Ви є тут

Головна

Прізвище: Пантус

Ім'я:  Ніна

По батькові:  Михайлівна

 

Посада: старший викладач кафедри «Дизайн», 

Участь у роботі рад і державних структур:  член спілки дизайнерів України

Освіта: вища

 
 • 1979 - 1984 р. Харківський художньо-промисловий інститут Спеціальність «Промислове мистецтво», кваліфікація художник-конструктор, 1975 - 1979 р. Київський художньо-промисловий технікум Спеціальність «Промислове мистецтво», кваліфікація художник-конструктор. Закінчила з червоним дипломом

Наукові інтереси:

 • Науково-дослідницькі інтереси зосереджені у галузі теорії і методики дизайну, на ролі дизайну як соціально регулюючого механізму у суспільній системі та розвитку дизайну,культивуванні його засад, базованих як на давніх традиціях, так і на сучасному світовому досвіді.

  Дизайні, що охоплює на різних стадіях і етапах дизайн-ергономічне проектування безлічі предметів, котрі безпосередньо оточують людину в її повсякденному житті, об`єктах комплексного проектування та системного проектування з заглибленим опрацюванням наукових положень за спеціалізацією «Промисловий дизайн» у високоякісних дизайнерських проектах, базованих на сучасних наукових і творчих концепціях та кращих здобутках світових дизайнерських шкіл.

  Технічна естетика - одна з теоретичних галузей мистецтвознавства, висвітлює соціально-культурні, композиційно-художні та технологічні закономірності формування гармонійного, естетично досконалого предметного середовища життєдіяльності людини, створення мистецьких об'єктів матеріальної культури, промислових виробів і творів дизайн-графіки.

  Технічна естетика досліджує широкий спектр художніх параметрів формування предметно-просторового середовища, стилістику та художні особливості творів, напрямки розвитку основних характеристик об'єктів дизайну, методологічні питання дизайну, історико-генетичну та соціально-культурну природу проектно-художньої діяльності дизайнера.

  Напрямки досліджень:

  • Теорія та історія дизайну - аспекти осмислення матеріальної культури, мистецтва і техніки.
  • Методи і засоби створення властивостей об'єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні,функціональні, експлуатаційні, дизайн-маркетингові та екологічні характеристики.
  • Синтез видів проектно-художньої діяльності в контексті формування гармонійного предметно-просторового середовища.
  • Принципи оптимальних технологій і формоутворення об'єктів дизайну.
  • Стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності.
  • Національні етномистецькі традиції матеріальної культури у контексті сучасних тенденцій проектно-художньої творчості.
  • Екологічний дизайн як напрям проектування гармонійного предметного середовища з урахуванням вимог охорони.
  • Засоби візуальної інформації, графічних знакових систем дляпредметно-просторового середовища і знакових елементів для промислових виробів.
  • Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну.
  • Проблеми синтезу візуального мистецтва і дизайну в об'єктах предметного середовища

  Дисципліни, які викладає:

  Основні наукові роботи (публікації):

  • Пантус, Н. М. Нові аспекти, що визначають основні напрямки формування концепції в дизайні мобільного житлового середовища майбутнього на воді [Текст] / Н. М. Пантус // Multidisciplinary scientific publication. Architecture and construction. Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology. Publisher — RS Global S. z O.O., Research and Scientific Group Warsaw, Poland. Vol.2, July 31, 2019. — С. 43—49. ISBN 978-83-954081-6-8 http://ws-conference.com/
  • Пантус, Н. М. Роль нових електронних засобів у формуванні візуальних комунікацій вищих навчальних закладів України [Текст] / Н. М. Пантус, Е. О. Шапран // World Science. Multidisciplinary scientific publication. CHIEF DITOR Laputyn Roman PhD in transport systems, Associate Professor, Department of Transport Systems and Road Safety, National Transport University, Ukraine. Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. № 3(43), Vol.3. March 2019. — с. 56. — С. 45—49. ISSN 2413-1032. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032019/6420
  • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Основи формоутворення» у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 14—16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] — Харків: ХДАДМ, 2015. — С. 86—88

  Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

  • Пантус, Н.М. Сучасні тенденції у формуванні концептуальної моделі дизайн-форми безпілотних транспортних засобів [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 63—64. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
  • Пантус, Н. М. Роль основ формоутворення в системі професійної підготовки майбутніх дизайнерів [Текст] / Н. М. Пантус // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 11—13 вересня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 41—44.   Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
  • Пантус, Н. М. Еволюція засобів візуалізації інформації в графічному дизайні [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, О. М. Ковальова // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 59—61. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.

  Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

  Рік початку діяльності в університеті: 2007р.

  Мови спілкування:  українська, російська, німецька

  Контакти:

  адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
  аудиторія : 500, 285
  тел.: +380(61)7698509, 0677032010
  e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua