Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201720162015

 1. Потапенко, Г.М. Основні закони психології сприйняття композиції у графічному дизайні [Електронний ресурс] / Г.М. Потапенко //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Пантус, Н.М. Проектування графічних комплексів аквапарків [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 3. Пасічна, Т.О. Вплив філософії мінімалізму ленд-арту на сучасні концепції ландшафтного дизайну [Електронний ресурс] / Т.О. Пасічна //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 4. Білецька, А.О. Проблема формування системи правил в генеративному дизайні [Електронний ресурс] / А.О. Білецька, Т.О. Пасічна //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 5. Винник, О.В. Конкуренція та можливість творчоі синергіі вуличного мистецства та комерційноі реклами [Електронний ресурс] / О.В. Винник, Т.О. Пасічна //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 6. Вінніченко, К. І. Розробка методики проектування фірмового стилю коворкінг-просторів (центрів) [Електронний ресурс] / К.О. Винніченко, Т.О. Пасічна //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 7.  Дика, А.М. Кінетична типографіка, з використанням емоційно-образної оцінки графічних елементів [Електронний ресурс] / А.М. Дика, Т.О. Пасічна //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 8. Ушенко, А.А. Проблеми художньої якості ілюстрації дитячих книг [Електронний ресурс] / А.А. Ушенко, Т.О. Пасічна //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 9. Воробйова, Я. А. Комплексна альтанка «сфера» [Електронний ресурс] / Я.А. Воробйова, Н.М. Пантус //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 10. Пархута, В.В. Екологічний, багатофункціональний розважально-спортивний майданчик для дітей «FunUp» [Електронний ресурс] / В.В. Пархута, Н.М. Пантус //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- подано до публікації
 11. Бобровський І. В. SMART-технології у дизайні, як засіб енергоресурсосбереження [Електронний ресурс] / І. В. Бобровський // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 1379—1380 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 12. Бобровський, І. В. Світло як засіб дизайну [Текст] / І. В. Бобровський // Європейські перспективи сенсу життя : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 11 травня 2018 р. / Запоріжжя. комерц. Приват. ун-т. [та ін.]. — Запоріжжя, КПУ, 2018. — С. — Мови укр., англ., рос.
 13. Бобровський, І. В. SMART-технології у дизайні, як засіб енергоресурсозбереження [Текст] / І. В. Бобровський // Сучасні проблеми енергоресурсо-збереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. Ун-т ; редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.) [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. — Мови укр., англ., рос.
 14. Бобровський, І. В. SMART-технології як засіб дизайну у проектуванні предметно-просторового середовища [Електронний ресурс] / І. В. Бобровський // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 68—69. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 15. Васіна, О. В. Аугментація в дизайні. Аспект ергономіки [Текст] / О. В. Васіна,
 16. М. Г. Дуднік // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практична конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я.  Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 19—21 — Мови укр., рос., англ.
 17. Гавронський, В. П. Нові шляхи у вирішенні проблем повязаних з пересуванням пасажирів в аеровокзалах [Текст] / В. П. Гавронський, О. В. Куденко // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України,   Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ; редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. — Мови укр., англ., рос.
 18. Гавронський, В. П. Вплив соціальних, економічних і політичних процесів на формування естетичних і функціональних якостей в автомобільному дизайні [Текст] / В. П. Гавронський, Н. П. Проскурова // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України,   Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ;  редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. — Мова укр., англ., рос.
 19. Гавронський, В. П. Скульптура реального часу [Електронний ресурс] / В. П. Гавронський // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 77—78. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 20. Демиденко, О. І. Рисунок пейзажу [Текст] / О. І. Демиденко // Функції дизайну в сучасному світі : виміри 2018 : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 22—23 березня   2018 р. / — Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. — 108 с. С. 45—48. — Мови укр., рос., англ.
 21. Демиденко, О. І. Рисунок міського пейзажу [Електронний ресурс] / О. І. Демиденко // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 72—74. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 22. Кардашов, В. М. Етнокультурна спадщина півдня України — актуальна тематика дослідно-експериментальної роботи та дипломних проектів майбутніх дизайнерів [Текст] / В. М. Кардашов // Гуцульщина — ХХІ сторіччя: проблеми та перспективи збереження гірської природи та етнічної культури в гуцульському регіоні українських Карпат в умовах глобалізації : матеріали науково-практична конференції, XXV Міжнародного гуцульського фестивалю, Яремче, 27 липня 2018 р. / оргкомітет : О. Кухарук (голова) — Яремче, 2018. —  С. 43—47. — Мова укр.
 23. Кардашов, В. М. Актуальність  соціальних плакатів по декомунізації як засіб впливу на історичну пам'ять мешканців міста [Текст] / В. М. Кардашов, А. А. Бурико // Сучасні проблеми енергоресурсо-збереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ;  редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С.   — Мова укр., англ., рос.
 24. Кардашов, В. М. Проблеми формоутворення сегвею для медичних працівників [Текст] / В. М. Кардашов, А. А. Скідан // Сучасні проблеми енергоресурсо-збереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ;  редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. —
 25. Потапенко, Г.М. Нові напрями в дизайні рекламних презентацій [Текст] / Г.М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 29-30 березня 2017 р., – Суми: СДУ, 2018. – 68 с. – С. 54-56
 26. Потапенко, А.М. Основні властивості професії дизайнер шрифту [Текст] / А.М. Потапенко // Дизайн сучасності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 2018 р., – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 68 с. – С. 42-47
 27. Кругляк, В. І. Рисунок як засіб розвитку уяви у студентів [Текст] / В. І. Кругляк // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ; редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С.   — Мова укр., англ., рос.
 28. Воробйова, Я. А. Комплексна альтанка «сфера»  [Електронний ресурс] / Я. А. Воробйова, Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 665—666. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 29. Пархута, В. В. Екологічний, багатофункціональний розважально-спортивний майданчик для дітей «Funup» [Електронний ресурс] / В. В. Пархута, Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 669—671. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 30. Пантус, Н. М.  Проектування графічних комплексів аквапарків [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 666—667. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 31. Пантус, Н. М. Модульні системи у сучасній практиці графічного дизайну [Текст] /Н. М. Пантус // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я.  Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 117—119. — Мови укр., рос., англ.
 1. Пантус, Н. М. Сучасні підходи у дизайн-проектуванні графічної програми ідентифікації музея Уїтні [Текст] / Н. М. Пантус // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 5—9 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2018. — С. 41—44. — Мови укр., рос., англ.
 2. Пантус, Н. М. Іноваційні технології у сучасній практиці графічного дизайну [Текст] /Н. М. Пантус. // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ; редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. —
 1. Білецька, А. О. Проблема формування системи правил в генеративному дизайні [Електронний ресурс] / А. О. Білецька, Т. О. Пасічна // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 659—660. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 2. Винник, О. В. Конкуренція та можливість творчої синергіі вуличного мистецтва та комерційної реклами [Електронний ресурс] / О. В. Винник, Т. О. Пасічна // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16—20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 660—661. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 3. Вінніченко, К. І. Розробка методики проектування фірмового стилю коворкінг-просторів (центрів) [Електронний ресурс] / К. І. Вінніченко, Т. О. Пасічна // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 661—662. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 4. Дика, А. М. Кінетична типографіка, з використанням емоційно-образної оцінки графічних елементів [Електронний ресурс] / А. М. Дика, Т. О. Пасічна // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 662—663. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 5. Ушенко, А. А. Проблеми художньої якості ілюстрації дитячих книг [Електронний ресурс] / А. А. Ушенко, Т. О. Пасічна // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. :  В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 663—664. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 6. Пасічна, Т. О. Вплив філософії мінімалізму ленд-арту на сучасні концепції ландшафтного дизайну  [Електронний ресурс] / Т. О. Пасічна // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16—20 квітня 2018 р. / Редкол. :  В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 671—672. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. — Мова укр.
 7. Потапенко, Г. М. Принципи гештальту у веб-дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. диз. і мист. ; за ред. В. Я. Даниленка. — Харків : ХДАДМ, 2018. —  Вип. 1. — С. 17—20. — ІSBN
 8. Потапенко, Г. М. Основні властивості професії дизайнер шрифту [Текст] / Г. М. Потапенко // Дизайн сучасності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 2018 р., — Черкаси: ЧДТУ, 2018. — 68 с. — С. 42—47
 9. Потапенко, Г. М. Нові напрями в дизайні рекламних презентацій [Текст] / Г. М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018 : [збірник статей] Всеураїнської науково-практичної конференції, Суми, 28—30 березня 2018 р. / — Суми : СДУ, 2018. — 86 с. С. 54—56. — Мова укр.
 10. Потапенко, Г. М. Основні закони психології сприйняття композиції у графічному дизайні [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. :  В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 667—669. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 11. Потапенко, Г. М. Основні принципи візуальної ієрархії в суяасному інтерактивному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я. Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 129—131. — Мови укр., рос., англ.
 12. Потапенко, Г.М. Основні аспекти мультимедійної реклами [Текст] / Г.М. Потапенко,Потапенко Г.М. // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 5—9 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2018. — С. 175—178. — Мови укр., рос., англ.
 13. Рижова, І. С. Дизайн як цінність інформаційного суспільства [Текст] / І. С. Рижова // «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції» Міжнародна науково-практична конференція 23—24 квітня 2018 року. С. 79—82
 14. Рижова, І. С. Аксіологічна складова змісту дизайну та продукування етнодизайнерських ідей в умовах сучасної практики [Текст] / І. С. Рижова // «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства» Міжнародна науково-практична конференція 23—24 травня 2018 року.
 15. Баранова Тамара. Особенности комиксов как способа развития проектно-дизайнерской деятельности и развития креативной личности [Текст] / Т. Баранова, І. С. Рижова // Міжнародна науково-практична конференція «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos». Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11—12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete) (Маріямполь, Литва, 11—12 травня 2018 р.). P. ISBN 978-9955-645-75-7 (отримано сертифікат).
 16. Баранова Тамара. Комікси як фактор заповнення життєвого простору особистості засобами графічного дизайну [Текст] / Т. Баранова, І. С. Рижова // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства» (Запоріжжя, 26—27 квітня 2018 р.). Запоріжжя, 2018. — С. http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=4157&lang=ua
 17. Баранова Тамара. Еволюція коміксів як явища інформаційної культури засобами удосконалення графічного дизайну [Текст] / Т. Баранова, І. С. Рижова // Міжнародній  науково-практичній конференції «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції» (Запоріжжя, 23—24 травня 2018 р.). Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — С.137—141.
 18. Винниченко Екатерина. Формирование концепции коворкинг-центра средствами графического дизайна и ее влияния на развитие пространственной среды города [Текст] / Е. Винниченко, І. С. Рижова // Международная научно-практическая конференция «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos». Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11—12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete). P. 96—97. (отримано сертифікат) ISBN 978-9955-645-75-7 http://docplayer.ru/61526128-Mokslas-ir-praktika-aktualijos-ir-perspekty...
 19. Винниченко Катерина. Становлення і розвиток коворкінг-центру як інноваційної інституції міста та потреби інформаційного суспільства [Текст] / Е. Винниченко, І. С. Рижова // Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства»  (Запоріжжя, 26—27 квітня 2018 р., ЗДІА). Запоріжжя, 2018. — С. 247—249. 
 20. Винниченко, Катерина. Формування візуальної культури коворкінг-центру як реалізація потреб інформаційного суспільства [Текст] / Е. Винниченко, І. С. Рижова // Міжнародній  науково-практичній конференції «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23—24 квітня 2018 року. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018. — С.143—146.
 21. Дика, Анжела. Проектування фірмового стилю у графічному дизайні [Текст] / Дика, Анжела. Ірина Рижова // Матеріали XXIIІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Економіка та менеджмент. IV / Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — С.145. (електронний ресурс).
 22. Дика, Анжела. Методологія аналізу креативності в культурних практиках дитячих ігор: можливості і межі [Текст] / Анжела Дика, Ірина Рижова // Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнародної науково-практичної конференції (13—14 вересня 2018 р., м. Мелітополь) / за заг. ред. Афанасьєва Л., Глебова Н. — Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. — 243 с. — С. 74—79 (електронний ресурс).
 23. Станчева, Татьяна. Формирование концепции стиля Ар Деко и тенденции его развития в графическом дизайне [Текст] / Татьяна Станчева, Ірина Рижова // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS. Mokslinių straipsnių rinkinys THEORY AND PRACTICE:  PROBLEMS AND PROSPECTS. Scientific articles. Kaunas,  2018. — С.184—191.
 24. Станчева Татьяна.  Коммуникативные особенности стиля Ар Деко и тенденции его развития в современной дизайнерской практике //  Международная научно-практическая конференция «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11-12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete). P. 143-144.  (отримано сертифікат). ISBN 978-9955-645-75-7 http://docplayer.ru/61526128-Mokslas-ir-praktika-aktualijos-ir-perspekty...
 25. Станчева Тетяна. Комунікативні особливості стилю Ар Деко в контексті ідей графічного дизайну: еволюція становлення та розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства» (Запоріжжя, 26 -27 квітня 2018 р., ЗДІА). Запоріжжя, 2018. С.262-263.
 26. Кардашов В.М. «Актуальність соціальних плакатів по декомунізації як засіб впливу на історичну пам'ять» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених 6-8 грудня 2018 року,Запоріжжя С.93-95 Бурико А.А — Мова укр.
 27. Кардашов В.М.«Проблеми формоутворення сегвею для медичних працівників» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених 6-8 грудня 2018 року,Запоріжжя С.121-123 Скідан А.А — Мова укр.
 28. Сухачова Вероніка. Соціокультурне проектування журналу мод у системі пріоритетів графічного дизайну // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства» (Запоріжжя, 26 -27 квітня 2018 р., ЗДІА). Запоріжжя, 2018. С.264-266. http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=4157&lang=ua