Ви є тут

Головна

Прізвище: Болдуєв

Ім'я: Михайло

По батькові: Валентинович

Посада: професор.

Участь у роботі рад і державних структур: Вчена рада – Д 17.127.03 в Класичному приватному університеті. Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління, 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління.

Вчене звання: професор кафедри обліку і аудиту.

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-8889-6555

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): CFF-5551-2022

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Goole Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ai...

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний аграрний університет, 1995, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація за дипломом – «спеціаліст економіст з бухгалтерського обліку і фінансів»;
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2004, спеціальність – педагогіка вищої школи, кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»;
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2005, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація за дипломом – «магістр з економіки підприємства».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «економіка, організація та управління підприємствами»: «Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств аграрного сектора економіки», рік захисту – 2003, Миколаївський державний аграрний університет;
 • Докторська дисертація зі спеціальності – – 25.00.02 «механізми державного управління»: «Формування організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку регіонального АПК», рік захисту – 2009, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Наукові інтереси:

 • проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку;
 • питання запровадження управлінських інформаційних систем;
 • проблеми державного управління та місцевого самоврядування в Україні.

Дисципліни, які викладає:

 • Організація і методика аудиту;
 • Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні;
 • Податкове управління та адміністрування податків, зборів, платежів;
 • Аудит;
 • Податковий контроль;
 • Автоматизація бухгалтерського обліку.

Підвищення кваліфікації:

 • В рамках академічної мобільності пройдено зарубіжне стажування в VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (м. Софія, Болгарія) 01.10.2021 р.- 31.12.2021 р.  за темою: Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті:європейський досвід та глобальні тенденції.

Всього наукових праць: Результати наукових здобутків, викладено більш ніж  у 120 наукових публікаціях, серед яких статті в  науковометричній базі Web of Science Core Collection, 1 навчальний посібник,  7 одноосібних та колективних монографій.

Стаж науково-педагогічної роботи: 20 років.

Мови спілкування: українська - вільно, російська – вільно, англійська – читаю і перекладаю зі словником.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64.

аудиторія (кабінет): 277

тел.: +380(61)7698286

e-mail: kafedraoblik277@gmail.com