Ви є тут

Головна
Галузь знань та спеціальність Назва ОПП Відомості про самооцінювання Звіт експертної групи Експертний висновок відповідної ГЕР Рішення про акредитацію ОП
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Термічна обробка металів + + + +
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка + + + +
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки + + + +
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит Текст Текст Текст Текст
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і приcтрої Текст Текст Текст Текст
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство Текст Текст Текст Текст