Ви є тут

Головна

Прізвище: Пахомова

Ім'я: Ірина

По батькові: Георгіївна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3911-3427

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID): HGA-7685-2022

 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=W4HAER4AAAAJ

 

Освіта: вища

  • Запорізький машинобудівний інститут, 1984, спеціальність за дипломом – «Обробка металів тиском», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік»
  • Запорізький державний технічний університет, Факультет післядипломної освіти, 1998, спеціальність за дипломом - «Фінанси і кредит», кваліфікація за дипломом «Фінансист»

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «Економіка, організація і управління  підприємствами»:«Інвестиційні проекти в системі інтересів суб’єктів інноваційного розвитку підприємств», рік захисту – 2007, КНУХТ м.Київ

Наукові інтереси:

  • Теоретико-методологічні аспекти функціонування фінансової системи України
  • Міжнародний фінансовий ринок  
  • Суперечності розвитку фінансових систем в процесі глобалізації

Дисципліни, які викладає:

  • Гроші та кредит;
  • Фінансовий ринок;
  • Ринок фінансових послуг

Основні наукові роботи (публікації):

2017 рік

1.Пахомова І. Г. Сучасний стан фондових бірж України / Є. О.Ващенко, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - №11 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua

2.Пахомова І. Г. Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні / Л. М. Ляшова, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - № 6 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua

2014 рік

1.Пахомова І.Г., Сирия Н.Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України / І.Г.Пахомова, Н.Т.Сирия // Ефективна економіка: електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014р. - №6. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua..

2. Пахомова І. Г., Фатєєва Л. А. Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України / І. Г. Пахомова, Л. А. Фатєєва // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 7. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua

3. Пахомова І. Г., Лежніна О. А. Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі / І. Г. Пахомова, О. А. Лежніна // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.u

2013 рік 

1. Пахомова І. Г., Жадан М. І. Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні / І. Г. Пахомова, М. І. Жадан // Сталий розвиток економіки. – 2013. - Вип. 2(19). - С. 56-60.

Участь у конференціях:

2018 рік

1.Пахомова І. Г. Удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності / І. Г.Пахомова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

2.Пахомова І. Г. Удосконалення формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку / І. Г. Пахомова, О. П. Величко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

Додаткові відомості: стажування у ПАТ НАСК «ОРАНТА» з 1.09.20-30.10.20р.

Участь у конференціях:

Рік початку діяльності в університеті: 1993.

Мови спілкування: українська, англійська (вільно)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: