Ви є тут

Головна

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково - педагогічних працівників у Національному університеті «Запорізька політехніка» науково - педагогічні працівники кафедри дизайну, проходять підвищення кваліфікації з метою професійного розвитку, поглиблення теоретичних та практичних навичок у межах спеціальностей: 191 «Архітектура та містобудування» та 022 «Дизайн» для забезпечення високої якості освітнього процесу.

Результати підвищення кваліфікації впроваджуються у навчальний процес при викладанні дисциплін, в процесі керівництва кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти та підготовці навчально-методичної літератури з відповідних дисциплін освітньо-професійних програм: «Архітектура та містобудування», «Дизайн».

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення