Ви є тут

Головна

Прізвище:  Гавронський

Ім'я:  Володимир

По батькові:  Павлович

 

Посада: доцент 

Участь у роботі рад і державних структур:  Скульптор, голова секції скульптури Запорізької організації Національної спілки художників України.  

Освіта: вища

 

 • У 1987 році закінчив з відзнакою Харківський  художньо-промисловий інститут за спеціальністю  «Архітектурно - декоративна пластика”. 

Дисципліни, які викладає:

 • Скульптура
 • Рисунок
 • Дипломування
 • Підготовчі курси

Основні наукові роботи (публікації):

 • Гавронский, В.П. «Скульптура. Основы ремесла» 2016 р. (готовиться до друку)
 • Гавронский, В.П. Скульптура. Мастерство портрета [Текст] / В.П. Гавронский;  Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publiscing, 2016. – 84 с., іл.
 • Гавронский В.П. Зрительное восприятие скульптурного произведения [Текст] / В.П. Гавронский // Научно-практический журнал «Искусство и культура» /под ред. Котович Т.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. .№ 1(25). – С. 10–134.
 • Гавронский, В.П. Законы зрительного восприятия скульптурного произведения / В.П. Гавронский // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2015. (Мистецтвознавство: № 9-10). – С. 4–8.

Автор 24 пам'ятників, серед них пам’ятник В.В.Лобановському, В.М.Баннікову, Л.С.Голіцину, Г.І.Спектору. Дипломант всеукраїнських і міжнародних виставок в номінації „Скульптура”. Його ім'я увійшло в  енциклопедію сучасної України;

Участь у конференціях:

 • Гавронський, В.П. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИЗАЙН-КУЛЬТУРЫ В ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА  [Текст] / В.П. Гавронський //  Міжнародна науково-практична конференція   , , 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.)  [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 33-36 —  Мова укр.
 • Гавронський В.П. Скульптура реального часу . [Електронний ресурс]/ В. П. Гавронський //Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 77-79 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана.
 • Гавронський В.П. Проблеми, ризики та нові тенденції розвитку дизайну України [Текст] / В. П. Гавронський //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу» // 11-13 вересня 2019 р. Херсон 2019. . – 429 с. – С.280-282
 • Гавронський, В. П. Скульптура реального часу [Електронний ресурс] / В. П. Гавронський // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 77—78. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.

Мови спілкування: українська, російська 

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua