які викладає:

 1. Основи композиції та кольорознавство;
 2. Архітектурна композиція та кольорознавство;
 3. Будівельна фізика. Обробчі матеріали;
 4. Ландшафтний дизайн;
 5. Конструювання обладнання інтер'єрів;
 6. Проектування інтер'єру засобами світлового дизайну;
 7. Проектування інтер’єрів підприємств торгівлі;
 8. Проектування інтер’єрів об’єктів громадського харчування;
 9. Проектування інтер’єрів соціально-значимих об’єктів;
 10. Виробнича (проектно-конструкторська практика);
 11. Дипломування.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Пасичная Т.А. Явища одночасного і послідовного колірних контрастів у світлокольорових композиціях / Т.А. Пасичная // Вісник ХДАДМ.-Харків: ХДАДМ. - 2008. - №8. - С.68-74.
 • Пасічна Т.О. Бондаренко І.В. Штучне освітлення інтер'єрів будівель як засіб виявлення тектоніки архітектурного об'єму в світлодизайні / Т.А.Пасичная// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті-Харків:ХДАДМ, 2008.-Вип.№4,5,6.-С.266-270.
 • Пасичная Т.А. Топиарное искусство - новации применения в современной городской среде / Т.А. Пасичная // Традиції та новаціїувищійархітектурно-художнійосвіті - Харків: ХДАДМ, 2006. - Вип. № 4,5,6.- С. 233-235.

Участь у конференціях:

 • Пасічна Т.О. Кількісна міра у засобах побудови стилізованої біонічної форми, як завдання з дисципліни «Основи композиції та кольорознавство» / Пасічна Т. О. // Збірник матеріалів науково — практичної конференції «Тиждень науки-2022». Факультет будівництва, архітектури та дизайну. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 80-81.
 • Пасічна Т.О. Засоби ландшафтного дизайну у формуванні індивідуального образу міста Запоріжжя / Пасічна Т. О. // Міжнародна науково-практична конференція «Код міста»: Тез. доп. — Краків, Польща. – 2022р.
 • Пасічна Т.О. Сучасні тенденції в композиційних рішеннях взаємовідносин міграційних трас з просторовими масами лінійних відкритих просторів в дизайні архітектурного середовища. / Пасічна Т. О. // Збірник матеріалів науково — практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет будівництва, архітектури та дизайну, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 77-78.
 • Пасічна Т.О. Метричний, просторовий та часовий масштаб в будові глибинно-просторової композиції об’єктів ландшафтного дизайну / Пасічна Т. О. // Збірник матеріалів науково — практичної конференції «Тиждень науки-2020». Факультет будівництва, архітектури та дизайну. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 57-58.
 • Пасічна Т.О. Композиційний аналіз художнього образу в досліджені об’єктів ландшафтного дизайну. / Пасічна Т. О. // «Тиждень науки-2019». Факультет будівництва, архітектури та дизайну, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 75-76.
 • Пасічна Т.О. Вплив філософії мінімалізму ленд-арту на сучасні концепції ландшафтного дизайну. / Пасічна Т. О. // «Тиждень науки -2018» ; зб. тез доп. щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 2018.- С. 667-668
 • Пасічна Т.О. Декоративний підхід у формуванні світлового образу об'єкту штучним світлом Тиждень науки - 2017; зб. тез доп. щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 2017.- С. 1372-1374
 • Пасічна Т.О. Гармонізація образної структури об’єкта проектування Тиждень науки -2016; зб. тез доп. щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 2016.- Т. 3- С. 111-112
 • Пасічна Т.О. Проблема формування світлової пластики в архітектурному освітленні [Текст]/Т.О.Пасічна// Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Науково-методичний збірник (із матеріалів міжнародної науково-методичної конференції «Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку», 16-18 жовтня 2015р.).-Відп. ред. В.Я. Даниленко. - Харків: вид-во ХДАДМ, 2015.-С.307-308.
 • Пасічна Т.О. Об'ємне моделювання об'єктів дизайну середовища /Т.О. Пасічна // Тиждень науки-2015; зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.4.-С.119-120.
 • Пасічна Т.О. Зв'язок художнього образу і вибору конструкції сходів для вестибюля / Т.О. Пасічна // Тиждень науки-2014: щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти т. ЗНТУ, 2014.-Т.4.-С.96-98.
 • Пасічна Т.О. Проблема цілісності композиційно-художнього формоутворення у світлооб'ємному проектуванні на прикладі об'єктів ландшафту / Т.О. Пасічна // Молода мистецька наука України. Науково-методичний збірник (із матеріалів XVIII наукової конференції молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів. м. Харків, ХДАДМ, 27-28 листопада 2014р.). - Відп. ред. В.Я. Даниленко.- Харків:вид-во ХДАДМ, 2014.-С.34-35.
 • Пасічна Т.О. Проблема вибору підходу штучного освітлення в ландшафтному дизайні /Т.О. Пасічна // Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Науково-методичний збірник( із матеріалів міжнародної науково-методичної конференції «Дизайн-освіта в Украйні: перспективи розвитку», 16-18 жовтня 2013р.) - Відп. ред. В.Я. Даниленко. - Харків: вид-во ХДАДМ, 2013.-С. 223-226.
 • Пасічна Т.О. Інноваційні підходи в застосуванні вбудованого обладнання з метою зонування простору жилого інтер'єру / Т.О. Пасічна // Тиждень науки-2013: зб. тез. доп. щорічн. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодших учених аспірантів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, в 4-х Т.2.-С. 206-207.
 • Пасічна Т.О. Удосконалення методики викладання світлооб'ємного проектування об'єктів міського середовища / Т.А. Пасичная // Матеріали тижня науки в ЗНТУ.- Запоріжжя; ЗНТУ, 2012. - С. 19-20.
 • Пасічна Т.О. Принципи проектування архітектурного освітлення / Т.А. Пасичная // Матеріали тижня науки в ЗНТУ.- Запоріжжя; ЗНТУ, 2011.-С.35-36.
 • Пасічна Т.О. Сучасні підходи в світлодизайні при вирішенні пластики архітектурного фасаду динамічним світлом / Т.А. Пасичная // Матеріалитижня науки в ЗНТУ.- Запоріжжя; ЗНТУ, 2010.-С.21-22.
 • Пасічна Т.О. Проблема возникновения дефектов при выявлении пластики поверхности объектов в светообъемном проектировании / Т.А. Пасичная // V Міжнародний форум "Дизайн-освіта 2009": сучасна концепція дизайн-освіти України. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. м. Харків, 27-29 квітня 2009р. - Харків: ХДАДМ, 2009.-Частина 2. - С. 50-52.
 • Пасічна Т.О. Концепція віртуального простору в ландшафтно-світлових композиціях і засобиїїреалізації( на прикладі невеликих рекреаційних територій у системі міських просторів) / Т.А.Пасичная // Теорія і практика матеріально-художньої культури. Х наукова конференція. м. Харків, 2 грудня 2008р./ збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2008. -С.121-123.
 • Пасічна Т.О. Світловий образ у світловому дизайні / Т.А. Пасичная // Розвиток наукових досліджень 2008: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 26-28 листопада 2008р.-Полтава; "ІнтерГрафіка", 2008. -Т.6.-С. 56-58.
 • Пасичная Т.А. Эффекты оптической деформации в световом дизайне (на примере локально-заливающего освещения) / Т.А. Пасичная // Електронна конференція Проблеми і перспективи розвитку дизайну Черкащини на початку ХХІ століття. - Вісник ХДАДМ. - Харків: ХДАДМ.-2008.-№11.-С.93-101.
 • Пасичная Т.А. Актуальные проблемы светообъёмного проектирования / Т.А. Пасичная // Дизайн-освіта 2008: умови адаптації до європейського освітнього та наукового простору. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. м. Харків, 15 квітня 2008р.- Харків; ХДАДМ, 2008. - С. 112-113.
 • Пасичная Т.А. Применение цветного света в световом дизайне объектов городской среды / Т.А. Пасичная // Розвиток наукових досліджень 2007: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 26-28 листопада 2007р. - Полтава; " ІнтерГрафіка",2007. - Т.6.- С. 56-58.
 • Пасичная Т.А. Исторические этапы формирования архитектурного облика оперного театра в г. Харькове на улице Рымарской 21 / Т.А. Пасичная // Молода мистецька наука України: ІІІ електрона наукова конференція ХДАДМ за підсумками роботи у 2002-2003 н.р. Харків, 23-24 квітня 2003р. - Харків, ХДАДМ, 2003. - С. 32-37.

Підвищення кваліфікації:

 • У 2022 році з 26 вересня 2022 року по 26 листопада 2022 року пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Київському Національному університеті будівництва та архітектури з метою удосконалення методики викладання фахових дисциплін пов’язаних з урбаністикою просторовим плануванням та міським будівництвом

Практична діяльність:

 • 3 2008р. консультування, та проектування об`єктів дизайну середовища.
 • Консультування підприємств, установ, організацій.
 • Консультування з питань дизайну інтер’єру 3-ох аудиторій НУ «Запорізька політехніка» м. Запоріжжя.
 • Консультування з питань кольорового рішення фасаду головного корпусу НУ «Запорізька політехніка» м. Запоріжжя.
 • Консультування з питань освітлення центральної частини фасаду головного корпусу НУ «Запорізька політехніка» м. Запоріжжя.

Нагороди:

 1. Грамота за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, професіоналізм, плідну науково-педагогічну роботу та з нагоди 10-річчя Гуманітарного факультету.
 2. Грамота за високий рівень виконання професійних обов'язків та I місце в рейтинговому оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників економіко-гуманітарного інституту Запорізького національного технічного університету в номінації "Кращий викладач" 2013р.
 3. Грамота від районної адміністрації запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 116-ої річниці існування Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Участь у заходах:

 • Була членом журі інженерних змагань для школярів у 2011 році Організаторами конкурсу є студентська організація BEST Запоріжжя (Board of European Students of Technology) - Рада студентів технічних ВУЗів Європи.

Сфера наукових інтересів:

 • Дизайн середовища, Ландшафтний дизайн, Світловий дизайн

Стек технології:

 • AdobeIllustrator, AdobePhotoshop, Autodesk 3ds Max,

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 500
тел.: +380(61)7698509
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua