Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2014,2013, 2012

всього*: 19
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Бобровський,І.В.Співвідношення функції і краси у проектуванні інтер'єрів/ І.В.Бобровського// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.-Харків, 2015.-С.201-203.

2.Потапенко,Г.М.Удосконалення сучасних засобів об'ємного моделювання дизайн-об'єктів/ Г.М.Потапенко// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр.мовою.-Харків,2015.-С.313-314.

3.Дуднік,М.Г.Роль ергодизайну в сучасній навчальній аудиторії/ М.Г.Дуднік// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр.мовою.-Харків, 2015.-С.210-212.

4.Гавронський,В.П.Макет як засіб візуалізації дизайн-проекту/ В.П.Гавронский// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.-Харків, 2015.-С.212-213.

5.Пантус,Н.М.Удосконалення методики викладання дисципліни "Основи формоутворення" у вищих навчальних закладах/ Н.М.Пантус// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр.мовою.-Харків, 2015.-С.303-304.

6.Пантус,Н.М.Актуальні проблеми екології в методиці проектування комплексних об'єктів/ Н.М.Пантус// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр.мовою.-Харків, 2015.-С.305-306.

7.Поддубко,К.В.Жанр "натюрморт" у художньому навчанні/ К.В,Поддубко// І міжн.наук.-практ. конф. "Художній авангард: пошук нової мистецької парадигми" ХНТУ, 8-10 квітня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.-Херсон, 2015.-С.94.

8.Пасічна,Т.О.Проблема формування світлової пластики в архітектурному освітленні/ Т.О.Пасічна// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.-Харків, 2015.-С.307-308.

9.Демиденко,О.І.Дизайн і живопис [Текст]/ О.І.Демиденко// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.98-99.

10.Рижова,І.С.Дизайнерська творчість як специфічний спосіб самореалізації особистості і вільного освоєння світу [Текст]/ І.С.Рижова//Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.100-102.

11.Гавронський,В.П.Переваги та недоліки 3d [Текст]/ В.П.Гавронський// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.103-104.

12.Дуднік,М.Г.Ергодизайн сучасної навчальної аудиторії [Текст]/ М.Г.Дуднік// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т.ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.104-107.

13.Поддубко,К.В.Динаміка розвитку жанру "Натюрморт" у часі та просторі [Текст]/К.В.Поддубко// Тиждень науки-2015: щоріч.наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.108-109.

14.Потапенко,Г.М.Удосконалення сучасних засобів об'ємного моделювання дизайн-об'єктів [Текст]/ Г.М.Потапенко// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.109-110.

15.Єншуєва,Т.В.Дослідження проблеми образу в дизайн-проектуванні [Текст]/Т.В.Єншуєва// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.111-112.

16.Пантус,Н.М.Проектна графіка. Сучасні підходи до проблеми розвитку проектно-творчих здібностей [Текст]/ Н.М.Пантус// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.112-113.

17.Бобровський,І.В.Ділові ігри як засіб моделювання об'ємно-просторового середовища [Текст]/І.В.Бобровський// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.113-115.

18.Кругляк,В.І."Рисунок" в галузі дизайну як одна з основ практичної підготовки фахівців [Текст]/В.І.Кругляк// Тиждень науки-2015: щоріч.наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.115-116.

19.Пасічна,Т.О.Об'ємне моделювання об'єктів дизайну середовища [Текст]/ Т.О.Пасічна// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т.ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.119-120.