Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 20152014,2013, 2012

всього*: 15
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Дудник,М.Г.К вопросу об использовании искусственного интеллекта в дизайне объектов [Текст]/ М.Г.Дудник// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття", присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова// Збірник статей.13 жовтня 2016р.,ХДАДМ.-Харків,2016.-180с.-С.55-57.

2.Дуднік,М.Г.Гра у просторі дизайну [Текст]/ М.Г.Дуднік// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.104-106.

3.Бобровський,І.В.Користь, міцність. краса у дизайні інтер'єру [Текст]/ І.В.Бобровський// Тиждень науки-2016: щоріч.наук-практ. конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.103-104.

4.Бобровський,І.В.Стиль та функція у дизайні інтер'єрів [Текст]/ І.В.Бобровський// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття", присвяченої 95-річчю заснування  вищої школи Харкова// Збірник статей. 13 жовтня 2016р.,ХДАДМ.-Харків,2016.-180с.-С.22-25.

5.Єншуєва,Т.В.Поняття процесу проектування. Мета проекту [Текст]/ Т.В.Єншуєва// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.106-108.

6.Кругляк,В.І.Роль рисування за уявою при підготовці студентів з дисципліни "Рисунок" [Текст]/ В.І.Кругляк// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.108-109.

7.Пантус,Н.М.Роль візуальних комунікацій у вищих навчальних закладах України [Текст]/ Н.М.Пантус// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.110-111.

8.Пантус,Н.М.Візуальні комунікації в методиці проектування комплексних об'єктів графічного дизайну [Текст]/Н.М.Пантус// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття", присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова// Збірник статей. 13 жовтня 2016., ХДАДМ.-Харків, 2016.-180с.-С.113-114.

9.Пасічна,Т.О.Гармонізація образної структури об'єкта проектування [Текст]/ Т.О.Пасічна// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.111-112.

10.Поддубко,К.В.Мистецька методологія у дизайн-освіті [Текст]/ К.В.Поддубко// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.113

11.Потапенко,Г.М.Дослідження проблеми образу в дизайн-проектуванні [Текст]/ Г.М.Потапенко// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.114-115.

12.Потапенко,А.М.Обзор и анализ программных средств, предназначенных для работы со шрифтами [Текст]/ А.М.Потапенко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття", присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова// Збірник статей. 13 жовтня 2016р., ХДАДМ.-Харків, 2016.-180с.-С.121-122.

13.Потапенко,Г.М.Методи та специфіка роботи дизайнера [Текст]/ Г.М.Потапенко// Функції дизайну в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції// Збірник статей. 29-30 березня 2017р.,-Суми: ФОП Цьома С.П., 2017.-68с.-С.54-55.

14.Рижова,І.С.Цивілізаційні засади дизайну як соціального і культурного феномена// Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами 23-24 вересня 2016р./ Ред.-упорядн.: д. філос. н., проф. Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене.-Запоріжжя: ЗДІА, 2016.-С.151-156.

15.Рижова,І.С.Сутність і зміст дизайнерських практик [Текст]/ І.С.Рижова// Тиждень науки-2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т.ЗНТУ, 2016.-Т.З.-С.115-117.