Ви є тут

Головна

Прізвище: Павлюк

Ім'я: Ольга

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат гуманітарних наук

Освіта: вища

 • 1978-1983- Запорожский Индустриальный институт, ср. бал 4.8; дипломный проект – отлично
 • 1981-1983 Запорожский Общественный Институт Патентоведения , факультет экономики и изобретений
 •  1984 – последипломное образование для руководящих специалистов и научных работников по вопросам патентов при Государственном Комитете СССР по делам изобретений.
 • 2000-2002 летний курс по культуре Польши при Педагогической Академии в Краакове
 • 2007-2009- последипломное образование в Университете Силезии (Катовице Польша), специализация методика преподавания диплом с отличием
 • 2012-2017 –аспирантура в университете Силезии (Катовице, Польша)
 • 2016 - 4 месячный научный  стаж „Artes Liberales” на университете Варшавском-
 • 2017- 10 месячный научный  стаж „Artes Liberales” на университете Варшавском
 • Сертификат польского языка С1
 • 2018 –кандидат гуманитарных наук, специализация культурология. Защита (европейская степень –доктор) в университете Силезии, Катовице, Польша   тема дисертації: Мешканьці південно-.східної України ш польска ідентичність. Проблеми самоідентифікації на зламі ХХ/ХХІ ст. (на прикладі Запорізької області) В 2014г издала книгу Losy c.d./Судьбы итд.- о судьбах поляков Запорожья

Дисципліни, які викладає:

 • академічний живопис
 • рисунок

Основні наукові роботи (публікації):

 • Різноманітні відтінки польськості. Дилема самоідентифікації жителів незалежної України в ХХI столітті, вид. Запоріжжя: Дике Поле, 2020 – 304 с. ISBN 978-617-7433-94-0

 • Mozaika etniczna Ukrainy południowo-wschodniej – wzmianka historyczna na przykładzie Zaporoskiego Przyazowia, red. R. Cudak, s- 189-204, wyd. Postscriptum polonistyczny 2019.2 (24), wyd. Katowice 2019.

 • Spojrzenie na termin „Polonia”- zagadnienie o tożsamości (w materiałach  po VI Światowym Kongresie Polonistów pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy) w: Polonistyka na początku XX1 wieku Diagnozy koncepcje pwerspektywy, Języki i kultury w kontakcie; t.V1, s.184-187 pod red. J.Tambor, wyd. Uniwersyteta Sląskiego, Katowice 2018

 • Pavliuk O., Gancarz A.: Bez przeszłości nie ma przyszłości – kościoły rzymskokatolickie na Zaporoskim Przyazowiu. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, t. 27, nr 3, s. 175–184

 • Wybrane kryteria subiektywnej identyfikacji etnicznej na przykładzie Polonii obwodu zaporoskiego w: Adaptacje III implementacje konwersgencje dziedziczenie, red. W. Hajduk-Gawron, K. Pospiszil s. 165-176, wyd. GNOME, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018.

   

Координатор проектів:

 • 2013 молодіжний проект «Екологічні зустрічі» разом з Домом Молодіжним ім Йордана (Краков)  
 • 2010 молодіжний проект „Miasto zachodu – ludzie ze wschodu”  (місто заходу а люди зе всходу)разом з Домом Молодіжнимім. А. Селезиуша ,Вроцлав
 • 2007 проект „Utrwalenie polskości w środowiskach polskich na Wschodzie poprzez ( Сохранение ментальности при помощи активизации общественніх  организаций), Лодзь
 • 2014.Семинар по управлению оргаганизациями и маркой проекта. ( Nowy Standart 2014. Zarządzanie organizacjami i zasobami ludykimi. Budowanie marki projektu i organizacji) Люблин, Насутов
 • 2019- международный архитектурно.урбанистический проект  между Краковской политехникой и Запорожским Областным Обществом польской культуры (warsztaty międzynarodowe urbanistyczno-architektoniczne ) Краков-Запріжжя
 •  Участіє в творчих пленерах
 • 1999.- международный художественный пленер  (Ломжа, Польша)
 • 2001.- 11 литературно-художественный пленер « У истоков Бебжы» , Ружанйсток, Польша
 • 2002.- 111 литературно-художественный пленер « У истоков Бебжы» , Ружанйсток, Польша
 • 2003.- IV литературно-художественный пленер « У истоков Бебжы» , Ружанйсток, Польша
 • 2005 – международный пленер . Плоцк ,Польша
 • 2008- международный пленер  Пултуск ,Польша
 • 2009. - plener „Menas ”- международный пленер   Вильнюс, Литва
 • 2010-2016- международный пленер скульптурон.живописный  «Наша малая Родина» Седлище, Польша
 • 2009, 2011, 2015, 2016 - международный пленер   Санок , Польша
 • 2010- международный пленер   Кошице, Славакия
 • 2013-X plener „Menas Paveldui”- международный пленер   Вильнюс, Литва
 • Художні вистави: Варшава 2004, 2007р, Краків 2007, Юзефов (Польща)2008р
 • Вистави збірні: Польша, Словакія, Литва 

Книги :

 • 2014г Losy c.d./Судьбы итд.- о судьбах поляков Запорожья (польск/укр)
 • 2020 Różne oddzieni polskości. Dylematy tożsamościowe mieszkańców wolnej Ukrainy na przełomie XX/XXI wieku.( Різноманітні відтінки польськості. Дилема самоідентифікації жителів незалежної України в ХХI столітті). (польск)– Запоріжжя: Дике Поле,2020. – 304 с. ISBN 978-617-7433-94-0

Відзнаки та нагороди:

  • 2019 –   Нагорода Президента Польщі, орденом «Серебрянный Крест Заслуги» за деятельность способствующую развитию и укреплению украинско-польских отношений.

  Рік початку діяльності в університеті: 2020

  Мови спілкування: українська, російська, польська

  Контакти:

  адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
  аудиторія : 500, 285
  тел.: +380(61)7698509, 0677032010
  e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua