Ви є тут

Головна

Прізвище: Нестеренко

Ім'я: Жанна

По батькові: Кирилівна

 

Посада: Завідуюча кафедрою фінансів та кредиту (1996 - 2016рр.)

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4937-36IX

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Машини та технології ливарного виробництва, 1964, спеціалізація – «Інженер-механік» 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Економіка, організація управління і планування народного господарства (машинобудування)»: «Питання механізації робіт з технічної підготовки виробництва в умовах використання ЕВМ (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості)», рік захисту – 1973, Московський інженерно-економічний інститут ім. С.Орджонікідзе

Наукові інтереси:

 • Проблеми корпоративних фінансів;
 • Удосконалення фінансового механізму маркетингових досліджень.

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності
 • Бухгалтерський облік
 • Звітність підприємств 
 • Стратегічний аналіз
 • Страхування
 • Страхові послуги
 • Економічний аналіз

Основні наукові роботи (публікації):

 • Нестеренко Ж.К. Особливості організації оплати праці в бюджетних установах та необхідність її комп’ютерізації./ Ж.К. Нестеренко, Савченко І.П. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» № 2, 2012,с.158-161.
 • Нестеренко Ж.К. Ефективність оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємств / Ж.К. Нестеренко, Матвеєва Я.Е.// Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал, економічний вісник, м. Дніпропетровськ, Національний гірничий університет – 3(39) липень-вересень 2012, с.86-92.
 • Нестеренко Ж.К. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи/ Нестеренко Ж.К., Матвєєва Я.Е.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.23-29
 • Нестеренко Ж.К. Підходи до оцінки фінансової стійкості комерційних банків / Ж.К. Нестеренко, К.О.Гриценко// Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», №2, 2014, с.165-173
 • Нестеренко Ж.К Вплив податкової системи та формування дохідної частини місцевих бюджетів/ Ж.К. Нестеренко, К.Г. Черномаз //Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/ за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с

Участь у конференціях:

 • Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.23-29, Нестеренко Ж.К.,Матвєєва Я.Е.,студентка 
 • ФЕУ 627 (магістр)
 • Особливості організації обліку виплат працівникам за соціальним пакетом. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців,молодих вчених, аспірантів та студентів «Тиждень науки, 2013» секція «Облік і аудит» м.Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 3 том, с.42-44 Нестеренко Ж.К., Прокопчук М.П.,студентка
 • студентка ФЕУз-627 Нестеренко, Ж.К. 
 • Шляхи підвищення ефективності системи пільгового оподаткування в Україні/ Ж.К.Нестеренко, Ю.К.Кравчук (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.191-193 Нестеренко, Ж.К. 
 • Стратегічний підхід до формування бюджету Запорізької області / Ж.К.Нестеренко, Г.К.Черномаз (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.193-195 Нестеренко, Ж.К. 
 • Проблеми переходу підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.256-257

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті: 1969.

Мови спілкування: українська, російська 

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя. вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 247
тел.: +380(61)769-83-85
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: