Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2018, 201720162015

 1. Кругляк В.І. Рисунок як засіб розвитку уяви у студентів [Електронний ресурс]/В.І.Кругляк//Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 20-21 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана. — Мова укр.
 2. Кардашов В.М. Актуальність і особливості створення ілюстрацій до науково-пізнавальної книги для підлітків/ Кардашов В.М., Кліманова Д.В.// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.93-95
 3. Кардашов В.М. Актуальність візуалізації підготовчих курсів до вступу в магістратуру за спеціалізацією / Кардашов В.М., Шапран Е.О. // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.62-65
 4. Бобровський, І. В. SMART-технології як засіб дизайну у проектуванні предметно-просторового середовища [Електронний ресурс] / І. В. Бобровський // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 68-69 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана. — Мова укр.
 5. Гавронський В.П. Проблеми, ризики та нові тенденції розвитку дизайну України [Текст] / В. П. Гавронський //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу» // 11-13 вересня 2019 р. Херсон 2019. . – 429 с. – С.280-282
 6. Гавронський В.П Скульптура реального часу . [Електронний ресурс]/ В. П. Гавронський //Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 77-79 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана.
 7. Демиденко О. І. Рисунок міського пейзажу [Електронний ресурс] / О. І. Демиденко // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 72—74. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 8. Пантус, Н. М. Еволюція засобів візуалізації інформації в графічному дизайні [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, О. М. Ковальова // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 59—61. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 9. Пасічна, Т. О. Композиційний аналіз художнього образу в досліджені обєктів ландшафтного дизайну [Електронний ресурс] / Т. О. Пасічна, О. О. Юдкін // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 65-67 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана.— Мова укр.
 10. Пасічна, Т. О. Метричний, просторовий та часовий масштаб в будові глибинно-просторової композиції об’єктів ландшафтного дизайну [Електронний ресурс] / Т. О. Пасічна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 75-76 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана.. — Мова укр.
 11. Потапенко, Г. М. Основи психології сприйняття графічної інформації [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 32-33 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана.
 12. Рижова, І. С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ УПАКОВКИ МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ І. С. Рижова, І. О. Циганова // Конференція ЗНТУ [Електронний ресурс] /І.С.Рижова, І. Циганова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 79-80 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана.— Мова укр.
 13. Рижова Ірина ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА Конференція ЗНТУ [Електронний ресурс] / І.С. Рижова, // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп./Редкол.: В.В.Наумік(відпов. Ред.) Електрон. Дані.-Запоріжжя:ЗНТУ,2019. С. 71-73 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана. — Мова укр.
 14. Потапенко, Г.М. СЕМІОТИКА В ДИЗАЙНІ ПЛАКАТУ [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В. Потапенко // V Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 11—13 вересня 2019 р./ «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу»: М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 98-100 — Мова укр.
 15. Пантус Н.М., Роль основ формоутворення в системі професійної підготовки майбутніх дизайнерів Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 11—13 вересня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. (друкується) — Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
 16. Рижова І. С., Северин К.В. – РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ БУДИНКИ ЯК НОВІТНЯ ЦИФРОВА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства 27-27 листопада, Запоріжжя 2019 р. (С.139)
 17. Кардашов, В. М. Актуальність і особливості створення ілюстрацій до науково-пізнавальної книги для підлітків [Електронний ресурс] / В. М. Кардашов, Д. В. Кліманова // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 56—59. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 18. Кардашов, В. М. Актуальність візуалізації підготовчих курсів до вступу в магістратуру за спеціалізацією «Графічний дизайн» [Електронний ресурс] / В. М. Кардашов, Е.О. Шапран // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 62—64. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С.   — Мова укр., англ., рос.
 19. Пантус, Н. М. Еволюція засобів візуалізації інформації в графічному дизайні [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, О. М. Ковальова // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 59—61. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 20. Пасічна, Т. О. Композиційний аналіз художнього образу в досліджені обєктів ландшафтного дизайну [Електронний ресурс] / Т. О. Пасічна, О. О. Юдкін // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 65—66. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 21. Пасічна, Т. О. Метричний, просторовий та часовий масштаб в будові глибинно-просторової композиції об’єктів ландшафтного дизайну [Електронний ресурс] / Т. О. Пасічна // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 75—76. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-
 22. Пантус, Н. М. Роль нових електронних засобів у формуванні візуальних комунікацій вищих навчальних закладів України [Текст] / Н. М. Пантус, Е. О. Шапран // World Science. Multidisciplinary scientific publication CHIEF EDITOR Laputyn Roman PhD in transport systems, Associate Professor, Department of Transport Systems and Road Safety, National Transport University, Ukraine. Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. № 3(43), Vol.3. March 2019. — с. 56. — С. 45—49. ISSN 2413-1032. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032019/6420
 23. Rizhova, Irina THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON A DESIGN OF THE SPATIAL – OBJECT ENVIRONMENT AS A FACTOR OF GRADUAL DEVELOPMENT [Text] / Irina Rizhova, Alina Shmarina // Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: Сборник научных трудов / Гл. ред. В. Г. Воронкова. Запорожье: «Издательство ЗНУ», 2019. Вып.76. 258 с. С. 90-103
 24. Рижова, І. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ [Текст] / І. Рижова, А. Шмарина // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019   
 25. Рыжова, И. РОЛЬ УПАКОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ [Tекст] / И. Рыжова, И. Цыганова // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019   
 26. Рижова, І. С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ УПАКОВКИ МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ І. С. Рижова, І. О. Циганова // Конференція ЗНТУ
 27. Рижова Ірина ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА Конференція ЗНТУ
 28. Потапенко, Г. М. Основи психології сприйняття графічної інформації [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-222-8.
 29. Рижова, І.С. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ [Електронний ресурс] / І.С.Рижова, // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 68—69. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 30. Литвиненко, Вадим МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНИМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА [Tекст] / Вадим Литвиненко, Ирина Рыжова // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019
 31. Костюченко, Анна РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА [Текст] / Анна Костюченко, Ирина Рыжова // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019  
 32. Алишевская, Мария ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АЙДЕНТИКИ В КОНТЕКСТЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА [Текст] / Мария Алишевская, Ирина Рыжова // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019
 33. Кардашов В.М. Первісне мистецтво півдня України. Історично-культурологічний аспект зображень Кам’яної Могили для дизайн-проекта серії поштових марок / Кардашов В.М., Ковальова О.М. // MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #19 v. 02 Berlin 30.08.2019 — 31.08.2019, С.6-14—Warszawa, 2019. — 72 str. ISBN: 978-83-66401-13-6
 34. Кардашов В.М. Адаптивні та анімаційні варіанти логотипу динамічному фірмовому стилі / Кардашов В.М., Шапран Е.О. // MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA,#19Berlin 30.08.2019 С.50-61
 35. Кардашов В.М. Особливості ілюстрування інтерактивної книжкии для дітей з особливими потребами /Кардашов В.М., Мечетний І.Ю.// Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові рішення в журналістикознавстві, дизайні та архітектурі»15.11.2019 року(м. Київ) 13 сторінок Статтю прийнято до друку
 36. Кардашов В.М. Особливості ілюстрування науково-пізнавальних книг для дітей і підлітків /Кардашов В.М., Кліманова Д.О. // Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові рішення в журналістикознавстві, дизайні та архітектурі»15.11.2019 року(м. Київ) 12 сторінок Статтю прийнято до друку.
 37. Кардашов В.М. Історично-культурологічний аспект дизайн-проекту шахів « Запорізькі козаки» /Кардашов В.М., Солдатенко А.О. // Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові рішення в журналістикознавстві, дизайні та архітектурі»15.11.2019 року(м. Київ) 12 сторінок Статтю прийнято до друку