Ви є тут

Головна

Прізвище: Криворучко

Ім'я: Юрій

По батькові: Іванович

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор архітектури

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1352-1924

 

Освіта: вища

 • Київський Національний університет будівництва і архітектури. Захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора архітектури «Феномен сакрального у розвитку міст та територій» Диплом доктора архітектури, 2018
 • Московський архітектурний інститут. Захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури – „Архітектурно-планувальна структура і сприйняття міста”, наук. кер. проф., докт. архіт. Яргіна З.М. Диплом кандидата архітектури, 1988
 • Архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту. Диплом архітектора, 1977

Дисципліни, які викладає:

 • Ландшафтна архітектура
 • Сучасні тенденції пам'ятко-охоронної діяльності
 • Реставрація пам'яток архітектури та ревіталізація історичного сформованого середовища
 • Сакральні простори і об’єкти
 • Дипломування
Проведення конференції в Zoom зі студентами:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1BkOmJIyvJ0B-Bwd2cH62VbFTTWK1WK67?usp=sharing

 

Основні наукові роботи (публікації):

 • Криворучко Ю. І. Методологічні підходи осягнення сакрального у архітектурі. – Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Наук.-тех. збірн. Вип. 73. К. КНУБА, 2019, с. 175-183.
 • Yuriy Kryvoruchko. Innovativeness of the Tradition of Religious Architecture. - Modern religious architecture: tradition and innovation. WMCAUS. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 18-22 June 2018. Praga. 2018.
 • Tovbych V., Viazovska A., Kryvoruchko Yu. Place and people: landscape as a basis of development and preservation of cultural identity. Technical Transactions. Kraków, 2018. Vol. 115, iss. 5. P. 65-72. ISSN: 0011-4561. (COPERNICUS).

Монографії:

 • Юрий Криворучко. Сакральная архитектура Украины конца ХХ века - Sztuka Europy Wschodniej. Искусство Восточной Европы. The Art of Еastern Еurope. Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne. Украинское искусство XX века и польско-украинские художественные связи. 20th-century Ukrainian Art and Polish-Ukrainian Artistic Relations. Red. Jerzy Malinowski, Agnieszka Pospiszil & Ewa Sułek. Warszawa–Toruń. 2019, 310 s. S. 237-256.
 • Яців М., Криворучко Ю. Архітектура світла в українській церкві: монографія. Львів, 2017. 308 с.

Словники:

 • Рижова І.С., Павлюк О.Ю., Захарова С.О, Сингаївська О.І., Криворучко Ю.І., Зоря О.П. Ландшафтна архітектура: термінологічний словник/ І.С. Рижова, О.Ю. Павлюк, С.О. Захарова, О.І. Сингаївська, Ю.І. Криворучко, О.П. Зоря. Запоріжжя, видавець: ФОП Мокшанов В.В., 2023. 300

Участь у конференціях:

 • Виступив на понад 130 наукових конференціях (понад 80 - за рубежем: Польща, Німеччина, Австрія, Естонія, Литва, Грузія, Росія).

Відзнаки та нагороди:
 • Отримав ряд міжнародних грантів на виконання проектів в області містобудування та сакральної архітектури. 

Рік початку діяльності в університеті:  2019

Мови спілкування: українська – вільно; польська – вільно; російська – вільно; німецька – в обсязі, достатньому для спілкування

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua