Ви є тут

Головна
2023 рік
 
 1. Силабус з дисципліни «Фінансовий та банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.І.Є.Андрющенко, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 7 с.
 2. Силабус з дисципліни «Фінансовий контролінг» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 « Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. І.Є.Андрющенко. – Запоріжжя: НУЗП, 2021.- 8с.
 3. Силабус з дисципліни «Інформаційно аналітичне забезпечення економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл.І.Є.Андрющенко, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 5 с.
 4. Силабус з дисципліни «Фінансовий моніторинг» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. Н.Г.Фатюха, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 7 с.
 5. Силабус з дисципліни «Фінансовий консалтинг» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. О.А.Коваль, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 7 с.
 6. Силабус з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. С.В.Шарова, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 5 с.
 7. Силабус з дисципліни «Фінансово-економічна безпека фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. С.В.Шарова, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 6 с.
 8. Силабус з дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. В.Г. Бабенко-Левада, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 7 с.
 9. Силабус з дисципліни «Стратегічний аналіз» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. В.Г. Бабенко-Левада, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 5 с.
 10. Силабус з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. С.В.Шарова, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 6 с.
 11. Силабус з дисципліни «Діджиталізація та електронні комунікації у фінансовій сфері» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. Ю.О.Набатова, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 6 с.
 12. Силабус з дисципліни «Бізнес-планування» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укл. С.В.Шарова, – Запоріжжя: НУЗП, 2023.- 5 с.
 
2022 рік
 
2021 рік
 
 1. Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.В. Шестопалова - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 8 с.
 2. Силабус навчальної дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.В. Шестопалова - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 9 с.
 3. Силабус навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.В. Шестопалова - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 8 с.
 4. Силабус навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.О. Чередниченко - Запоріжжя : НУ ЗП, 2021. - 5 с.
 5. Силабус навчальної дисципліни «Фінансові основи ціноутворення» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. І.Г. Пахомова - Запоріжжя : НУ ЗП, 2021. - 6 с.
 6. Силабус навчальної дисципліни «Основи фінансової безпеки» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. І.Г. Пахомова - Запоріжжя : НУ ЗП, 2021. - 7 с.
 
2019 рік 
 
 1. Силлабус навчальної дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. В.Г. Бабенко-Левада – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 2. Силлабус навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. В.Г. Бабенко-Левада – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 3. Силлабус навчальної дисципліни «Цінова політика та ціноутворення» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.А. Силенко – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 4 с.
 4. Силлабус навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Т.О. Олійник – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 5. Силлабус навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. І.Г. Пахомова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 6. Силлабус навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.О, Чередниченко – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 6 с.
 7. Силлабус навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Т.О. Олійник – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 8. Силлабус навчальної дисципліни «Інвестування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.А. Силенко – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 9. Силлабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.А. Коваль – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 10. Силлабус навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.А. Коваль – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 4 с.
 11. Силлабус навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. І.Г. Пахомова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 6 с.
 12. Силлабус навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 13. Силлабус навчальної дисципліни «Виробнича (фахова) практика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 14. Силлабус навчальної дисципліни «Виробнича (загальноекономічна) практика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Т.О. Олійник – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 4 с.
 15. Силлабус навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 16. Силлабус навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.В. Шарова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 6 с.
 17. Силлабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.В. Шарова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 4 с.
 18. Силлабус навчальної дисципліни «Банківська система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 19. Силлабус навчальної дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 20. Силлабус навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 21. Силлабус навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Ю.О.Набатова. - Запоріжжя : НУ ЗП, 2019. - 5 с.
 22. Силлабус навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Ю.О.Набатова. - Запоріжжя : НУ ЗП, 2019. - 4 с.
 23. Силлабус навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Ю.О.Набатова. - Запоріжжя : НУ ЗП, 2019. - 5с
 24. Силлабус навчальної дисципліни «Фінансова статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 5 с.
 25. Силлабус навчальної дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 6 с.