Ви є тут

Головна

Кафедра "Дизайн" веде активну науково-дослідну роботу. Результати НДР можуть бути використанні у навчанні і удосконаленні підготовки фахівців з дизайну. Структура питань, що підіймаються в НДР дозволяють використовувати їх під час практичних занять студентів, а також використовувати їх під час конкурсів, олімпіад з відповідною стимуляцією переможців. Що і є апробацією нових методів мотивації студентів щодо генерування ідей у предпроєктному етапі, а також реалізації їх у проєктній діяльності. Результати НДР мають практичну цінність для навчального процесу. Наукові роботи викладачів кафедри публікуються у провідних фахових виданнях нашої країни, а також за її межами.

 

ПРОЕКТ ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
Науково-дослідної роботи, яка виконується в межах робочого часу викладачів
на 2021-2024 роки
Кафедра «Дизайн»

№ п/п Шифр, назва НДР, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім`я по батькові наукового керівника Підстава для виконання роботи Строки виконання НДР, етапів Очікувані результати і форма звітності у поточному році
1 06511 Сучасні тенденції розвитку дизайну міського середовища в умовах Четвертої промислової революції Науковий керівник д-р філос. наук, проф. Рижова І.С. Рішення секції НР (НТР) інституту від 10.06.2021 р., протокол №4 01.09.2021 - 30.06.2024р.р. Концепція розвитку сучасних тенденції дизайну міського середовища в умовах Четвертої промислової революції Наукові статті, тези, термінологічний словник «Ландшафтна архітектура»
Анотований звіт. Остаточний звіт.
1.1 Роль сучасного дизайну міського середовища як чинник удосконалення екологічного балансу між людиною та природою   01.09.21 - 30.06.22р.р. Теоретичні засади сучасного дизайну міського середовища як чинник удосконалення екологічного балансу між людиною та природою. Наукові статті, тези
Інформаційний звіт.
1.2 Сучасні технології розвитку стійкого екологічного будівництва в Україні   01.09.22 - 30.06.23р.р. Концепція розвитку сучасних технологій у стійкому екологічному будівництві в Україні. Наукові статті, тези
Інформаційний звіт.
1.3 Місто і роль візуальних комунікацій дизайну в удосконаленні міського середовища в умовах Четвертої промислової революції   01.09.23 - 30.06.24р.р. Теоретичні засади візуальних комунікацій дизайну в удосконаленні міського середовища в умовах Четвертої промислової революції. Наукові статті, тези
Анотований звіт.
Остаточний звіт.

Керівник НДР кафедри "Дизайн": доктор філософських наук, професор, Рижова І.С.

Рижова Ірина Станіславівна захистила докторську дисертацію на тему: «Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади», має стаж науково-педагогічної роботи 26 років,  є  членом Спілки дизайнерів України та автором понад 100 наукових статей з дизайну у фахових виданнях, та за кордоном.