Ви є тут

Головна

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) » спеціальності 035«Філологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Енергетичний менеджмент » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електротехнічні системи електроспоживання » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Правоохоронна діяльність » спеціальності 262 « Правоохоронна діяльність » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» напряму 29  «Міжнародні відносини» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електричні машини і апарати » спеціальності 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Системи штучного інтелекту » спеціальності 122 « Комп’ютерні науки » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Економіка підприємства » спеціальності 076« Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Соціологія » спеціальності 054« Соціологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Інформаційні мережі зв’язку » спеціальності 172« Телекомунікації та радіотехніка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електричні та електронні апарати » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275« Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Дизайн» спеціальності 022«Дизайн» у Запорізькому національному

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси та кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванняг » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Прикладне матеріалознавства» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» напряму «Якість, стандартизація та сертифікація» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13«Механічна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Обладнання та технології ливарного виробництва» спеціальності 131«Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів » спеціальності 136 «Металургія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування » спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.170101 « Безпека інформаційних і комунікаційних систем » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030104 « Політологія» у Запорізькому національному технічному університеті