Ви є тут

Головна

 

25 роки потому в Запорізькому Національному Технічному університеті  виникло питання створити на базі кафедри «Економіка та організація виробництва» випускаючу кафедру «Фінанси і кредит». Державі та Запорізькій області  необхідні  були фахівці з фінансів  і кредиту. Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування" була заснована у 1996 році і мала назву "Фінанси і кредит". Першим завідувачем кафедри була к.е.н.,професор Нестеренко Жанна Кирилівна.З вересня 1997 року по лютий 2000 року кафедру очолював к.е.н., доцент Кущик А.П. Першими викладачами  на кафедрі були: Андросова О.Ф., Очеретько Л.М., Пахомова І.Г., Ремига С.П. В 2013 році кафедру " Фінанси і банківська справа" було розділено на дві кафедри: "Фінанси і кредит", та "Облік та аудит". На кафедрі «Фінанси і кредит» було створено факультет післядипломної освіти на якій навчалося  ФПО – 1799 слухачів, ФК – 741 слухачів.З вересня 2016 року кафедра має назву «Фінанси,банківська справа та страхування», керівником якої призначено к.е.н, доцента Шарову Світлану Василівну.

За останні 10 років, 9 викладачів захистили кандидатські дисертації, два-докторські дисертації. За кафедрою закріплено 26 економічних дисциплін для бакалаврів та 14 дисциплін для освітнього ступеню «магістр» з спеціальності  072 фінансів,банківської справа та страхування. Провідні  викладачі викладають по 3-4 навчальні дисципліни, що сприяяють підвищенню відповідальності за навчально-методичне забезпечення та його якість. На кафедрі постійно розробляється та оновлюється навчально-методичне забезпечення, є в наявності навчальні та робочі навчальні плани за ОС „ Бакалавр”, „Магістр”, освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-кваліфікаційні програми.

Викладачі кафедри мають почесні звання: Андросова Олена Федорівна – к.е.н, доцент, дійсний член-кореспондент АЕН України з фінансів, Андрющенко Ірина Євгеніївна – д.е.н., професор з фінансів, член-кореспондент АЕН України з менеджменту.

На кафедрі проводиться значна наукова робота. Тільки за період  з 2006 по 2020 роки колектив кафедри прийняв участь у випуску наукових публікацій: монографії – 13; наукові статті – 400; тези наукових конференцій – 200; підручників з грифом   МОНУ – 4.

За останні 3 роки отримали дипломи «магістрів» 89 чоловік. За 20 років кафедра випустила 785 студентів денного відділення та 783 студента  заочного відділення.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів високої кваліфікації, серед них  10 кандидатів економічних наук, доцентів. 

Її випускники працюють в комерційних банках, податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, страхових компаніях, на біржах, фінансових, маркетингових, планових відділеннях державних підприємств, акціонерних компаніях, фірмах та вищих навчальних закладах України. Кафедра має тісні науково-виробничі зв'язки з багатьма підприємствами, установами та ВНЗ України (ЗАТ ЗАЗ, ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Мотор Січ», НБУ, УСБ, Приватбанк, Укрсиббанк, 1-й Український Міжнародний банк, Мегабанк, КРУ, ДПІ, Запорізька державна інженерна академія, Одеський державний економічний університет та іншими).

Студенти зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування” вивчають такі дисципліни: економіка підприємств; гроші і кредит; глобальна економіка; банки та банківські операції; фінанси підприємств; інноваційний розвиток підприємств; страхування; страхові послуги; страховий менеджмент; бюджетна система; податкова система; бухгалтерський облік; соціальна відповідальність; економічний аналіз; аудит; фінансова статистика; інвестиції; фінансовий ринок; міжнародні валютно-фінансові відносини і інші.

Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, які впливають на виробництво; оцінювати структуру ринкових потреб з метою їх максимального задоволення; розробляти та реалізовувати стратегію розвитку виробництва; залучати інвестиції з урахуванням економічної кон'юктури, ресурсо-сировинної і кредитно-фінансової ситуації; йти на визначений ризик; дотримуватися етичних норм бізнесу; орієнтувати підприємство на комерційний успіх; відчувати себе відповідальним перед суспільством за справу, яку робиш.

Більшість випускників працюють за фахом та є провідними спеціалістами з фінансів і кредиту, очолюють банківські установи, страхові компанії, працюють на промислових підприємствах, у податкових адміністраціях, КРУ та інше.

 Випускники  кафедри працюють в комерційних банках, податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, страхових компаніях, на біржах, фінансових, маркетингових, планових відділеннях державних підприємств, акціонерних компаніях, фірмах та вищих навчальних закладах України.