Ви є тут

Головна

Прізвище: Коваль

Ім'я: Олександр

По батькові: Анатолійович

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук 

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6471-6564

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID): HGU-4786-2022

 

Обліковий запис науковця (Scopus): 57220869383

 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=sVdXa7oAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 1990, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.05080101 «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади», кваліфікація за дипломом – «Інженер електронної техніки», Запорізька державна інженерна академія, 1999, спеціальність за дипломом - 8.05030901 «Облік і аудит». кваліфікація за дипломом «Економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:«Державне регулюван-ня системи страхування земель сільськогосподарського призначення», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет м.Запоріжжя

Наукові інтереси:

 • прогнозування фінансових криз та мінімізація їх наслідків;
 • використання перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку економіки держави; 
 • дії органів державного управління для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси;
 • Бюджетування на підприємстві;
 • Інформаційні системи і технології у фінансах; 
 • Страхові послуги;
 • Фінани, гроші та кредит

Основні наукові роботи (публікації):

2014 рік

1. Коваль О.А.Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні [Текст] / О.А.Коваль, О.І.Ночвай // Міжнародний науково-практичний журнал "Ефективна економіка" – Дніпропетровськ. – 2014. – № 4.

2. Коваль, О. А. Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні [Текст] / О.А. Коваль, О. Хорунжий// Електоронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» – Тернополь. – 2014. – Вип.2(11).– С. 119–126.

2019 рік

 1. Коваль О. А. Перспективи ринку електроенергії України / О. А. Коваль, А. О. Семенова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

2018 рік

 1. Коваль О. А Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення / О. А.Коваль // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 • Рік початку діяльності в університеті: 2003.

 • Мови спілкування: українська, англійська (зі словником)

 • Контакти: адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64

         аудиторія (кабінет): 347а тел.: +380(61) 769-84-99 

         e-mail: catalexzap66@gmail.com