Ви є тут

Головна

Прізвище:  Демиденко

Ім'я:  Олександр

По батькові: Іванович

 

Посада:  професор кафедри дизайну

Участь у роботі рад і державних структур:  Заслужений художник України, Національної спілки художників України

Науковий ступінь:  доцент

Освіта: вища

 • Харківський художньо-промисловий  інститут. 
 

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Демиденко О.І. Особливості зображення оголеного жіночого тіла у живопису кінця 19 початку 20 столітт / О.І. Демиденко // Світова наука : проблеми, перспективи, інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2 жовтня 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 82 с. 
 • Українське образотворче мистецтво початок ХХІ століття. - Київ, 2016р. - 408с.: іл. 421. Альбом;
 • Демиденко, О.І.Динаміка зорового бачення художника у творах живопису XV-XIX століть / О.І. Демиденко// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. - Х.: ХДАДМ, 2015. ( Мистецтвознавство: №5). - С. 99-105;
 • Демиденко, О.І.Рисунок. Гіпсова класична голова людини: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. [Текст]/ О.І.Демиденко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ТОВ  "Фінвей", 2013.-95с., іл.;
 • Демиденко, О.І.Застосування методу композиційно-графічного аналізу при викладанні академічного рисунку [Тескт] / О.І. Демиденко, К.В. Поддубко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр./ за ред. Даниленко В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2013. - № 1. - С. 80-83.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Демиденко, О.І. "Світова наука: проблеми, перспективи, інновації" // І Міжнаровна науково-практивна інтернет-конференція // Бердянский державний педагогічний університет. 2 жовтня 2020 р. м. Бердянськ, Україна
 • Демиденко, О.І.Дизайн і живопис [Текст] / О.І.Демиденко // Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015. - Т.З.-С. 98-99.;
 • Демиденко, О.І.Етапи виконання рисунку гіпсової голови [Текст] / О.І. Демиденко // Тиждень науки-2014: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014. - Т.4.-С. 76-77;
 • Демиденко, А.И. Применение техники "а-ля-прима" в живописи [Текст]/ А.И. Демиденко //Тиждень науки-2013: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013.-Т.2.-С. 189-190;
 • Демиденко, О.І.Академічний живопис для спеціальності "дизайн" в ЗНТУ [Текст] / О.І.Демиденко // Тиждень науки-2011: зб. тез доп. щоріч. наук-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 11-15 квітня 2011: тези доповідей, в 4-х Т./ Відп. ред. Внуков Ю.М.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.-Т.З.-С.17-19.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках:

 • Персональна виставка О.Демиденка. Виставкова зала ЗОНСХУ.-Запоріжжя, 2017р.;
 • Міжнародна виставка "Дорого к храму". Галерея "Либерти".-С-Петербург, 2016р.;
 • Міжнародна виставка лауреатів міжнародного фонду "Культурное достояние". Галерея "N-prospect".-С-Петербург,2012р.

Перелік усіх конференцій та виставок, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

     Демиденко О.І. – сертифікат 2-го відкритого міського художнього   та поетичного конкурсу «Край   п’яти Січей», який засвідчує участь у якості голови журі конкурсу. Організатор – відділ з питань культури виконавчого комітету Нікопольскої міської ради. 

     З 1980 по 2016 роки брав участь більш ніж у 100-а всеукраїнських і міжнародних виставках. Має більше 15 персональних виставок в Україні і за кордоном. Учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних пленерів у Криму, Італії, Франції, Чорногорії. Багато робіт художника закуплено Міністерством культури України, знаходяться в музеях України і за кордоном. Його ім’я увійшло до енциклопедії сучасної України і до всесвітньої енциклопедії діячів культури. 

Рік початку діяльності в університеті:  2007р.

Мови спілкування: Українська,російська

Контакти: 

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua