Ви є тут

Головна

Прізвище: Демиденко

Ім'я: Олександр

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент кафедри дизайну

Участь у роботі рад і державних структур: Член національної спілки художників України з 1985р, Робота у складі експертної раді з питань забезпечення якості вищої освіти МОН (2007-2015), Член вченої ради ЗНТУ (2007-2020), Завідувач кафедри “Дизайн” ЗНТУ (2007-2020)

 

Освіта: вища

 • В 1978 р. Харківський художньо-промисловий інститут за спіціальностю “Інтер'ер та обладнання”
 

Дисципліни, які викладає:

 • Академічний живопис (бакалавр)
 • Рисунок (бакалавр)
 • Здійснює наукове керівництво кваліфікаційними проектами (магістр, бакалавр)

Гарант освітньо-професійної програми «Дизайн» бакалавр

Основні наукові роботи (публікації):

 • Демиденко, О. І., Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей в процесі навчання студентів графічного дизайну [Текст] / М.В. Потапенко, Н. М.Пантус, Г.М. Потапенко, Академічні візії. 2023. Вип. 22, С. 45–53
 • Демиденко, О.,І., Використання цифрових інтерактивних технологій в освітньому середовищі спеціальності 022 дизайн. [Текст] / М.В. Потапенко, Г.М. Потапенко, Український мистецтвознавчий дискурс, 2023 (3), С. 85–90
 • Демиденко, О.,І., Інтеграція stem-освіти в навчальну програму з дизайну: підвищення креативності та навичок вирішення проблем [Текст] / , М.В. Потапенко, Г.М. Потапенко «Вісник науки та освіти», 2023, Вип. 9, С. 376 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/issue/view/180
 • Демиденко, О., І.,. Інформаційні технології у фаховій підготовці студентів спеціальності «дизайн», спеціалізації «графічний дизайн» [Текст] / М.В. Потапенко, Г.М. Потапенко, «Вісник науки та освіти», 2023, Вип. № 9, С. 386 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/issue/view/180
 • Демиденко, О., І., Навчання академічному рисунку, живопису та кольорознавству як основа для розвитку творчого мислення у студентів графічного дизайну [Текст] / М.В. Потапенко, Г.М. Потапенко, Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 2023. Вип. 66, С. 258 URL: http://www.aphn-journal.in.ua/66-1-2023
 • ЖИВОПИС ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН» НУ ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА О.І Демиденко Тиждень науки — 2023. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, квітень 2023 р
 • МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ «ЖИВОПИС» У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН» Тези доповідей науково-практичної конференції Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Current issues of science»,29 квітня 2023 року м. Zdar nad Sazavou, Czech Republic.
 • ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ А-ЛЯ ПРИМА У ЖИВОПИСУ / О.І. Демиденко // Міжнародна науково-практична конференція, 20—21 березня 2021р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.) [та ін.]. — Суми
 • ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІІ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» Тези доповідей науково-практичної конференції Міжнародної науково-практичної інтернет-Конференції III International Research and Practical Internet Conference (September, 16, 2022, Zdar nad Sazavou)
 • ПРОПЕДЕВТИКА ІЛЮСТРУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ МАКЕТУ КНИГИ ДЛЯ ДІТЕЙ "ЛЕГЕНДИ РІДНОГО КРАЮ" Пропедевтика ілюстрування та створення макету книги для дітей "Легенди рідного краю" THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION Abstracts of III International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 14-16 October 2020 London, Збірник статей 308-317с
 • РОЗКРИТТЯ ОБРАЗУ ЖИВОПИСНОГО ТВОРУ [Електронний ресурс] / О.І. Демиденко // Тиждень науки — 2019 Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 26—27. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 • РИСУНОК ПЕЙЗАЖУ / О.І. Демиденко // Міжнародна науково-практична конференція, 22—23 березня 2018р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет — Суми: ФОП Цьома С.П 2018 45-48стр

Виставки та творчі праці:

 • Персональна художня виставка Демиденко О.І присвячена 70-и річчю. Запорізький областний художній музей. Каталог лютий 2022 року
 • Персональна художня виставка “Ню” Запорізький областний художній музей м.Запоріжжя березнь 2022 року
 • Обласна художня виставка „Весна надихає“ ЗОСНХУ Виставкова зала Запоріжжя Лютий 2021р
 • Обласна художня виставка „30 років незалежності України“ „З Українськоі давнини” ЗОСНХУ Виставкова зала Запоріжжя 2021р Серпень
 • Всеукраїнська художня виставка До Дня художника, м. Харків, Будинок художника, Каталог 2021р.
 • Обласна осіння художня виставка Виставкова зала ЗОНСХУ, м.Запоріжя, 2021р.
 • Всеукраїнський міський пленер Запорізький художній музей, м.Запоріжя, Каталог 2021р
 • Художня виставка “Від сесії до сесії” Запорізький художній музей, 2021р.
 • Творчі роботи Олександра Демиденка опубліковані в багатьох виданнях, серед яких: енциклопедія сучасної України (Київ, 2007), Всесвітня енциклопедія "ALLGEMEINES KUNSTLER LEXIKON" K.G. Saur, Munchen, Leipzig, 1999, Band 26, каталог-альбом "Maestoso Como" (Київ, 2007), альбом арт-проекту "MOSTRA DI PITTORI RUSSI TRADIZIONE E MODERNITA" (Comune de San Benedetto del Tronto, Italy, 1995), альбом «Художники України» (Київ, 2010), Українське образотворче мистецтво початок ХХІ століття. (Київ 2010), альбом "Художники на рубеже тысячелетий», Фонд «Культурное достояние» (Санкт -Петербург, 2010), Каталог виставки лауреатів міжнародного фонда "Культурное достояние"

Навчальні посібники та монографії:

 • «Рисунок. Гіпсова класична голова людини». Навчальний посібник з грифом МОНУ. Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. ЗНТУ, с.94, іл.

Сфера наукових інтересів:

 • Живопис Дизайн

Відзнаки та нагороди:

 • Почесне звання Заслужений художник України
 • Грамота Управління культури Запорізької обласної державної адміністрації
 • Почесна грамота Районна адміністрація Запорізької міської ради по жовтневому району
 • Почесна грамота Національна спілка художників України
 • Лауреат Міжнародного фонду “Культурне надбання”
 • Срібна медаль Творчої спілки художників “За вклад у вітчизняне образотворче мистецтво”

Рік початку діяльності в університеті: 2002, стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, ІПК III-IV рівня акредитації 21 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 500, 285
тел.: 0685408767
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua, demidenkoolexandr@gmail.com