Ви є тут

Головна

Прізвище: Павленко

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри дизайну

Науковий ступінь: кандидат архітектури

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8374-554X

Обліковий запис науковця (Scopus): 57313401200

 

Освіта: вища

 • 2007-2012 - Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Спеціальність 6.060102 «Архітектура». Кваліфікація бакалавра архітектури.
 • 2012-2013 - Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Спеціальність «Містобудування». Кваліфікація магістра архітектури.
 

Дисертації:

 • Функціонально-планувальна організація агрорекреаційних екопоселень (на прикладі Полтавської області) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури (доктора філософії) за спеціальністю 18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура. Дата захисту 14.06.2019 р.
 • Дисертація присвячена визначенню алгоритму методики формування агрорекреаційних екопоселень, що дозволяє оперативно і з достатньою точністю вирішувати поставлені містобудівні задачі

Наукові інтереси:

 • інклюзія та безбар’єрність урбанізованого середовища
 • універсальний дизайн архітектурного середовища
 • енергоефективні рішення будівель та споруд
 • інфографіка та мультимедійна грамотність
 • розробка концепцій містобудівного розвитку територій
 • екологічні засади проєктування архітектурних та містобудівних об’єктів

Дисципліни, які викладає:

 • ОК 03 Архітектурна композиція та кольорознавство (бакалаври)
 • ВК Сучасні архітектурно-будівельні конструкції (бакалаври)
 • ВК Сучасні будівельні матеріали і технології (бакалаври)
 • ВК Дизайн інтер'єрів громадських будівель (бакалаври)
 • ОК 06 Сучасні тенденції в архітектурі та містобудуванні (магістри)
 • Архітектурно-обмірна практика

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових наукових виданнях:

 1. Павленко, Т., & Руденко, Л. (2023). ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ІНКЛЮЗИВНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ. Просторовий розвиток, (6), 111–119. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.6.111-119 (Категорія Б)
 2. Рижова, І., Павленко, Т., & Северін, К. (2023). ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБРАЗУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ. Просторовий розвиток, (5), 90–102. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.5.90-102 (Категорія Б)
 3. Рижова, І., Павленко, Т., & Єншуєва, Т. (2023). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ МІСТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 157–168. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.157-168 (Категорія Б)
 4. Pavlenko, T., Ivasenko, V., & Koval, I. (2020). FORMATION METHODS OF PUBLIC SPACE DURING THE AIRPORT RECONSTRUCTION: Array. Municipal Economy of Cities, 6(159), 91–96. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5679
 5. Pavlenko, T., & Ivasenko, V. (2020). BASIC MEANS OF BARRIER FREE SPACE IN URBAN AGRORECREATIONAL ECO-COMPLEXES: Array. Municipal Economy of Cities, 4(157), 54–60. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5633
 6. Муха Т.О. Структурно-функціональне моделювання агрорекреаційних екопоселень / Т.О. Муха / Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. збірник. – К., КНУБА, 2018. – Вип. 67 – с.308-313 (Категорія Б)
 7. Муха Т.О. Особливості формування мережі агрорекреаційних екопоселень / Т.О. Муха / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / [Відпов. ред. М.М. Дьомін]. – К., КНУБА, 2018. – Вип. 51. – С. 293-298 (Категорія Б)
 8. Муха Т.О. Про окремі підходи з формування агрорекреаційних комплексів / Т.О. Муха / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / [Відпов. ред. М.М. Дьомін]. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 42. – С. 189 – 193 (Категорія Б)
 9. Муха Т.О., Зубричев О.С. Про формування агрорекреаційних екопарків в умовах рельєфу / Т.О. Муха / Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. збірник. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59 – с.144-148 (Категорія Б)
 10. Муха Т.О., Данько К.С., Срібна В.Є. Формування архітектурної організації енергоефективної житлової забудови в місті Брест / Т.О. Муха / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 8, КНУБА, Київ. 2016. С. 113-117 (Категорія Б)
 11. Муха Т.О., Заніна В.Г., Овсієнко Д.В.. Прийоми планувальної організації малих населених пунктів в умовах формування агрорекреаційного району. Муха Т.О. Науково-виробничий збірник «Архітектурний вісник КНУБА». Випуск 8-9, КНУБА, Київ. 2016. С. 339-344 (Категорія Б)
 12. Муха Т.О., Руденко В.В.. Моделювання просторової структури агрорекреаційного екопоселення. Муха Т.О. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». – Випуск 43, – К.: КНУБА, 2016. – С. 128-133 (Категорія Б)
 13. Муха Т.О., Токар В.С.. Аналіз теоретичного та практичного досвіду туристично-рекреаційних об'єктів. Муха Т.О. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 45. – С. 264-268 (Категорія Б)
 14. Муха Т.О., Дем'янчук А.А, Савченко О.О.. Аналіз досвіду проектування вертикальних аграрно-рекреаційних комплексів. Муха Т.О. Науково-виробничий збірник: «Архітектурний вісник КНУБА». – Випуск 10, – К.: КНУБА, 2016. – С. 312-315 (Категорія Б)
 15. Муха Т.О., Зубричев О.С. Про формування рекреаційних утворень в умовах історичної зони населених пунктів / Т.О. Муха / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / [Відпов. ред. М.М. Дьомін]. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. – С. 219 – 223 (Категорія Б)

Статті у збірниках наукових праць, матеріали конференцій та тези доповідей

 1. Tetiana Pavlenko, Tetiana Lytvynenko, Oleksandr Zubrichev (2023) «FORMATION OF A SUSTAINABLE AGRO-RECREATION SYSTEM OF POPULATED POINTS IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINE» International conference «ARCHITECTURE OF CHALLENGES - REBUILDING UKRAINE» Warsaw 3.07 - 4.07.2023
 2. Tetiana Pavlenko, Vasyl Shulyk. ON THE PECULARITIES OF DESIGNING AGRORECRETIONAL ECOLOGICAL SETTLEMENTS BY MEANS OF EFFECTIVENESS CRITERION. International Symposium “Euro-ECO - 2020”: „Environmental and Engineering Aspects for Sustainable Living“ 27 Mai 2020.
 3. Муха Т.О. Данько К.С. Тhe planning structure formation of the blocket residential bildings (on the example of brest city). Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: збірник тез наук. конф., 19 квітня–13 травня 2016 р. Полтава: ПолтНТУ, 2016. Том 1. С. 111–113
 4. Муха Т.О. Данько К.С., Срібна В.Є. Formation of architectural organization of energy efficient residential construction in Brest. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: Енергоінтеграція – 2016: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 13–15 квітня 2016р. Київ, КНУБА, 2016р. С. 13
 5. Муха Т.О., Данько К.С., Срібна В.Є. Формування архітектурної організації енергоефективної житлової забудови в місті Брест. Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі» / відповід. ред. П.М. Куліков. Київ, КНУБА, 2016. Вип. 8. С. 113–117
 6. Муха Т.О. Особливості системного підходу при дослідженні агрорекреаційних екопоселень. Тези 66-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: збірник тез наук. конф., 15 квітня–15 травня 2014 р. Полтава: ПолтНТУ, 2014. Том 2. С. 321–322
 7. Муха Т.О. Закономірності формування просторової структури агрорекреаційних екопоселень. Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтеграції: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 27–28 листопада 2014 р.: тези доповідей / ред. кол.: Древаль І.В. (відповід. ред.), Жмурко Ю.В., Вітченко Д.М. та ін.. Харків: ХНУМГ, 2014. С. 280–282
 8. Муха Т.О., Ніколаєнко В.А., Зубричев О.С. Засоби формування архітектурно-ландшафтного рекреаційно-розважального середовища. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва». Харків, ХНУБА, 2012. Вип. 68. С. 20–25

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Tkachenko, I., Pavlenko, T., Lytvynenko, T., Hasenko, L., Kupriienko, B. (2023). Street and Urban Road Network Geospatial Analysis: Case Study of the Poltava City, Ukraine. In: Arsenyeva, O., Romanova, T., Sukhonos, M., Biletskyi, I., Tsegelnyk, Y. (eds) Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 808. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46877-3_11 (SCOPUS)
 2. Pavlenko, T., Lytvynenko, T., Ivasenko, V., Zyhun, A. (2022). Design Principles for Inclusive Environment of Urban Agrorecreational Eco-complexes. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 181. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_51 (SCOPUS)
 3. Tetiana Pavlenko, Olena Ovsiienko, Dmytro Ovsiienko, Уulia Kuznetsova. Agro-Recreational Eco-Settlements Network Formation Under the Step-by-Step Service System Conditions. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, Bhopal (MP), India. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-6, April 2020. C. 53-58
 4. Муха Т.О., Шулик В.В. Сучасний стан організації екологічних та агрорекреаційних поселень та перспективи їх розвитку. World Science. Warszawa, Poland, RS GLOBAL SP. Z O.O., 2018. №8(36), Vol.1. Р. 34-39 DOI: 10.31435/rsglobal_ws /30082018/6051 (INDEX COPERNICUS)
 5. Tetiana Mukha. Taras Rudenko, Mariia Rudenko. Agrorecreational ecoparks in the quarries territory as a new type of urban production (on the example of Kryvbas). Budownictwo i Architektura: сzasopismo / Politechnika Lubelska, Wydz. Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej. Lublin, 2016. Vol. 15(4). S. 41–51 (INDEX COPERNICUS)

Участь у міжнародних наукових проектах

 1. Tetiana Pavlenko, Tetiana Lytvynenko, Oleksandr Zubrichev (2023) «FORMATION OF A SUSTAINABLE AGRO-RECREATION SYSTEM OF POPULATED POINTS IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINE» International conference «ARCHITECTURE OF CHALLENGES - REBUILDING UKRAINE» Warsaw 3.07 - 4.07.2023
 2. О. Іваніна, Т. Муха, Т. Лозинська, А. Костенко, Ю. Малько. Звіт за результатами дослідження процесів утворення об'єднаних територіальних громад в приміських зонах великих міст на прикладі Полтави, Кременчука, Львова, Сум та Ужгорода: «Міста та реформа адмінтерустрою – втрачені можливості та отримані перспективи. Виявлення та демонстрація втрачених можливостей міст обласного значення від пасивної позиції в реформі з децентралізації та адмінтерустрою України.» Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громад «Ініціатива»» в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» за підтримки Європейського Союзу. Полтава, 2019. http://initiative.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/mista-ta-reforma.pdf
 3. Експерт з мобільності, Інститут розвитку міста, Полтава + Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH:- розробка «Концепції розвитку мобільності міста Полтави 2030» в рамках підготовки "Концепції інтегрованого розвитку міста Полтава" за підтримки GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Керівництво студентами, які зайняли призові місця

 1. Всеукраїнський конкурс студентських та професійних робіт «Інклюзивний дизайн» 2020 рік, студентка Ронзік А.Г. – диплом I місце у номінації «Житлові будинки та громадські будівлі і споруди», Харків, 2020 рік.
 2. Всеукраїнський конкурс – огляд дипломних проектів 2016 рік, студентка Заніна В.Г. Методичні основи формування агрорекреаційних екорайонів (на прикладі Котелевского району) – диплом I ступеню.
 3. Всеукраїнський конкурс – огляд дипломних проектів 2014 рік, студентка Чухарко М.С.. Екологічний агрорекреаційний парк за технологією Зеппа Хольцера (на базі ПП «Агроекологія» в Шишацькому районі Полтавської області) – диплом I ступеню.

Рік початку діяльності в університеті: 2023
(з 2013 року по 2017 рік - Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, з 2018 року по 2023 рік – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (активно вивчаю)

Контакти: