Ви є тут

Головна

З метою поліпшення освітнього процесу на кафедрі обліку і оподаткування та удосконалення освітної програми магістрів просимо бажаючих заповнити наведені анкети. Результати анкетування будуть враховані в подальшій роботі. Посилання на анкети та освітню програму магістрів розташовані нижче.

Освітньо-професійна програма:

магістрів «Облік і аудит»

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2019 р.

 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2021 р.

 

Анкети:

Анкета для студентів

Анкета для роботодавців

Анкета для представників академічної спільноти

Анкета для випускників

Анкета для інших стейкхолдерів (усі бажаючі вплинути на освітній процес кафедри