Ви є тут

Головна

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ

Demo

На кафедрі обліку і оподаткування протягом 2012-2018 рр. були успішно виконані такі науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

     - Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0113U004775);

     - Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні (№ держреєстрації 0115U004682).

У 2018 році кафедра обліку і оподаткування розпочала виконання нової НДР №05718 «Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації»

 

КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Demo

На кафедрі працює Клуб бухгалтерів який створено як професійне об’єднання  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці  його постійних та запрошених учасників. Основна мета - підвищення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» та наближення освітніх програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» до потреб роботодавців.

 

Demo

Клуб бухгалтерів ставить такі завдання: організувати громадську площадку для плідної науково-практичної співпраці між науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та роботодавцями, визначити потреби роботодавців та шляхи їх задоволення у тому числі шляхом впровадження дуальної освіти, тобто поєднання навчання з роботою безпосередньо у роботодавця. А також шляхом створення творчих наукових колективів для виконання робіт та надання послуг шляхом укладання господарчих договорів. Створити умови для удосконалення змісту освітніх програм, методичного забезпечення навчальних дисциплін, організації практик здобувачів вищої освіти та інших елементів освітньо-наукової діяльності НУ «Запорізька політехніка» шляхом обговорення та врахування потреб роботодавців. Допомогти його учасникам  орієнтуватися та обмінюватися досвідом у питаннях податкового законодавства, методиках ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської та податкової звітності, в юридичних тонкощах митного та трудового законодавства, оцінити законодавчі перспективи та їх вплив на господарську діяльність підприємств. Створити умови для підтримки випускників університету за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Demo

  • Організація і методика аудиту – керівник к.е.н., доцент Візіренко Світлана Вікторівна
  • Облік та оподаткування в банківській системі в контексті інтеграційних викликів – керівник к.с.н., доцент Зоря Олександра Павлівна
  • Організація контролю в умовах Євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Максименко Ірина Яківна
  • Удосконалення методики організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні в  умовах євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Очеретько Лариса Михайлівна
  • Реформування в системi оподаткування – керівник ст. викладач Помулєва Валентина Миколаївна