Ви є тут

Головна

Прізвище: Пантус

Ім'я:  Ніна

По батькові:  Михайлівна

 

Посада: старший викладач кафедри «Дизайн», 

Участь у роботі рад і державних структур:  член спілки дизайнерів України

Освіта: вища

 
 • 1979 - 1984 р. Харківський художньо-промисловий інститут

  Спеціальність «Промислове мистецтво»,

  кваліфікація художник-конструктор,

  1975 - 1979 р. Київський художньо-промисловий технікум

  Спеціальність «Промислове мистецтво»,

  кваліфікація художник-конструктор.

  Закінчила з червоним дипломом

Наукові інтереси:

 • Науково-дослідницькі інтереси зосереджені у галузі теорії і методики дизайну, на ролі дизайну як соціально регулюючого механізму у суспільній системі та розвитку дизайну,культивуванні його засад, базованих як на давніх традиціях, так і на сучасному світовому досвіді.

  Дизайні, що охоплює на різних стадіях і етапах дизайн-ергономічне проектування безлічі предметів, котрі безпосередньо оточують людину в її повсякденному житті, об`єктах комплексного проектування та системного проектування з заглибленим опрацюванням наукових положень за спеціалізацією «Промисловий дизайн» у високоякісних дизайнерських проектах, базованих на сучасних наукових і творчих концепціях та кращих здобутках світових дизайнерських шкіл.

  Технічна естетика - одна з теоретичних галузей мистецтвознавства, висвітлює соціально-культурні, композиційно-художні та технологічні закономірності формування гармонійного, естетично досконалого предметного середовища життєдіяльності людини, створення мистецьких об'єктів матеріальної культури, промислових виробів і творів дизайн-графіки.

  Технічна естетика досліджує широкий спектр художніх параметрів формування предметно-просторового середовища, стилістику та художні особливості творів, напрямки розвитку основних характеристик об'єктів дизайну, методологічні питання дизайну, історико-генетичну та соціально-культурну природу проектно-художньої діяльності дизайнера.

  Напрямки досліджень:

  • Теорія та історія дизайну - аспекти осмислення матеріальної культури, мистецтва і техніки.
  • Методи і засоби створення властивостей об'єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні,функціональні, експлуатаційні, дизайн-маркетингові та екологічні характеристики.
  • Синтез видів проектно-художньої діяльності в контексті формування гармонійного предметно-просторового середовища.
  • Принципи оптимальних технологій і формоутворення об'єктів дизайну.
  • Стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності.
  • Національні етномистецькі традиції матеріальної культури у контексті сучасних тенденцій проектно-художньої творчості.
  • Екологічний дизайн як напрям проектування гармонійного предметного середовища з урахуванням вимог охорони.
  • Засоби візуальної інформації, графічних знакових систем дляпредметно-просторового середовища і знакових елементів для промислових виробів.
  • Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну.
  • Проблеми синтезу візуального мистецтва і дизайну в об'єктах предметного середовища

  Дисципліни, які викладає:

  Основні наукові роботи (публікації):

  • Пантус, Н. М. Проекна графiка. Сучаснi пiдходи до формування художньо-графiчних умiнь майбутнiх дизайнерiв [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012.– (Мистецтвознавство: № 15).– С. 19-21.
  • Пантус, Н. М. Поєднання спортивного та пізнавального аспектів при розробці ігрового середовища для дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. М. Пантус, Т. І. Козелець // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: № 14). – С. 42-44.
  • Пантус, Н. М. Проекна графiка як складова частина сучасного проектно-творчого процесу [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2011. – (Мистецтвознавство: № 6). – С. 43-44.

  Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

  • Пантус, Н. М. Актуальні проблеми екології в методиці проектування комплексних об’єктів [Текст] / Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф.,14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.]. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 85-86.
  • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Основи формоутворення» у вищих навчальних закладах [Текст] /Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 86-88.
  • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації в методиці проектування комплесних об’єктів графічного дизайну графічного дизайну [Текст] /Н. М. Пантус //Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 13 жовт. 2016 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 68-67.

  Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

  Рік початку діяльності в університеті: 2007р.

  Мови спілкування:  українська, російська, німецька

  Контакти:

  адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
  аудиторія : 500, 285
  тел.: +380(61)7698509, 0677032010
  e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua