Ви є тут

Головна

Прізвище: Пантус

Ім'я: Ніна

По батькові: Михайлівна

 

Посада: старший викладач кафедри дизайн

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6615-2670

 

Освіта: вища

 • У 1979 р. закінчила Київський художньо-промисловий технікум за спеціальністю «Художник-конструктор» отримала червоний диплом. У 1984 р. закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Художник-конструктор».
 

Дисципліни, які викладає:

 • Основи композиції та формоутворення
 • Основи формоутворення
 • Проектна графіка
 • Дизайн візуальних комунікацій
 • Авторська друкована графіка та фотографіка
 • Основи додрукарської підготовки
 • Робота в графічних матеріалах
 • Естетика товарів та дизайн

Основні наукові роботи (публікації):

 • Пантус Н.М. Концептуалізація дизайну бренду як соціального і культурного феномена у контексті графічного дизайну: освітянські аспекти / Н.М. Пантус, І.С. Рижова, К.В. Северін, Т.О. Пасічна, І.В. Бобровський // Humanities studies. — 2023. — Т. 16, № 93. — С. 62— 76. https://doi.org/10.32782/hst-2023-16-93-07
 • Пантус Н.М. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей в процесі навчання студентів графічного дизайну / Н.М. Пантус, М.В. Потапенко, Г.М. Потапенко, О.І. Демиденко //Академічні візії. — 2023. вип. 22, — Режим доступу: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8224842
 • Пантус Н.М. Роль візуальних комунікаціних засобів у соціальних медіа від мемів до фотожурналістики /Н. М. Пантус, Н.Л. Родіонова // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. — 2023, Т. 34 (73), — № 4. — С. 302— 306. https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.4/51
 • Пантус Н.М. Цифрова трансформація освітнього середовища підготовки студентів-дизайнерів / Ніна Пантус, М.В. Потапенко, Г.М. Потапенко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. — 2023, вип. 3 (53)
 • Пантус Н.М. Вплив штучного інтелекту на формування компетенцій у графічних дизайнерів / Н.М. Пантус, С.В. Борисова, В.В. Борисов // Вісник науки та освіти. Видавнича група «Наукові перспективи» Громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України». — 2023. вип. 9(15). — С. 600 – 609. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-9(15), http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/6663
 • Пантус Н.М., Золотарчук Н.І. Роль графічного дизайну у комп'ютерних поліграфічних дослідженнях: вплив дизайнерських рішень на виробництво та використання продукції. Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. 2023. Вип. 44. С. 18–27.
 • Pantus, Nina M. Features of lettering styles in graphic design [Текст]: / Nina M., Pantus, Mykola V., Potapenko, Anna M., Potapenko / The European Journal of Arts, Premier Publishing s.r.o. Vienna. №1, 2023, - P. 27
 • Пантус, Н. М. Нові аспекти, що визначають основні напрямки формування концепції в дизайні мобільного житлового середовища майбутнього на воді [Текст] / Н. М. Пантус // Multidisciplinary scientific publication. Architecture and construction. Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology. Publisher — RS Global S. z O.O., Research and Scientific Group Warsaw, Poland. Vol.2, July 31, 2019. — С. 43—49. ISBN 978-83-954081-6-8 http://ws-conference.com/
 • Пантус, Н. М. Роль нових електронних засобів у формуванні візуальних комунікацій вищих навчальних закладів України [Текст] / Н. М. Пантус, Е. О. Шапран // World Science. Multidisciplinary scientific publication. CHIEF DITOR Laputyn Roman PhD in transport systems, Associate Professor, Department of Transport Systems and Road Safety, National Transport University, Ukraine. Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. № 3(43), Vol.3. March 2019. — с. 56. — С. 45—49. ISSN 2413-1032. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032019/6420
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Основи формоутворення» у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 14—16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] — Харків: ХДАДМ, 2015. — С. 86—88
 • Пантус, Н. М. Проекна графiка. Сучаснi пiдходи до формування художньо-графiчних умiнь майбутнiх дизайнерiв [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012.– (Мистецтвознавство: № 15).– С. 19-21
 • Пантус, Н. М.Поєднання спортивного та пізнавального аспектів при розробці ігрового середовища для дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. М. Пантус, Т. І. Козелець // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: № 14). – С. 42-44.
 • Пантус, Н. М.Проекна графiка як складова частина сучасного проектно-творчого процесу [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2011. – (Мистецтвознавство: № 6). – С. 43-44.

Участь у конференціях:

 • Пантус Н.М. Вплив сучасних цифрових технологій на формування візуально-знакової культури у проектуванні ідентичності вищого навчального закладу / Н.М. Пантус // Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-технічної конференції, [Запоріжжя], 24—28 квітня. 2023 р. / НУ «Запорізька політехніка» — Запоріжжя, 2023. — С. 136.
 • Пантус Н.М. «ВІДЕОКЛІП ЯК НЕВІДЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНИХ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18—22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — С. 70. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-315-7 — Мова укр.
 • Пантус Н.М. «ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ У КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ» [Текст] / Н.М. Пантус, О.О. Нужна //Content of dru soluble substances in cherries // Problems and tasks of modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference/ Bordeaux, France 2021. Pp. 74-76.
 • Пантус Н.М. «НОВА УТОПІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» [Текст] / Н.М. Пантус //Content of dru soluble substances in cherries // Problems and tasks of modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference/ Bordeaux, France 2021. Pp. 77-81.
 • Пантус Н.М. 1 , Маргес А.М СУЧАСНА ГРАФІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки — 2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19—23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. — С. 70. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-315-7 — Мова укр.
 • Пантус Н.М., Полковнікова С.М. ПОШУК НОВИХ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ АБСТРАКТНО-ОБРАЗНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «ФІОРДИ ПАМ’ЯТІ». П-78 Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23 грудня 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 38 с.
 • Пантус Н.М., Пахмутова Г.О. СПЕЦИФІКА ГРАФІЧНОЇ МОВИ ПРИ СТВОРЕННІ СЕРІЇ ПЛАКАТІВ НА ТЕМУПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЛЯ П-78 Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23 грудня 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 36 с.
 • Пантус Н.М., Борисюк О.С. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ[Електронний ресурс] / Н.М. Пантус //П-78 Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23 грудня 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 34 с.
 • Пантус Н.М., ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ГРАФІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ [Текст] / Н. М. Пантус // Екологія мистецтва: дискурс ракурсів: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 9—11 вересня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2020. С. 84—85. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
 • Пантус Н.М., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДИЗАЙН-ФОРМИ БЕЗПІЛОТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. — С. 63—64. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 • Пантус, Н. М. Роль основ формоутворення в системі професійної підготовки майбутніх дизайнерів [Текст] / Н. М. Пантус // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 11—13 вересня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 41—44.   Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
 • Пантус, Н. М. Еволюція засобів візуалізації інформації в графічному дизайні [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, О. М. Ковальова // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 59—61. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 • Пантус, Н. М. Іноваційні технології у сучасній практиці графічного дизайну [Текст] / Н. М. Пантус. // Сучасні проблеми нергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ; редкол. :  Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 112—114 — Мова укр., англ., рос.
 • Пантус, Н. М. Сучасні підходи у дизайн-проектуванні графічної програми ідентифікації музея Уїтні [Текст] / Н. М. Пантус // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 5—9 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2018. — С. 41—44. — Мови укр., рос., англ. 
 • Пантус, Н. М. Модульні системи у сучасній практиці графічного дизайну [Текст] / Н. М. Пантус // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я.  Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 117—119. — Мови укр., рос., англ.
 • Пантус, Н. М. Проектування графічних комплексів аквапарків [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16—20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 666—667. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 • Пархута, В. В. Екологічний, багатофункціональний розважально-спортивний майданчик для дітей «Funup» [Електронний ресурс] / В. В. Пархута, Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16—20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 669—671. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 • Воробйова, Я. А. Комплексна альтанка «Сфера»  [Електронний ресурс] / Я. А. Воробйова, Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 665—666. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр. 
 • Пантус, Н. М. Інноваційний проект зупинкового комплексу [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, А. О. Лісняк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18—21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — С. 1380—1381 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). — назва з тит. екрана
 • Пантус, Н. М. Новітні технології в проекті «Комплексний еко-туалет «WC/НЯМ» [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, А. В. Кімлач // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18—21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — С. 1379—1380 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). — назва з тит. екрана 
 • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації як складова предметного середовища [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18—21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — С. 1371—1372 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). — назва з тит. екрана
 • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації в методиці проектування комплексних об’єктів графічного дизайну [Текст] / Н. М. Пантус // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова // Збірник статей. 13 жовтня 2016 р., ХДАДМ. — Харків, 2016. — 180 с. — С. 113—114
 • Пантус, Н. М. Роль візуальних комунікацій у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2016», Запоріжжя, 18-23 квіт. 2016 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– Т3. – С. 110–111.
 • Пантус, Н. М. Актуальні проблеми екології в методиці проектування комплексних об’єктів [Текст] / Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф.,14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.]. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 85-86.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Основи формоутворення» у вищих навчальних закладах [Текст] /Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 86-88.
 • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації в методиці проектування комплесних об’єктів графічного дизайну графічного дизайну [Текст] /Н. М. Пантус //Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 13 жовт. 2016 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 68-67.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка. Сучасні підходи до проблеми розвитку проектно-творчих здібностей [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2015», Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– Т3. – С. 112–113.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2014», Запоріжжя,14-18 квіт. 2014 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– Т4. – С. 92–93.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка. Сучасні підходи до формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2013», Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.: зб. тез доп. / , 2016.– Т3. – С. 110–111 М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т2. – С. 208–209.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі діяльності дизайнера [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 270-271.
 • Овсянік, Г. К. Екокомплекс баків для сміття «Floberg» [Текст] / Г. К. Овсянік, К. О. Пахомова, Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 277-279.
 • Пахомова, Ю. О. Екологічний гігієнічний комплекс для приміщень з обмеженою площею [Текст] / Ю. О. Пахомова, Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 279-281.
 • Пантус, Н. М. Інноваційні принципи і засоби проектної графіки у сучасному дизайн-проектуванні [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2011», Запоріжжя, 12-15 квіт. 2011 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка як частина сучаcного проектно-творчого процесу[Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2009», Запоріжжя, 13-17 квіт. 2009 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.
 • Пантус, Н. М. Макетування як складова частина сучасного проектно-творчого процесу[Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2009», Запоріжжя,13-17 квіт. 2009 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.  
 • Пантус, Н. М. Емоційний дизайн та його основна функція [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2008», Запоріжжя, 21-25 квіт. 2008 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.

Підвищення кваліфікації:

 • У 2021 році з 12 червня по 18 липня 2021 року пройшла міжнародне стажування за програмою «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» та розробила власний освітній проєкт за темою «Формування трансверсальних компетентностей (soft skills) в умовах закладу вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн»».
 • У 2022 році з 26 січня по 26 квітня пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Результати стажування: «Удосконалення методики викладання дисципліни «Проєктування «Візуальні комунікації» в магістратурі графічного дизайну»

Практична діяльність: З 1984-2006 роки працювала промисловим дизайнером в ОАО «ВЕКТОН» та провідним дизайнером у рекламному агентстві «ФАЛЬКОР».

Сфера наукових інтересів: Графічний дизайн; Промисловий дизайн.

Стек технології: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere, CorelDRAW, Autodesk 3ds Max

Лінки на профілі у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/pantus.n

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 500
тел.: +380(61)7698509
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua