Ви є тут

Головна

Запорізька область є осередком виробничого потенціалу країни. Запоріжжя – велике індустріальне місто, яке потребує постійної розбудови, перебудови, реконструкції та модернізації об'єктів міського середовища. З метою підвищення зацікавленості студентів у навчанні та підготовки якісного контингенту студентів кафедрою дизайну проводяться відповідні заходи, які передбачають залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу: участь роботодавців у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики курсових та кваліфікаційних робіт, у проведенні атестації здобувачів вищої освіти, організація студентських практик на підприємствах роботодавців; залучення студентів до участі у екскурсіях та днях відкритих дверей підприємств роботодавців; організація зустрічей студентів з потенціальними роботодавцями. Викладачі кафедри дизайну, що забезпечують викладання дисциплін за спеціальностями 022 «Дизайн» та 191 «Архітектура та містобудування» мають практичний досвід роботи. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається в основному під час проходження здобувачами практичної підготовки; при запрошенні представників роботодавців для проведення майстер-класів та тематичних лекцій з обміну практичним досвідом роботи в галузі дизайну та архітектури; під час екскурсійного відвідування здобувачами під керівництвом викладача кафедри баз практик, наданих стейкхолдерами в рамках співпраці.